Правове регулювання полювання та мисливського господарства

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативно правова база

Загальні положення щодо полювання

Полювання - дії людини, спрямовані на вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах.

Право на полювання

Відповідно до ст.12 Закону України «Про мисливське господарство і полювання» та ст. 22 Закону України «Про тваринний світ»:
Право на полювання в межах визначених для цього мисливських угідь мають громадяни України, які досягли 18-річного віку, іноземці, які одержали в установленому порядку дозвіл на добування мисливських тварин та інші документи, що засвідчують право на полювання.
Полювання з використанням вогнепальної мисливської зброї дозволяється лише особам, які в установленому порядку одержали в уповноваженому державному органі відповідний документ дозвільного характеру на право користування цією зброєю.
Іноземці можуть здійснювати полювання на території України відповідно до цього Закону. Документи на право полювання, видані відповідними органами інших держав, чинні на території України.
Умови організації та здійснення полювання іноземцями, розмір плати за надані послуги і добуту продукцію полювання визначаються відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про мисливське господарство і полювання» та ст. 23 Закону України «Про тваринний світ»:
Документами на право полювання (для громадян України) є:

 • посвідчення мисливця;
 • щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
 • дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл тощо);
 • відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання;
 • паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час полювання.

Зазначені документи мисливець зобов'язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред'являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.
Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, родоводи і паспорти на собак мисливських порід, які можуть використовуватися в полюванні, паспорти на інших ловчих звірів і птахів видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання

Документами на право полювання є посвідчення мисливця, контрольна картка обліку добутої дичини й порушень правил полювання (далі - контрольна картка) з відміткою про сплату державного мита та інші необхідні документи, передбачені статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

Контрольна картка видається з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року і діє з дня видачі до 30 квітня включно.
Посвідчення мисливця видаються особам, які є громадянами України, досягли 18-річного віку і склали екзамен.
Державним агентством лісових ресурсів України, його територіальними органами створюються комісії з прийому екзаменів. Приймання екзаменів, видача посвідчень мисливця та контрольних карток здійснюються такими органами:

 • Державним агентством лісових ресурсів України - для жителів міста Києва та громадян України, які зареєстровані на території інших адміністративно-територіальних одиниць;
 • територіальними органами Державного агентства лісових ресурсів України - для громадян України, зареєстрованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Для отримання посвідчення мисливця громадяни України подають:

Строк видачі посвідчення мисливця, контрольної картки не повинен перевищувати 30 днів з дня подання заяви.
Посвідчення мисливця та контрольну картку мисливець отримує після сплати державного мита, плати за видачу посвідчення мисливця та контрольної картки.
Розмір державного мита та плати за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки й їх дублікатів встановлюється у порядку, встановленому законодавством.
Особа під час отримання посвідчення мисливця та контрольної картки зобов’язана перевірити правильність внесених у ці документи відомостей відносно себе, а у разі будь-яких помилок - заявити про це. У разі виявлення помилок заміна посвідчення мисливця та контрольної картки здійснюється безкоштовно.
У випадку відмови громадянину у видачі посвідчення мисливця, контрольної картки він має право оскаржити відмову відповідно до вимог чинного законодавства.

Обласні управління лісового та мисливського господарства.

Обласні управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління) підпорядковуються Держлісагентству та є його територіальними органами.

Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність Управлінь і сприяють їм у виконанні покладених на них завдань.

Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами та дорученнями Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міндовкілля, дорученнями Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наказами Держлісагентства, дорученнями Голови Держлісагентства, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

Завданням Управлінь є реалізація повноважень Держлісагентства на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці у сфері лісового та мисливського господарства.

Управління відповідно до покладених на них завдань:

 • надають адміністративні послуги - видають в установленому порядку:
 • посвідчення мисливця;
 • дублікат посвідчення мисливця;
 • щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання;
 • дублікат щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.

Способи полювання:

Полювання може здійснюватися такими способами:

- індивідуальне полювання;
- колективне полювання;
- колективне полювання з нагоничами (облавне полювання).
Полювання може здійснюватися з використанням: - мисливської вогнепальної зброї;
- собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів (за наявності паспортів на них);
- сіток і пасток для відлову тварин живцем;
- пасток для добування хутрових звірів з науковою метою та для переселення;
- мисливських вишок;
- пахучих неотруйних приманок.

Строки полювання

Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин визначаються користувачем мисливських угідь у межах строків, визначених Законом України "Про мисливське господарство та полювання", за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та доводяться користувачами мисливських угідь до відома громадськості.

Загальні положення щодо мисливства

Мисливство - вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь відповідно до ст. 21 Закону України «Про тваринний світ»
Для організації та ведення мисливського господарства надаються у користування спеціально визначені для цього мисливські угіддя.
Користувачами мисливських угідь можуть бути спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь.

Дозволи на добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду:

Добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду здійснюється за дозволом - ліцензією або відстрільною карткою.
За ліцензією здійснюється полювання на кабана, лань, оленів європейського та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, бабака, бобра, борсука, ондатру, куницю лісову.
За відстрільною карткою здійснюється полювання на пернату дичину, кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного собаку, вовка, лисицю, шакала, куницю кам'яну, норку американську, тхора лісового.
За дозволом може здійснюватися відстріл (відлов) будь-якого виду мисливських тварин з метою селекційного відбору, ветеринарно-санітарної експертизи, регулювання чисельності.
Добування вовка, лисиці, єнотовидного собаки та шакала дозволяється здійснювати також за наявності у мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин.
Ліцензії видаються мисливцям користувачем мисливських угідь, який отримує їх у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства. Відстрільні картки видаються мисливцям користувачем мисливських угідь.
Ліцензії та відстрільні картки видаються мисливцям із зазначенням у них терміну та місця здійснення полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної спроможності мисливських угідь. Вартість дозволів на добування мисливських тварин віднесених до державного мисливського фонду передбачено ст. 17 Закону України «Про мисливське господарство і полювання».

Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.05.2021  № 346  затверджено Ліміти використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2021/2022 років.

Ведення мисливського господарства та користування мисливськими угіддями

Ведення мисливського господарства здійснюється користувачами мисливських угідь.
Не допускається користування мисливськими тваринами та ведення мисливського господарства без оформлення відповідних документів у встановленому ЗУ «Про мисливське господарство і полювання» порядку.
Умови ведення мисливського господарства визначаються у договорі, який укладається між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і користувачами мисливських угідь.

Відповідальність за порушення законодавства у галузі полювання та ведення мисливського господарства

Порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законами України (ст. 63 Закону України «Про тваринний світ», ст. 42 Закону України «Про мисливське господарство і полювання»)

Відповідальність за    порушення   законодавства   у   галузі мисливського господарства та полювання несуть особи, винні у:

-   порушенні права державної власності на мисливських тварин;

- порушенні правил  полювання  та   здійснення   інших   видів використання    мисливських   тварин,   правил   регулювання   їх чисельності; 

- перевищенні лімітів   та  норм   спеціального   використання мисливських тварин;

- порушенні вимог  щодо  користування мисливськими   угіддями, погіршенні їх стану;

- використанні мисливських угідь не за призначенням;

- порушенні вимог    щодо   охорони   середовища   перебування мисливських тварин;

- порушенні правил утримання мисливських тварин у неволі або  в напіввільних умовах;

- виготовленні,  перевезенні, збуті та застосуванні заборонених знарядь  добування  тварин;

- придбанні,  перевезенні, переробці та збуті незаконно добутої продукції  полювання  і  продукції,  переробленої в таксидермічних майстернях   та  цехах  переробки без  зазначення  законності  її набуття;

- самовільному або   з  порушенням    установленого    порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні мисливських тварин;

- неподанні в   установленому    порядку   або  приховуванні, спотворенні інформації про стан,  чисельність та обсяги  добування мисливських тварин;

- невжитті заходів   щодо  запобігання   загибелі  мисливських тварин, погіршенню середовища їх перебування;

- порушенні  порядку  придбання чи реалізації, транспортування, переробці продукції полювання, незаконному пересиланні, ввезенні в Україну  та  вивезенні  за  її  межі мисливських  тварин та іншої продукції   полювання,  включаючи   мисливські  трофеї; 

- порушенні  прав  користувачів мисливських  угідь; 

- порушенні правил техніки безпеки та поводження із зброєю  на полюванні;

- перешкоджанні здійсненню  державного   контролю   в   галузі мисливського  господарства  та  полювання,  контролю користувачів угідь  за  додержанням  чинного  законодавства з питань полювання;

- порушенні вимог ведення мисливського собаківництва та порядку видачі родоводів і паспортів на  собак  мисливських порід,  інших ловчих  звірів  та  птахів.

Законами України  може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання.Притягнення порушників до відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання. Незаконно добуті мисливські тварини чи виготовлена з них продукція, а також знаряддя правопорушень підлягають конфіскації в установленому законодавством порядку. У разі вилучення незаконно добутих або набутих в інший спосіб живих мисливських тварин повинні бути вжиті заходи до їх збереження і, якщо можливо, повернення у природне середовище.

Відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання

Відповідно до ст. 43 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» відшкодування    збитків,   завданих   унаслідок   порушення законодавства у галузі  мисливського  господарства та  полювання, здійснюється  добровільно  або за  рішенням  суду відповідно  до законодавства  за затвердженими в установленому порядку таксами, а за  їх відсутності  -  за розрахунками  користувачів мисливських угідь. Такси  для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок    порушення   законодавства   в  галузі   мисливського господарства та полювання, затверджуються центральним органом  виконавчої  влади, що  забезпечує  формування державної політики   у   сфері лісового  та  мисливського господарства,  і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Кошти за  відшкодування   збитків,  завданих   внаслідок порушення законодавства у галузі ведення мисливського господарства та полювання,  зараховуються на  рахунок користувача  мисливських угідь,  якому  заподіяні збитки.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.06.2017 № 301/222 затверджено такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України):

Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)

№ з/п Вид збитку Розмір стягнення, гривень
1 2 3
1 Незаконне добування або знищення

ЗВІРІ

Лось

Олень європейський

Олень плямистий

Кабан

Лань

Козуля

Муфлон

Бобер

Борсук

Заєць-русак

Бабак

Куниці лісова і кам’яна

Нутрія вільна

Вовк

Кролик дикий

Ондатра

Норка американська

Білка

Єнотовидний собака

Лисиця

Шакал

Птахи

Лебеді шипун і кликун

Галагаз

Гуси

Кеклик

Куріпка сіра

Фазан

Голуби

Качки

Кулики

Лиска

Перепілка

Інші мисливські птахи

За одну особину

80 000

60 000

50 000

40 000

40 000

32 000

32 000

10 000

8 000

8 000

6 000

6 000

4 000

2 000

2 000

2 000

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2 Знищення чи пошкодження гнізда, нори, іншого житла тварин, а також бобрової загати За таксою на відповідний вид тварини, збільшеною у п’ять разів
3 Кожне вилучене чи пошкоджене яйце, а також за кожний ембріон у незаконно добутого звіра 50% від такси на відповідний вид тварини
4 Кожне знищене чи пошкоджене штучне гніздо птахів За фактичною вартістю, збільшеною в десять разів
5 Знищення чи пошкодження солонців, годівниць, посівів кормових культур рослин, мисливських вишок, вказівних знаків, інших біотехнічних споруд За фактичною вартістю, збільшеною в п’ять разів

Функціонування мисливської галузі в умовах воєнного стану

     Відповідно до статті третьої Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися права і свободи людини і громадянина.

    Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану передбачених вищевказаним Законом.

   Щодо функціонування мисливської галузі в умовах воєнного стану такі заходи можуть стосуватись як заборони фізичним особам носити військову форму, заборони полювання, так і заборони відвідування лісів, запровадження комендантської години, тощо.

    Відповідно до абзацу третього статті 8 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» встановлення обмежень щодо користування мисливськими угіддями та здійснення полювання належить до повноважень обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Військові адміністрації на період дії правового режиму воєнного стану здійснюють на відповідних територіях повноваженням місцевих державних адміністрацій. В зв’язку з введенням воєнного стану в більшості областей України розпорядчими документами військових адміністрацій введена заборона або діють обмеження на проїзд транспорту та відвідування лісів громадянами. Зазначені обмеження можуть вводитись як на усю територію певної адміністративної одиниці, так і на її частину. Крім цього, з метою запобігання різного роду загрозам та мінімізації негативних наслідків військові адміністрації оперативно вносять зміни в розпорядчі документи посилюючи чи послаблюючи певні обмеження. Зазначені обмеження не забороняють ведення мисливського господарства та здійснення біотехнічних заходів в мисливських угіддях. Користувачам мисливських угідь, особливо в прикордонних областях, необхідно погоджувати відповідні заходи з місцевими військовими адміністраціями, це стосується також перебування зі зброєю штатних працівників уповноважених на охорону мисливських угідь та порядку проведення полювання. Одночасно звертаємо увагу, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно – правовими актами, вони мають лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Дане роз’яснення надав голова Державного агентства лісових ресурсів України на лист-звернення громадської спілки «Всеукраїнська мисливська спілка».