Відмінності між версіями «Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база == [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]<br /> [http://zakon3.rada.gov.ua...)
 
Рядок 5: Рядок 5:
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 Закон України „Про  нотаріат”]<br />
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 Закон України „Про  нотаріат”]<br />
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України „Про  судовий збір”]<br />
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України „Про  судовий збір”]<br />
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 20/5]<br />
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 20/5 Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України]<br />


== Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми  (добровільний, позасудовий та судовий порядок) ==
== Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми  (добровільний, позасудовий та судовий порядок) ==
Рядок 29: Рядок 29:
# походження дитини від жінки, чоловіка, з якою особа перебуває у фактичних шлюбних відносинах;
# походження дитини від жінки, чоловіка, з якою особа перебуває у фактичних шлюбних відносинах;
# можливість другої сторони надавати матеріальну допомогу.<br />
# можливість другої сторони надавати матеріальну допомогу.<br />
== Добровільний порядок ==
=== Куди звернутися ===
У даному випадку добровільним є порядок, коли особи, які перебували у шлюбних відносинах без реєстрації шлюбу, керуючись моральними засадами у добровільному порядку надають допомогу тому з подружжя, хто її потребує, шляхом передачі коштів чи  іншої допомоги (оплата лікування, проживання, одягу тощо).<br />
При цьому особи врегульовують питання матеріального утримання виключно шляхом переговорів базуючись на вимогах законодавства та моральних засад суспільства.<br />
=== Вартість ===
Враховуючи порядок розгляду даного питання, він не потребує оплати, а лише затрат часу на спілкування.<br />
=== Перелік та зразки необхідних документів ===
Добровільна допомога надається сторонами один одному без будь –якого документального обґрунтування, однак з метою підтвердження надання такої допомоги отримувач може надати письмову розписку про отримання коштів від платника особисто. При перерахуванні коштів через банківські установи чи за допомогою послуги поштового зв’язку, підтвердженням оплати коштів будуть квитанції.<br />
=== Строки розгляду питання ===
Строки добровільного надання матеріальної допомоги не визначені законом і залежать виключно від волевиявлення чи домовленості сторін.<br />
=== Порядок оскарження ===
Добровільний порядок виключає можливість його оскарження. Однак небажання добровільно надавати допомоги одному з подружжя за наявності на те підстав може бути підставою для звернення до суду з метою примусового стягнення коштів.<br />


== Позасудовий порядок ==
== Позасудовий порядок ==
Рядок 58: Рядок 40:
* за спеціальний бланк нотаріальних документів.<br />
* за спеціальний бланк нотаріальних документів.<br />


=== Перелік та зразки необхідних документів ===
=== Перелік необхідних документів ===
Паспорт; ідентифікаційний номер.<br />
Паспорт; ідентифікаційний номер.<br />
{| class="wikitable"
|-
| При посвідченні договору нотаріус відповідно до ст. 75 Сімейного кодексу України, перевіряє факт непрацездатності того з подружжя, на користь якого укладається договір. Непрацездатною (за віком або за станом здоров’я) визнається особа, яка досягла пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом I, II, III групи, про що зазначається в тексті договору. На утримання також матиме право той з подружжя, заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна та інші доходи якого не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом.
|}


При посвідченні договору нотаріус відповідно до ст. 75 Сімейного кодексу України, перевіряє факт непрацездатності того з подружжя, на користь якого укладається договір. Непрацездатною (за віком або за станом здоров’я) визнається особа, яка досягла пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом I, II, III групи, про що зазначається в тексті договору. На утримання також матиме право той з подружжя, заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна та інші доходи якого не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом.<br />


=== Порядок оскарження ===
=== Порядок оскарження ===
Рядок 77: Рядок 62:
При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому ЗУ «Про судовий збір» за заяву в порядку окремого провадження 320 грн. (станом на 01.01.2017 року. При цьому враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону.  Так від сплати судового збору звільнені позивачі при звернення з позовом про стягнення аліментів.<br />
При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому ЗУ «Про судовий збір» за заяву в порядку окремого провадження 320 грн. (станом на 01.01.2017 року. При цьому враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону.  Так від сплати судового збору звільнені позивачі при звернення з позовом про стягнення аліментів.<br />


=== Перелік та зразки необхідних документів ===
=== Перелік необхідних документів ===
Позовна заява про стягнення аліментів '''''[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E (додаток 1)]'''''.<br />
Позовна заява про стягнення аліментів.<br />
Заява про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу '''''[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E (додаток 2)]'''''.<br />
Заява про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу.<br />


=== Строки розгляду питання ===
=== Строки розгляду питання ===
Рядок 96: Рядок 81:


[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія:Стягнення аліментів]]

Версія за 05:04, 11 грудня 2018

Нормативна база

Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України
Закон України „Про нотаріат”
Закон України „Про судовий збір”
Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 20/5 Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми (добровільний, позасудовий та судовий порядок)

Умовами виникнення права на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, є: 1) проживання однією сім'єю протягом тривалого часу; 2) настання непрацездатності під час спільного проживання. Наявність сукупності даних обставин має встановити суд.

Проживання однією сім'єю передбачає факт спільного проживання жінки та чоловіка, ведення ними спільного господарства, вияв сторонами подружніх стосунків перед третіми особами, наявність взаємної матеріальної підтримки, спільне виховання дітей тощо. Суд в кожному конкретному випадку з врахуванням особливостей життєвої ситуації має визначити, чи мало місце проживання двох осіб однією сім'єю.

Закон не визначає такого поняття, як тривалість проживання однією сім'єю жінки та чоловіка. Тому у разі виникнення спору, з врахуванням усіх обставин справи, суд кожного разу має вирішувати питання про існування факту тривалого проживання фактичного подружжя або його відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.91 СК України якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім'єю, той із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання відповідно до статті 76 цього Кодексу, тобто на тих самих засадах, якими визначається право на утримання після розірвання шлюбу.

З ч. 1 ст. 91 СК України випливає, що якщо непрацездатність однієї із сторін виникла після припинення спільного проживання, то вона не може звертатися до суду з вимогою про стягнення аліментів. Непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом І,ІІ чи ІІІ групи (ч.3 ст. 75 СК України). Воно застосовується також і до відносин фактичного подружжя.

Кожен з фактичного подружжя має також право на аліменти у разі проживання з ним спільної дитини. До відносин сторін застосовуються правила ч. ч. 2-4 ст. 84, ст. 86 СК України. Умовами надання утримання у цьому випадку є:

  1. проживання з жінкою (чоловіком) дитини, яка не досягла трьох років або шести років, якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку;
  2. походження дитини від жінки, чоловіка, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, (кровне споріднення) або наявність між ними іншого юридично значущого зв'язку (усиновлення).
  3. можливість другої сторони надавати матеріальну допомогу. Для виникнення права на утримання потрібна сукупність вказаних вище фактів.

Право на аліменти виникає також у разі проживання особи з дитиною-інвалідом. За таких умов право на утримання виникає на підставі наступного складу юридичних фактів:

  1. проживання одного з фактичного подружжя з дитиною-інвалідом та опікування нею;
  2. нездатність дитини обходитися без постійного стороннього догляду;
  3. походження дитини від жінки, чоловіка, з якою особа перебуває у фактичних шлюбних відносинах;
  4. можливість другої сторони надавати матеріальну допомогу.

Позасудовий порядок

Куди звернутися

Необхідно звернутись до нотаріуса для укладення договору про надання утримання (аліменти).

Вартість

Послуги нотаріуса за вчинення нотаріальних дій:

  • державне мито; за надання нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;
  • за користування Єдиними Державними реєстрами;
  • за спеціальний бланк нотаріальних документів.

Перелік необхідних документів

Паспорт; ідентифікаційний номер.

При посвідченні договору нотаріус відповідно до ст. 75 Сімейного кодексу України, перевіряє факт непрацездатності того з подружжя, на користь якого укладається договір. Непрацездатною (за віком або за станом здоров’я) визнається особа, яка досягла пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом I, II, III групи, про що зазначається в тексті договору. На утримання також матиме право той з подружжя, заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна та інші доходи якого не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом.


Порядок оскарження

Звернення до суду

Судовий порядок

Куди звернутися

В разі відмови одного з подружжя добровільно надавати матеріальну допомогу тому з подружжя хто її потребує, інша сторона може звернутись до суду із позовом про стягнення аліментів за наявності підстав, вказаних в ст. 91 СК України. Однак у даному випадку для виникнення права звернення до суду з даним позовом необхідно також підтвердити факт проживання однією сім’єю у незареєстрованому шлюбі, що також викликає необхідність звернення до суду із відповідною заявою.

Відповідно до ст. 109 ЦПК України з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду за місцем проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем перебування відповідача. Однак, ст. 110 цього ж кодексу визначає, що позови про стягнення аліментів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача ( підсудність за вибором позивача).

Заява про встановлення факту проживання однією сім’ю без реєстрації шлюбу подається до місцевого загального суду за місцем проживання заявника (ст. 257 ЦПК).

Вартість

При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому ЗУ «Про судовий збір» за заяву в порядку окремого провадження 320 грн. (станом на 01.01.2017 року. При цьому враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону. Так від сплати судового збору звільнені позивачі при звернення з позовом про стягнення аліментів.

Перелік необхідних документів

Позовна заява про стягнення аліментів.
Заява про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу.

Строки розгляду питання

Згідно вимог ст. 157 ЦПК України, суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів. При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним.

Підстави для відмови

Підставою для відмови у даній заяві та позові може бути відсутність доказів, які б підтверджували факт проживання однією сім’єю сторін, та відсутність підстав, які визначені для надання одному з подружжя матеріальної допомоги іншому.

Порядок оскарження

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. (ст. 294 ч. 1 ЦПК України). Такі вимоги передбачені як для рішень прийнятих в порядку позовного провадження так і для рішень суду, ухвалених в порядку окремого провадження.

Особливі випадки

Особливими випадками в даному випадку є те, що факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу можливий лише в судовому порядку, що випливає з аналізу норм чинного законодавства України, а тому без такого рішення суду звернення в подальшому з позовом про стягнення аліментів на утримання того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги не є можливим.