Відмінності між версіями «Право на проживання у безпечних для життя та здоров'я будинках. Відселення з аварійних будинків»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 2: Рядок 2:
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 Житловий Кодекс УРСР]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 Житловий Кодекс УРСР]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2482-12 Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17#Text Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 04.09.2008 № 500-VI (далі - Закон № 500-VI)]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/189-84-%D0%BF Постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 року № 189 “Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання”]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16#Text Закон України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» від 22.12.2006 № 525-V (далі - Закон № 525-V)]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF#Text Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2004 422]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189-84-%D0%BF#Text Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затверджене Постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 року № 189 (далі - Положення № 189)]


== Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми ==
== Які будинки є непридатними для проживання==
Конституція України визначає що кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
 
<br />
'''Непридатні для проживання будинки''' - жилі будівлі, які відповідно до законодавства визнані аварійними або ветхими ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16#n8 ст. 1 З Закон № 525-V]).
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду  (ст. 47 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України]).
 
Згідно з ст. 109 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 ЖК УРСР] виселення  із  займаного  жилого  приміщення  допускається  з підстав,  установлених законом.  Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку.
Всі спірні питання, пов'язані з відселенням наймачів та власників житла, вирішують органи місцевого самоврядування в установленому законом порядку ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16#n59 ст. 7 Закону № 525-V]).


=== Добровільний порядок (позасудовий) ===
Громадяни виселяються із житлових будинків державного і громадського житлового фонду із наданням іншого благоустроєного жилого приміщення, якщо ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD#n529 ст. 110 ЖК УРСР]):
Відповідно ч. 3 ст. 132-1 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 ЖК УРСР] Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання також надаються особам, яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту, та громадянам, які вимушені залишити жиле приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці  відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому законом.
* будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню;
* будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом;
* будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий.


==== Куди звернутися ====
З метою визнання будинку аварійним житлово-експлуатаційною організацію, що здійснює утримання будинку, здійснюється обстеження стану будинку в порядку визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/189-84-%D0%BF Положенням № 189].  
З метою визнання будинку аварійним відбувається обстеження стану будинку житлово-експлуатаційною організацією відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/189-84-%D0%BF постанови Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 року № 189]. Тому із відповідною заявою-зверненням необхідно звернутись в житлово-експлуатаційну організацію, що здійснює утримання будинку.
<br />
Обстеження стану жилих будинків провадиться інженерно-технічними  працівниками житлово-експлуатаційних організацій за участю представників громадськості. У разі необхідності до обстеження жилих будинків залучаються фахівці проектних і науково-дослідних організацій та  органів  і  закладів санітарно-епідеміологічної служби.
Обстеження стану жилих будинків провадиться інженерно-технічними  працівниками житлово-експлуатаційних організацій за участю представників громадськості. У разі необхідності до обстеження жилих будинків залучаються фахівці проектних і науково-дослідних організацій та  органів  і  закладів санітарно-епідеміологічної служби.
<br />
<br />
Рядок 23: Рядок 25:
В разі неможливості або недоцільності проведення капітального ремонту  житлово-експлуатаційна  організація  вносить до виконкому районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів пропозицію про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає вказаним вимогам і є непридатним для проживання.
В разі неможливості або недоцільності проведення капітального ремонту  житлово-експлуатаційна  організація  вносить до виконкому районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів пропозицію про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає вказаним вимогам і є непридатним для проживання.


==== Вартість ====
==Особливості прийняття рішення про визнання житлового будинку, гуртожитку аварійними чи непридатними для проживання==
Безкоштовно.
 
Якщо жилий будинок (жиле приміщення) визнано виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання, виконком відповідної місцевої Ради вносить до виконавчого комітету обласної, міської Ради пропозицію про використання цього будинку (приміщення) в інших цілях або про знесення будинку ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189-84-%D0%BF#o13 п. 11 Положення № 189]).
 
Виконавчий комітет обласної, міської Ради розглядає подані матеріали і приймає рішення про використання непридатного для проживання жилого будинку (жилого приміщення) в інших цілях або про знесення цього будинку ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189-84-%D0%BF#o13 п. 11 Положення № 189]).
 
Рішення про визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання людей приймається виконавчим органом відповідної місцевої ради на підставі обстеження в установленому чинним законодавством порядку стану гуртожитку (цілісного майнового комплексу чи його відокремленої частини) з наступним затвердженням сесією цієї ради.
Усім мешканцям гуртожитку, визнаного аварійним чи непридатним для проживання людей, у порядку, зазначеному частиною першою цієї статті, терміново надається інше, придатне для тимчасового проживання людей житло тим органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади, на території якої розміщено такий гуртожиток ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17#n176 ст. 20 Закону  № 500-VI]).
 
Виселення, переселення чи відселення громадян з гуртожитків допускається лише у випадку визнання гуртожитку таким, що перебуває в аварійному стані або в стані, непридатному для проживання людей, на підставі рішення, прийнятого відповідно статті 20 Закону № 500-VI.
 
Громадяни, які можуть бути виселені, відселені чи переселені у зв'язку з визнанням гуртожитку, в якому вони проживають, аварійним чи непридатним для проживання людей, мають право на взяття на квартирний облік громадян, які потребують надання їм (їх сім'ям) соціального житла. Рішення про взяття зазначених осіб на квартирний облік приймається виконавчим органом відповідної місцевої ради одночасно з прийняттям рішення про відселення (виселення, переселення) з аварійного чи непридатного для проживання гуртожитку ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17#n179 ст. 21 Закону  № 500-VI]).
 
==Порядк надання приміщень виселюваним особам==


==== Перелік необхідних документів ====
Якщо будинок, в якому знаходиться жиле приміщення, ''підлягає знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки'' для державних або громадських потреб, громадянам, виселюваним з цього будинку, інше благоустроєне жиле приміщення надається виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів, а у випадках, коли земельна ділянка відводиться державній, кооперативній або іншій громадській організації, - цією організацією.
Згідно з [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/189-84-%D0%BF постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 року № 189 “Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання”] обстеження будинків державного і громадського житлового фонду провадиться не менше одного разу на п'ять років — тому можна запросити (усно або письмово) завірену належним чином копію акту від останнього планового огляду інженерно-технічними працівниками житлово-експлуатаційних організацій або, у разі необхідності, звернутися із заявою про проведення обстеження стану жилих будинків позапланово.


==== Строки розгляду питання ====
Якщо будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, ''у зв'язку з непридатністю для проживання підлягає знесенню'' або будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий, інше благоустроєне жиле приміщення надається виселюваним державною, кооперативною або іншою громадською організацією, якій належить будинок, що підлягає знесенню, або якій призначається підлягаючий переобладнанню будинок (жиле приміщення), а в разі відсутності цієї організації чи неможливості надання нею жилого приміщення - виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD#n529 ст. 111 ЖК УРСР]).
Розгляд заяв-звернень відбувається протягом 30 днів.


==== Підстави для відмови ====
Якщо ''будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом'', громадянам, виселюваним з цього будинку (жилого приміщення), інше благоустроєне жиле приміщення залежно від належності будинку надається виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів чи державною, кооперативною або іншою громадською організацією, а в разі неможливості надання жилого приміщення цією організацією - виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD#n527 ст. 112 ЖК УРСР]).
Підставами для відмови у визнанні будинку непридатним для проживання може бути:
 
<br />
У випадку виселення, переселення чи відселення громадян з гуртожитків, колишньому мешканцю гуртожитку та членам його сім'ї надається інше жиле приміщення ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17#n179 ст. 21 Закону  № 500-VI]):
* будинок відповідає санітарним і технічним вимогам;
1) яке не має статусу соціального житла (для тимчасового проживання), - на підставі його письмової заяви та всіх повнолітніх і дієздатних членів його сім'ї;
* невідповідність санітарним і технічним вимогам, яку можливо і доцільно усунути шляхом проведення капітального ремонту, житлово-експлуатаційна організація вирішує в установленому порядку питання про проведення такого ремонту;
2) яке має статус соціального житла (для постійного проживання), - відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17#n94 статті 9 Закону № 500-VI].
* будинок не належить до державного або громадського житлового фонду.


==== Порядок оскарження ====
Надаване громадянам у зв'язку з виселенням інше благоустроєне жиле приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати вимогам статті 50 цього Кодексу. Громадянам, які займали окрему квартиру, повинно бути надано окрему квартиру. Якщо наймач займав більш як одну кімнату, йому надається жиле приміщення, що складається з того ж числа кімнат. За розміром жиле приміщення має бути не меншим за те, яке займав наймач, однак у межах норми жилої площі. Якщо наймач або член сім'ї, що проживає разом з ним, має право на додаткову жилу площу і фактично користується нею, жиле приміщення надається з урахуванням норми додаткової жилої площі. У разі виселення з жилого приміщення, меншого за розміром, ніж це передбачено для надання жилого приміщення в даному населеному пункті, виселюваному надається жиле приміщення відповідно до встановленого розміру ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD#n529 ст. 113 ЖУ УРСР]).
Рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті  Ради народних депутатів може бути оскаржено до виконавчого комітету вищестоящої Ради у 15-денний строк.


=== Судовий порядок ===
==Користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання==
==== Куди звернутися. Вартість ====
Звернутися з позовною заявою до суду відповідної юрисдикції. Для цього необхідно скласти позовну заяву у письмовій форм згідно умов цивільно - процесуального кодексу України та в обов’язковому порядку додати всі можливі докази: заяву-звернення, фото, відео матеріали, свідків, що готові підтвердити факт порушення.
<br />
''Варіант №1'' Оскаржувати невиконання представниками житлово-експлуатаційних організацій умов договору про надання послуг, шляхом не реагування на заяву-звернення чи відмови у задоволенні заявлених вимог, можете захистити свої інтереси у судовому порядку. <br />
В такому випадку особа повністю звільняється від зобов’язання сплатити судовий збір за подання позову до суду, оскільки згідно із законодавством України позивач є споживачем, який звертається за захистом своїх прав на підставі ч.3 ст. 22 Закон України [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 “Про захист прав споживачів”].
<br />
''Варіант №2'' Подати заяву до суду про встановлення факту відсутності житла, попередньо вставши в чергу на покращення житлових умов.
В такому випадку судовий збір складає 0,2% розміру мінімальної заробітної плати (крім осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору, згідно ст.5 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України “Про судовий збір”] в чинній редакції).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <br />
'''''<big>Розмір судового збору визначається станом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду</big>'''''


==== Перелік необхідних документів ====
Відповідно до статті 132-1 Житлового кодексу Української РСР жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання також надаються особам, яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту, та громадянам, які вимушені залишити жиле приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому законом.
Заява з додатками та копіями для відповідачів та суду.


==== Строки розгляду питання ====
До жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання відносяться жилі приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце проживання.
Два місяці, але може бути продовжений судом.
Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього строку у разі неспроможності мешканця цього приміщення набути альтернативне місце проживання.  


==== Підстави для відмови ====
''Підставами для дострокового припинення права громадянина на користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання є:''
Недостатня доказова база позовних вимог.
* надання громадянину або придбання ним іншого жилого приміщення;
* підвищення доходів громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму іншого жилого приміщення;
* порушення громадянином правил користування жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання;
* приведення мешканцем жилого приміщення з фондів житла для тимчасового проживання у непридатність для його використання;
* інші підстави, встановлені законом.  


==== Порядок оскарження ====
Згідно статті 109 ЖК УРСР виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом.  
Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього  рішення.


[[Категорія: Забезпечення громадян жилими приміщеннями‎]]
[[Категорія: Забезпечення громадян жилими приміщеннями‎]]
[[Категорія: Користування жилими приміщеннями]]
[[Категорія: Користування жилими приміщеннями]]

Версія за 14:50, 19 лютого 2021

Нормативна база

Які будинки є непридатними для проживання

Непридатні для проживання будинки - жилі будівлі, які відповідно до законодавства визнані аварійними або ветхими (ст. 1 З Закон № 525-V).

Всі спірні питання, пов'язані з відселенням наймачів та власників житла, вирішують органи місцевого самоврядування в установленому законом порядку (ст. 7 Закону № 525-V).

Громадяни виселяються із житлових будинків державного і громадського житлового фонду із наданням іншого благоустроєного жилого приміщення, якщо (ст. 110 ЖК УРСР):

  • будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню;
  • будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом;
  • будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий.

З метою визнання будинку аварійним житлово-експлуатаційною організацію, що здійснює утримання будинку, здійснюється обстеження стану будинку в порядку визначеному Положенням № 189. Обстеження стану жилих будинків провадиться інженерно-технічними працівниками житлово-експлуатаційних організацій за участю представників громадськості. У разі необхідності до обстеження жилих будинків залучаються фахівці проектних і науково-дослідних організацій та органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби.
Якщо під час обстеження стану жилих будинків буде виявлено невідповідність санітарним і технічним вимогам цих будинків (жилих приміщень), яку можливо і доцільно усунути шляхом проведення капітального ремонту, житлово-експлуатаційна організація вирішує в установленому порядку питання про проведення такого ремонту.
В разі неможливості або недоцільності проведення капітального ремонту житлово-експлуатаційна організація вносить до виконкому районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів пропозицію про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає вказаним вимогам і є непридатним для проживання.

Особливості прийняття рішення про визнання житлового будинку, гуртожитку аварійними чи непридатними для проживання

Якщо жилий будинок (жиле приміщення) визнано виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання, виконком відповідної місцевої Ради вносить до виконавчого комітету обласної, міської Ради пропозицію про використання цього будинку (приміщення) в інших цілях або про знесення будинку (п. 11 Положення № 189).

Виконавчий комітет обласної, міської Ради розглядає подані матеріали і приймає рішення про використання непридатного для проживання жилого будинку (жилого приміщення) в інших цілях або про знесення цього будинку (п. 11 Положення № 189).

Рішення про визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання людей приймається виконавчим органом відповідної місцевої ради на підставі обстеження в установленому чинним законодавством порядку стану гуртожитку (цілісного майнового комплексу чи його відокремленої частини) з наступним затвердженням сесією цієї ради. Усім мешканцям гуртожитку, визнаного аварійним чи непридатним для проживання людей, у порядку, зазначеному частиною першою цієї статті, терміново надається інше, придатне для тимчасового проживання людей житло тим органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади, на території якої розміщено такий гуртожиток (ст. 20 Закону № 500-VI).

Виселення, переселення чи відселення громадян з гуртожитків допускається лише у випадку визнання гуртожитку таким, що перебуває в аварійному стані або в стані, непридатному для проживання людей, на підставі рішення, прийнятого відповідно статті 20 Закону № 500-VI.

Громадяни, які можуть бути виселені, відселені чи переселені у зв'язку з визнанням гуртожитку, в якому вони проживають, аварійним чи непридатним для проживання людей, мають право на взяття на квартирний облік громадян, які потребують надання їм (їх сім'ям) соціального житла. Рішення про взяття зазначених осіб на квартирний облік приймається виконавчим органом відповідної місцевої ради одночасно з прийняттям рішення про відселення (виселення, переселення) з аварійного чи непридатного для проживання гуртожитку (ст. 21 Закону № 500-VI).

Порядк надання приміщень виселюваним особам

Якщо будинок, в якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, громадянам, виселюваним з цього будинку, інше благоустроєне жиле приміщення надається виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів, а у випадках, коли земельна ділянка відводиться державній, кооперативній або іншій громадській організації, - цією організацією.

Якщо будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, у зв'язку з непридатністю для проживання підлягає знесенню або будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий, інше благоустроєне жиле приміщення надається виселюваним державною, кооперативною або іншою громадською організацією, якій належить будинок, що підлягає знесенню, або якій призначається підлягаючий переобладнанню будинок (жиле приміщення), а в разі відсутності цієї організації чи неможливості надання нею жилого приміщення - виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів (ст. 111 ЖК УРСР).

Якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом, громадянам, виселюваним з цього будинку (жилого приміщення), інше благоустроєне жиле приміщення залежно від належності будинку надається виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів чи державною, кооперативною або іншою громадською організацією, а в разі неможливості надання жилого приміщення цією організацією - виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів (ст. 112 ЖК УРСР).

У випадку виселення, переселення чи відселення громадян з гуртожитків, колишньому мешканцю гуртожитку та членам його сім'ї надається інше жиле приміщення (ст. 21 Закону № 500-VI): 1) яке не має статусу соціального житла (для тимчасового проживання), - на підставі його письмової заяви та всіх повнолітніх і дієздатних членів його сім'ї; 2) яке має статус соціального житла (для постійного проживання), - відповідно до статті 9 Закону № 500-VI.

Надаване громадянам у зв'язку з виселенням інше благоустроєне жиле приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати вимогам статті 50 цього Кодексу. Громадянам, які займали окрему квартиру, повинно бути надано окрему квартиру. Якщо наймач займав більш як одну кімнату, йому надається жиле приміщення, що складається з того ж числа кімнат. За розміром жиле приміщення має бути не меншим за те, яке займав наймач, однак у межах норми жилої площі. Якщо наймач або член сім'ї, що проживає разом з ним, має право на додаткову жилу площу і фактично користується нею, жиле приміщення надається з урахуванням норми додаткової жилої площі. У разі виселення з жилого приміщення, меншого за розміром, ніж це передбачено для надання жилого приміщення в даному населеному пункті, виселюваному надається жиле приміщення відповідно до встановленого розміру (ст. 113 ЖУ УРСР).

Користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання

Відповідно до статті 132-1 Житлового кодексу Української РСР жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання також надаються особам, яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту, та громадянам, які вимушені залишити жиле приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому законом.

До жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання відносяться жилі приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце проживання. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього строку у разі неспроможності мешканця цього приміщення набути альтернативне місце проживання.

Підставами для дострокового припинення права громадянина на користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання є:

  • надання громадянину або придбання ним іншого жилого приміщення;
  • підвищення доходів громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму іншого жилого приміщення;
  • порушення громадянином правил користування жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання;
  • приведення мешканцем жилого приміщення з фондів житла для тимчасового проживання у непридатність для його використання;
  • інші підстави, встановлені законом.

Згідно статті 109 ЖК УРСР виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом.