Правила підготовки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення до опалювального періоду

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.

Закон України "Про теплопостачання" № 2633-IV від 02.06.2005р.

Закон України “Про житлово-комунальні послуги” №1875-IV від 24.06.2004р.

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України № 620/378 від 10.12.2008р.

Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005р.

Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1198 від 03.10.2007р.

Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007р.

Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004р.

Правила технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж (ГКД 34.20.661-2003), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України № 228 від 14.05.2003р.

Загальний порядок

Скорочення: ГВП - гаряче водопостачання; ДТ - джерело теплової енергії; ТМ - теплові мережі; ТП - тепловий пункт; Плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплових господарств до наступного опалювального періоду розробляються їх власниками або уповноваженими ними органами на основі аналізу експлуатації систем теплопостачання і теплоспоживання в минулий опалювальний період з урахуванням вимог постанов та розпоряджень Уряду, розпорядчих документів органів центральної виконавчої влади. У період підготовки до опалювального періоду власники теплових господарств зобов'язані уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії та вчинити інші дії, передбачені п. 2 розділу IV Правил.
Перед початком опалювального періоду суб'єкти відносин у сфері теплопостачання проводять перевірку готовності систем опалення та системи теплопостачання у цілому шляхом виконання пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи.
Так, відповідно до п. 7.9.3. Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007р., пробний пуск здійснюється після закінчення робіт з підготовки систем теплопостачання до осінньо-зимового періоду. Початок і тривалість пробного пуску визначається графіком теплопостачальної організації, який слід узгодити з органами місцевого самоврядування та довести до відома споживачів не пізніше ніж за три доби до початку пробного пуску.
До 1 жовтня поточного року повинні бути закінчені всі планові роботи на устаткуванні ДТ, ТМ, ТП, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.

Порядок виявлення та усунення недоліків

Метою підготовки до опалювального періоду є забезпечення нормативних санітарно-технічних вимог і режимів роботи внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП. Системи опалення, вентиляції та аераційні установки, режими їхньої роботи повинні забезпечувати нормовані параметри повітряного середовища відповідно до ДСН 3.3.6.042.
На основі опису виявлених недоліків у роботі внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП у минулий опалювальний період та за підсумками весняного огляду систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП визначається обсяг робіт з їх підготовки до наступного опалювального періоду.
У місячний термін, але не пізніше травня поточного року, після проведення огляду представниками балансоутримувача і виконавця послуг складаються переліки заходів, необхідних для підготовки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП до експлуатації в наступному опалювальному періоді.
Після виконання ремонтно-профілактичних робіт системи теплоспоживання повинні бути заповнені хімічно очищеною водою з тиском більше статичного на 0,5 кгс/кв.см, увідні засувки - закриті. Заповнення систем теплоспоживання повинно бути завершено до 15 вересня поточного року.
Під час визначення стану готовності до роботи теплових господарств споживачів в опалювальний період перевіряється наявність паспортів теплових установок, виконання обсягів ремонтних робіт та оформлення їх відповідними актами, стан трубопроводів, арматури та теплової ізоляції, працездатність пристроїв захисту систем теплоспоживання та інші показники, передбачені п. 2.5 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.
Рішення про готовність теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період приймається комісіями, створеними згідно з пунктами 2.2, 2.3 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, на підставі акта стану готовності до роботи в опалювальний період та висновку про готовність до роботи в опалювальний період, наданого відповідною державною інспекцією у випадку виявлення порушення (невиконання) вимог зазначених правил.

Строки розгляду питання

Для оцінки готовності теплових господарств споживачів власниками теплових господарств або уповноваженими ними органами до 1 вересня поточного року створюються комісії з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період.
Перевірка готовності до роботи в опалювальний період теплових господарств споживачів повинна бути закінчена у термін не пізніше 25 вересня поточного року.
За умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається акт готовності до роботи в опалювальний період.
Об'єкти споживача, які не отримали акт готовності у термін до 25 вересня поточного року, продовжують підготовку до роботи в опалювальний період і при виконанні всіх умов у термін не пізніше 1 жовтня поточного року можуть звернутися до центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким вони підпорядковані, та відповідної державної інспекції з обґрунтованим поданням про проведення повторної оцінки (перевірки) готовності до роботи в опалювальний період.

Важливе

У разі порушення споживачем під час опалювального періоду умов готовності до роботи в опалювальний період, а також при невиконанні в установлені терміни заходів, намічених при видачі акта готовності до роботи в опалювальний період, виданий акт готовності анулюється рішенням центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.
Після закінчення перевірки й оцінки готовності до роботи в опалювальний період у строк до 1 жовтня поточного року центральні органи виконавчої влади та/або уповноважені органи видають розпорядчий документ про готовність об'єктів споживачів, які їм підпорядковані, до роботи в опалювальний період.
Підготовка до опалювального періоду житлових будинків здійснюється відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду. Акт готовності до опалювального періоду є невід'ємною частиною паспорта готовності до роботи в опалювальний період будинку.
Початок і закінчення опалювального періоду (і пов'язана з цим зміна гідравлічного і теплового режиму роботи ДТ і теплових мереж) установлюється в кожному регіоні окремо. Проте, опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8 град. С та нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 град. С.
Уключення та відключення систем теплоспоживання здійснюється за графіком, узгодженим з теплопостачальною організацією.
У разі неналежного надання або ненадання споживачу послуг з централізованого опалення, а також відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення претензії пред'явленої в порядку, передбаченому пп.33-39 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою КМ України від 21.07.2005 р. № 630, та/або звернутися до суду.‎‎ ‎‎‎