Правові підстави експлуатації атракціонів

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 15:39, 30 листопада 2022, створена Viktoriia.plokhina (обговорення | внесок) (додано пункт щодо експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Вимоги до будови, виготовлення, установлення, монтажу, безпечної   експлуатації, ремонту та реконструкції атракціонної техніки

Вимоги до будови,  виготовлення, установлення, монтажу, безпечної   експлуатації, ремонту та реконструкції атракціонної техніки встановлюють Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, які затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006 р. № 110.

Положення вказаних правил ПОШИРЮЮТЬСЯ на суб’єкти господарювання, які  здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації  стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких типів:

 • катальні механізовані  та  немеханізовані,   у  тому   числі каруселі,  гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо;
 • атракціони з  еластичними  елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо);
 • водні, у тому числі гірки, спуски тощо;
 • спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо;
 • обладнання дитячих   ігрових   майданчиків,   у  тому  числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

Водночас, Правила НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ на:

 • видові та ігрові атракціони;
 • надувні атракціони, у тому числі водні;
 • атракціони, у яких використовуються тварини;
 • лабіринти, кімнати сміху.

Порядок забезпечення безпеки

Важливою умовою експлуатації атракціонів є забезпечення безпеки як персоналу так і відвідувачів. З цією метою необхідно:

 1. Провести ідентифікацію  прогнозованої  небезпеки, небезпечних подій і ситуацій, породжуваних механічним, електричним,  хімічним (від сировини, матеріалів і інших речовин), термічним (тепловим) впливом, випромінюванням, водним середовищем, а також порушенням вимог ергономіки та іншими причинами.
 2. Вжити заходи щодо зменшення ризику виникнення аварійних та надзвичайних  ситуацій.

Такі заходи повинні містити:

 • дотримання вимог   проектування  та технології  виготовлення (облік  і обмеження  навантажень,  розрахунки  на   міцність  і стійкість, вибір конструкційних матеріалів тощо);
 • зниження шкідливих впливів на відвідувачів;
 • правильний вибір захисних, запобіжних пристроїв і огороджень;
 • виключення наявності  гострих  крайок, кутів,   частин,   що виступають, тощо;
 • виконання вимог ергономіки;
 • урахування вимог  безпеки під час розроблення та виготовлення систем керування;
 • унеможливлення виникнення небезпек, пов'язаних з гідравлічним і пневматичним обладнанням;
 • забезпечення пожежо- і електробезпечності тощо;
 • унеможливлення розміщення стаціонарних, пересувних та мобільних атракціонів на  територіях, які піддаються впливу несприятливих природних  і  геологічних процесів  (селі,  лавини, зсуви,  обвали, заболоченість,  підтоплення,  просідання тощо) та техногенних  явищ  (зони можливого хімічного, радіаційного, біологічного, гідродинамічного ураження, пожежі);
 • утримання у справному стані під'їздів до атракціонів та майданчиків біля них для аварійно-рятувальних технічних засобів;
 • забезпечення засобами  зв'язку  та озвучення,  утримання  їх постійно в справному стані;
 • очищення дна   акваторій   у  місцях   розташування   водних атракціонів;
 • укладення договорів про обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування місць  розміщення атракціонів;
 • навчання обслуговувального персоналу діям у разі  виникнення аварійної або надзвичайної ситуації,  розроблення та відпрацювання обслуговувальним персоналом сумісно з аварійно-рятувальними службами  відповідних заходів з ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення інформацією та інструкціями відвідувачів, обслуговувального персоналу та контроль виконання вимог інструкцій.

Порядок введення атракціонів в експлуатацію

Отримання дозволу на експлуатацію

Суб'єкти господарювання,  які   мають  намір   експлуатувати атракціони,   віднесені   до  атракціонів підвищеної небезпеки відповідно до пункту 3.1.3 Правил, а також дитячі механізовані атракціони, мають отримати дозвіл територіального органу з нагляду за охороною  праці  відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.05-03.

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ. До територіального органу Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

СТРОК ДІЇ ДОЗВОЛУ. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки становить п’ять років. У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої не пізніше десяти робочих днів до закінчення дії дозволу, за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.

Допуск атракціонів до експлуатації

Допуск атракціонів до експлуатації здійснюється в таких випадках:

 • після монтажу;
 • після реконструкції атракціону;
 • на початку кожного сезону;
 • після ремонту атракціону;
 • після перерви в експлуатації більше ніж на 12 місяців;
 • після проведення експертного обстеження атракціону;
 • після заборони експлуатації посадовою особою  територіального органу  з  нагляду  за  охороною  праці у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень цих Правил,  що  впливають  на  їх  безпечну експлуатацію.

Допуск до експлуатації після монтажу нових атракціонів, а також реконструйованих і капітально відремонтованих здійснюється приймальною  комісією,  призначеною наказом суб'єкта господарювання, який їх експлуатує, до складу якої повинні входити представники:

 • суб'єкта господарювання, у розпорядженні  якого знаходиться експлуатація атракціону;
 • організації, яка виконувала монтаж та налагоджування атракціону;
 • територіального органу з нагляду за охороною праці;
 • Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України;
 • до комісії можуть бути включені представники інших зацікавлених організацій.

Приймальній комісії подаються:

 • акт геологічних  досліджень  і  дозвіл  на виконання земляних робіт на місці  монтажу  (якщо  це  обумовлено  в  експлуатаційній документації);
 • приймально-здавальний акт після монтажу;
 • протокол первинного  технічного  огляду з усіма додатками (за наявності);
 • експлуатаційна документація на атракціон.
 • Комісія має  право  зажадати   повторних   випробувань   для перевірки  будь-якого параметра атракціону,  який викликає сумніви під час розгляду наданих документів.

За результатами приймання складається акт про допуск атракціону до експлуатації та  робиться відповідний запис у паспорті атракціону.

Допуск до експлуатації після монтажу  немеханізованих атракціонів, призначених   для   обладнання  дитячих  ігрових майданчиків

 • здійснюється працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів, призначеним за наказом суб’єкта господарювання, що експлуатує атракціон;
 • приймання має оформлятися актом довільної форми з додаванням протоколів випробувань на міцність рухомих частин, підвісок та елементів несучих складових частин, а також результатів візуального огляду швів.

Допуск атракціонів до експлуатації на початку кожного сезону,  а також після перерви в експлуатації  більше  ніж  на  12 місяців  і  після  проведення  ремонту

 • здійснюється працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів,  на  підставі результатів технічного огляду.

Допуск до експлуатації атракціонів пересувних містечок після демонтажу і встановлення на  новому місці експлуатації

 • здійснюється працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів, на підставі результатів технічного огляду.

Допуск до експлуатації атракціонів після експертного обстеження, проведеного відповідно до вимог пункту 10.6.47 Правил

 • здійснюється  працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів, на підставі позитивних результатів експертного обстеження.

Допуск до експлуатації атракціонів після заборони експлуатації посадовою особою територіального органу з нагляду за охороною праці

 • здійснюється за участю цієї особи відповідно до припису виданого нею.

Технічний огляд атракціонів

Атракціони, що перебувають в експлуатації, повинні підлягати періодичному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на 12 місяців.

Метою технічного огляду є встановлення:

 • атракціон перебуває у справному стані, який забезпечує його безпечну експлуатацію;
 • організація нагляду та обслуговування атракціонів відповідає вимогам Правил.

Позачерговий технічний огляд проводиться після:

 • реконструкції атракціону;
 • ремонту відповідальних складових частин  атракціону,  в  тому числі  заміни  складових частин гідро-,  пневмоприводу (пристроїв,ущільнювачів циліндрів тощо), редукторів, гальм, канатів, ланцюгів тощо;
 • перерви в експлуатації більше ніж на 12 місяців;
 • демонтажу і встановлення на новому місці;
 • закінчення граничного строку експлуатації  (із  застосуванням
 • видів   робіт,   що   не  використовувалися  під  час  експертного обстеження);
 • експлуатаційної чи  деградаційної  відмови,  виявлення  зносу (механічного  або  корозійного),  залишкової  деформації,  тріщин,інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;
 • аварії або пошкодження,  спричиненого надзвичайною  ситуацією природного чи техногенного характеру.

ХТО ПРОВОДИТЬ ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД

Технічний огляд атракціонів, віднесених до атракціонів підвищеної небезпеки проводить:

- організація, яка у порядку встановленому ДНАОП 0.00-4.05-03 (1631-2003-п), отримала дозвіл органу нагляду за охороною праці на право проведення технічних оглядів атракціонів або уповноваженою організацією.

Технічний огляд атракціонів, що не віднесені до атракціонів підвищеної небезпеки, а також атракціонів пересувних містечок після демонтажу і встановлення на новому місці проводить:

- технічна служба власника атракціонів із залученням за необхідності інших організацій

Довідково. Технічний огляд після демонтажу і встановлення на новому місці атракціонів пересувних містечок не рідше одного разу на 12 місяців має проводити спеціалізована або уповноважена організації.  

УВАГА! НЕ дозволяється перед проведенням технічного огляду відновлювати лакофарбовані покриття металевих конструкцій атракціонів.

Технічний огляд має включати:

 • вивчення експлуатаційних (паспорт,  настанова з експлуатації, журнал  щоденного огляду   атракціону тощо), конструкторських (проектних) і ремонтних документів;
 • аналіз умов та режимів експлуатації;
 • проведення огляду атракціону;
 • проведення перевірки  на   функціонування    механізмів і випробування (статичне і (або) динамічне) атракціону;
 • оцінка технічного стану;
 • визначення умов експлуатації та строку чергового технічного огляду.

Організація безпечної  експлуатації  та  обслуговування атракціонів

Суб'єкт господарювання,  який експлуатує  атракціони,  забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування,  технічного огляду та ремонту власними силами АБО укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання зазначених робіт  з  урахуванням вимог цього розділу.

Суб'єкт господарювання:

 • призначає працівника, відповідального за  безпечну експлуатацію атракціонів;
 • призначає працівника,     відповідального     за   утримання атракціонів у справному стані;
 • призначає обслуговувальний  і ремонтний персонал (операторів, контролерів, електриків, слюсарів-ремонтників, налагоджувальників, монтажників тощо);
 • створює ремонтну службу;
 • установлює порядок    проведення    періодичного   технічного обслуговування та ремонту;
 • забезпечує в  установлений термін і у випадках,  зазначених у пунктах 10.3.1 і 10.3.3 цих Правил, проведення технічних оглядів;
 • забезпечує умови  для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним персоналом своїх обов'язків;
 • організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці, яке затверджується  його наказом  і діє в межах підприємства, та забезпечує його виконання;
 • організовує розроблення  та  затверджує Інструкції з охорони праці для обслуговувального і ремонтного персоналу;
 • забезпечує працівників Правилами та інструкціями.

Довідково. У  разі  володіння  атракціоном громадянином,  який здійснює підприємницьку діяльність без статусу юридичної особи і без залучення найманої праці, обов'язки відповідальних працівників може виконувати цей громадянин за умови проходження  ним  навчання та перевірки знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки.

УВАГА! Працівники, відповідальні за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання атракціонів у справному стані, обслуговувальним і ремонтний персонал перед призначенням повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки, а також інструктаж і стажування відповідно до Положення про навчання.

Обслуговування відвідувачів і керування атракціонами мають виконувати оператори.

Оператори нижчеперелічених типів атракціонів повинні бути не молодше 18 років:

- будь-яких атракціонів,  що перевозять  відвідувачів, крім тих, що повільно рухаються,  призначених у першу чергу для дітей;

- тирів, що використовують небезпечні метальні снаряди;

- атракціонів, розташованих у будь-яких закритих приміщеннях, розрахованих більш ніж на 30 чоловік і призначених у першу чергу для дітей.

У інших випадках оператори повинні бути не молодше 16 років.

Залежно від конструкції атракціону можуть призначатися помічники оператора у випадках, коли це передбачено настановою з експлуатації атракціону.

Вимоги до безпечної експлуатації атракціонів

Експлуатація атракціонів має здійснюватися відповідно до вимог настанови з експлуатації атракціонів і Правил. Кожен пасажирський модуль повинен  завантажуватися відповідно  до схеми, зазначеної  в настанові з експлуатації,  включаючи випадки неповного завантаження.

Оператор  або помічник  оператора атракціону ПОВИННІ переконатися:

 • що кожен відвідувач  правильно  розташований  на посадковому  місці,
 • пристрій фіксації  перебуває  в необхідному положенні,  а  замок замкнений;
 • що на атракціоні  немає відвідувачів,  для  яких пристрої фіксації або сидіння не підходять за їх антропометричними даними  або  з інших причин.  
 • зазначені   перевірки   необхідно  здійснити  до  пуску атракціону та перед подачею сигналу про готовність до пуску.

Правилами встановлені наступні вимоги до безпечної експлуатації атракціонів:

 • НЕ МОЖНА саджати відвідувачів на пасажирські місця, обладнання або фіксація яких несправні
 • Відвідувачів  необхідно чітко і ясно проінструктувати щодо необхідності дотримання правил поводження під час поїздки.
 • Перед  пуском атракціону необхідно переконатися, що ніхто з тих,  хто, перебуває поруч, не піддасться небезпеці у разі пуску атракціону.
 • Необхідно   підготувати  інструкції,   що   докладно описують  процедуру безпечної  та  швидкої евакуації відвідувачів (бажано в тому ж транспортному засобі, у якому вони перебувають) у разі   застрявання  транспортного   засобу   поза зоною  посадки (висадження).
 • У випадку  темних  атракціонів має  бути  докладно описана  процедура доставки відвідувачів до виходу. Ця процедура повинна підходити для всіх  осіб,  яким дозволено  користуватися даним  атракціоном,  і  повинна  бути добре  відома  та зрозуміла оператору і помічникам оператора, які обслуговують цей атракціон.
 • Частина  території атракціону  або  біля нього,  де відвідувачам перебувати небезпечно,  повинна бути або обгороджена, або  її  межі мають  бути чітко відзначені так,  щоб унеможливити проникнення відвідувачів у небезпечну зону.
 • Усі   пасажирські модулі  (за  винятком спеціально призначених для використання без спостереження персоналу) під  час користування  ними відвідувачами  мають  постійно перебувати під контролем оператора.
 • Оператор  повинен  приділяти увагу  безпеці відвідувачів  і перебувати  біля пульта керування протягом усього сеансу.
 • На атракціоні повинна бути така кількість службовців,  яка необхідна для забезпечення його безпечної роботи. Кожен оператор може  керувати  одночасно тільки  одним  діючим атракціоном,  що перевозить відвідувачів.
 • Під час експлуатації атракціону швидкість його руху і  його  рухомих частин не повинна виходити за межі, зазначені в паспорті або в настанові з експлуатації.
 • Атракціони    не   повинні    експлуатуватися    за несприятливих погодних умов,  які можуть вплинути на умови роботи, стійкість  положення  або безпеку  відвідувачів,  у цьому разі в настанові з експлуатації мають бути зазначені обмеження, пов'язані зі  зміною погодних   умов.  
 • Особливу  увагу варто  приділяти екстремальним умовам, які можуть бути викликані рвучким вітром або посиленням його швидкості,  чому може сприяти ефект аеродинамічної труби,  створюваний сусідніми конструкціями. За необхідності варто використовувати  відповідні пристрої  для  вимірювання швидкості вітру.
 • НЕ дозволяється стягувати плату під час поїздки на атракціонах,  що швидко рухаються,  якщо зміна пози під  час руху може  привести  до значного ризику для відвідувачів або персоналу.
 • На інших атракціонах  плата  за користування  атракціоном  може стягуватися   під  час   поїздки  тільки в  тому  випадку, якщо відвідувачам не доводиться одночасно самим  керувати транспортним засобом,  тримати   дітей   або триматися  за  будь-яку частину атракціону,  що  є  елементом   системи   безпечного  розміщення відвідувачів.
 • Істотною умовою безпечного користування  атракціоном є   належним  чином   здійснене   спостереження  за обстановкою.
 • Спостереження  може  бути   доповнено   дистанційними   засобами, наприклад   телевізійними   камерами, дисплеями  або  дзеркалами. Необхідно розташувати точки  спостереження так,  щоб  забезпечити повний  контроль  усього,  що відбувається  на атракціоні  чи  в приміщенні.
 • Необхідно  приймати всі  розумні заходи,  включаючи зупинку атракціону,  для припинення неприпустимих дій відвідувачів відносно обладнання,  призначеного для забезпечення їх безпеки,  а також  безрозсудної поведінки  та  (або) невиконання  чітких   і обґрунтованих інструкцій.
 • Якщо  очевидно, що  деякі  відвідувачі через  свої фізичні  дані можуть  піддатися  небезпеці під  час користування конкретними атракціонами, то таким відвідувачам не можна дозволяти користуватися  цими атракціонами,  якщо  тільки немає можливості забезпечити їх додатковими засобами захисту. Заборона користування атракціоном   для  розваг на  підставі  медичних показників  або міркувань безпеки не є дискримінацією.
 • Кількість відвідувачів, що допускаються на платформи та трибуни,  не повинна перевищувати зазначеної в  паспорті та  у кожному разі має бути забезпечена безпечна експлуатація.
 • Аварійні проходи повинні бути  вільними.  За необхідності  платформи  слід звільнити  від відвідувачів перед пуском візків або гондол.  Якщо частини атракціону або відвідувачі розгойдуються на  висоті  менше 2,5 м  над  землею, доступ  відвідувачів  до цих  зон  має бути унеможливлений.
 • Для  відвідувачів, котрі  очікують, за необхідності мають бути передбачені безпечні місця, доступ на які  регулюється такими   засобами,  як   поруччя,   турнікети, або  забезпечений додатковий контроль.
 • На темних атракціонах необхідно забезпечити аварійні проходи та виходи,  які повинні бути вільні від  перешкод і  мати гарне  аварійне освітлення.  Ризик  спіткнутися і упасти має бути мінімальним, особливо там, де аварійні проходи перетинають рейкову колію або проходять уздовж неї.
 • На атракціонах  із  рейковою  колією   місця   її  переходу відвідувачами повинні  бути  ясно позначені  і  вжиті заходи для попередження ризику спіткнутися та упасти.
 • Інформація  для відвідувачів повинна  бути представлена у вигляді правил поведінки і користування даним видом атракціону або  інших  табличок, які  варто  викладати в ясній і зрозумілій формі, що унеможливлює різне тлумачення.

Правила поведінки і користування атракціоном повинні містити таку інформацію:

 1. максимальне число  відвідувачів, на  яке  розрахований даний атракціон  або пасажирський   модуль   (наприклад,  гондола   чи транспортний засіб);
 2. мінімальний вік   або   мінімальний  (максимальний)    зріст відвідувачів, на яких розрахований атракціон;
 3. обмеження для відвідувачів у користуванні даним  атракціоном.
 4. заборона  на   користування   даним атракціоном  поширюється  на відвідувачів  з  електрокардіостимуляторами,   хворобами  серця, вагітних  жінок,  відвідувачів із будь-якими порушеннями здоров'я, які можуть загостритися під час користування цим атракціоном;
 5. заборону брати  із собою  гострі,  довгі та об'ємні предмети (тростини, парасольки тощо), а також тварин;
 6. повідомлення про  небезпеку,  що становлять  вільно звисаючі шарфи та довге волосся;
 7. необхідність зберігати   запропоноване  положення (тобто  не висувати руки та ноги або не вставати під час руху);
 8. заборону палити;
 9. заборону гойдатися  в  стані алкогольного  або  наркотичного сп'яніння;
 10. заборону сидіти,  ставати коліньми або стояти на  поруччях  і бічних стінках;
 11. заборону заплигувати або зістрибувати з атракціону під час руху.

На платформах і трибунах необхідно розмістити  таблички,  що забороняють розгойдуватися  разом у  такт,  взявшись за руки,  і ритмічно тупотіти ногами.

Оператор і  помічники  оператора атракціону повинні змушувати відвідувачів виконувати ці вимоги.

Якщо  атракціон призначений тільки для дітей, зріст яких менше 140 см, що приблизно відповідає віку 10 років  або молодше, то необхідно сповістити про це відвідувачів відповідними табличками.

Відповідальність за порушення правил експлуатації атракціонів

Згідно статті 13 Закону України «Про охорону праці» за справний стан і безпечну експлуатацію атракціонної техніки несе відповідальність суб’єкт господарювання (роботодавець). Запобігти загрозам і травмуванню відвідувачів атракціонів та створити належні умови – пріоритетне завдання для керівників та інженерно-технічних працівників, які обслуговують атракціонну техніку.

Відповідно до п. 11.1 Правил забезпечення цивільного захисту у сфері техногенної безпеки на об'єктах і в місцях атракціонів покладається на керівників (власників) цих об'єктів, організаторів проведення таких заходів й осіб, відповідальних за оренду цих приміщень (територій).

Відповідальними за порушення Правил, за безпечність конструкції,  правильність вибору матеріалів, якість виготовлення, установлення, налагодження, реконструкції, ремонту, обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження  та експлуатації є підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності),  що виконали відповідні роботи.

Під час дії воєнного стану

На період дії воєнного стану машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 2-9 групи А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77, експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

На період дії воєнного стану види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7-9, 11-21, 23-27, 29 і 30 групи А додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Суб’єкти господарювання, які набули право на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством.

Строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.