Відмінності між версіями «Права онкологічно хворих на безоплатну допомогу та лікарські засоби»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 11 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база''' ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 Загальна декларацію прав людини]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 Загальна декларацію прав людини]  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»]  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»]  
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1794-17 Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби  з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»]  
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1794-17 Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби  з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/955-2002-%D0%BF Постанова КМУ від 11 липня 2002 р. N 955 «Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги»]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/955-2002-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 955 «Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF Постанова КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303  «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»]   
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303  «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»]   
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05 Наказ МОЗ № 360 від 19.07.2005 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків»]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05 Наказ Міністерства охорони здоров'я України  від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків»]  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15 Наказ МОЗ № 494 від 07.08.2015 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»]  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15 Наказ Міністерства охорони здоров'я України  від 07 серпня 2015 року  № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»]  
* [http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160602_0509.html Наказ МОЗ №509 від 2.06.2016 «Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти»]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561282-13 Наказ Міністерства охорони здоров'я України  від 2 червня 2016 року № 509 «Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти»]  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1167-16 Наказ МОЗ «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1167-16 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 липня 2016 року № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи»]
== '''Поняття''' ==
 
'''Права людини у сфері медичної діяльності''' — це передбачені міжнародними і внутрішньодержавними нормативно-правовими актами положення, що гарантують людині охорону здоров'я і надання медичної допомоги при виникненні захворювання.<br />
== Види безоплатної медичної допомоги для онкохворих ==
Види  правових статусів в сфері медичної діяльності :
* '''швидка та невідкладна''' - на догоспітальному етапі станціями (відділеннями) швидкої медичної допомоги, пунктами невідкладної медичної допомоги у стані, що загрожує життю людини;  
# '''Загальний правовий статус громадянина в сфері медичної діяльності''' - це перелік прав, обов'язків і відповідальності, характерний для всіх громадян України.
# '''Спеціальний правовий статус людини в сфері медичної діяльності''' — це перелік прав, обов'язків і відповідальності в галузі медицини, притаманний окремим категоріям людей (вагітні жінки і матері, неповнолітні, військовослужбовці, громадяни похилого віку, інваліди й ін.).
# '''Індивідуальний правовий статус людини в сфері медичної діяльності''' - це перелік прав, обов'язків і відповідальності в галузі медицини, властивий конкретному індивідові.<br />
'''Медична допомога'''  - це вид діяльності,  який включає комплекс заходів,  спрямованих на оздоровлення  та  лікування  пацієнтів  у стані,  що  на  момент  її  надання  загрожує  життю,  здоров'ю  і працездатності  та  здійснюється    професійно    підготовленими працівниками, які мають на це право відповідно до законодавства.
== '''Види безоплатної медичної допомоги для онкохворих''' ==
* '''швидка та невідкладна''' - на догоспітальному етапі станціями (відділеннями) швидкої медичної допомоги, пунктами невідкладної медичної допомоги у стані, що загрожує життю людини;  
* '''амбулаторно-поліклінічна''';  
* '''амбулаторно-поліклінічна''';  
* '''стаціонарна''' - у разі гострого захворювання та в невідкладних випадках, коли потрібне інтенсивне лікування, цілодобовий медичний нагляд та госпіталізація,   в   тому   числі   за   епідемічними показаннями,   дітям,   вагітним   та  породіллям,   хворим   за направленнями     медико-соціальних     експертних       комісій, лікарсько-консультативних комісій;  
* '''стаціонарна''' - у разі гострого захворювання та в невідкладних випадках, коли потрібне інтенсивне лікування, цілодобовий медичний нагляд та госпіталізація, в тому числі за епідемічними показаннями, дітям, вагітним та  породіллям, хворим за направленнями медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій;  
* '''невідкладна стоматологічна   допомога'''  (у  повному обсязі - дітям, інвалідам, пенсіонерам, студентам, вагітним, жінкам, які мають дітей до 3 років);  
* '''невідкладна стоматологічна допомога'''  (у  повному обсязі - дітям, особам з інвалідністю, пенсіонерам, студентам, вагітним, жінкам, які мають дітей до 3 років);  
* '''долікарська медична допомога сільським жителям;'''  
* '''долікарська медична допомога сільським жителям;'''  
* '''санаторно-курортна допомога'''     інвалідам    і   хворим   у спеціалізованих та дитячих санаторіях;  
* '''санаторно-курортна допомога''' особам з інвалідністю і хворим у спеціалізованих та дитячих санаторіях;  
* '''утримання дітей у будинках дитини;'''  
* '''утримання дітей у будинках дитини;'''  
* '''медико-соціальна експертиза втрати працездатності;'''
* '''медико-соціальна експертиза втрати працездатності;'''<br>
== '''Алгоритм отримання безкоштовних   ліків для онкохворих''' ==
 
'''Медична допомога''' - це вид діяльності, який включає комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення та лікування пацієнтів у стані, що на момент її надання загрожує життю, здоров'ю і працездатності та здійснюється    професійно підготовленими працівниками, які мають на це право відповідно до законодавства.<br>'''Права людини у сфері медичної діяльності''' — це передбачені міжнародними і внутрішньодержавними нормативно-правовими актами положення, що гарантують людині охорону здоров'я і надання медичної допомоги при виникненні захворювання.<br />
 
== Алгоритм отримання безкоштовних ліків для онкохворих ==
# Встановлення та підтвердження діагнозу.  
# Встановлення та підтвердження діагнозу.  
# Постановка на облік. Консультування обласного онколога. Призначення лікування. Виписка рецепту для отримання ліків.
# Постановка на облік. Консультування обласного онколога. Призначення лікування. Виписка рецепту для отримання ліків.
Рядок 33: Рядок 30:
# Безкоштовні ліки на амбулаторне лікування виділяються при наявності коштів з місцевого бюджету.
# Безкоштовні ліки на амбулаторне лікування виділяються при наявності коштів з місцевого бюджету.
# Знеболюючі ліки виписуються лікарем – онкологом або лікарем загальної практики за місцем обліку онкохворої особи.
# Знеболюючі ліки виписуються лікарем – онкологом або лікарем загальної практики за місцем обліку онкохворої особи.
== '''Як отримати рецепт на безкоштовні ліки''' ==
 
Для того, щоб отримати безкоштовні чи пільгові ліки, перш за все необхідно мати рецепт лікаря.При отриманні рецепту необхідно проконтролювати, щоб рецепт був оформлений особистим підписом лікаря та його печаткою, інакше він не має сили. Обов’язково повідомити лікаря, що хворий має право на безкоштовні ліки, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». <br />
== Як отримати рецепт на безкоштовні ліки ==
Також можливо попросити лікаря вказати у рецепті міжнародні непатентовані назви ліків.Це необхідно для того, щоб:
З 1 квітня 2019 року програма реімбурсації [[Правове регулювання програми «доступні ліки»|"Доступні лікі"]] перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України (НСЗУ) і стала працювати за новими правилами - відпуск лікарських засобів відбувається лише за електронними рецептами. Перехід програми "Доступні ліки" до НСЗУ дозволив пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місця проживання пацієнта чи місця надання медичних послуг. <br />
* Була можливість подивитись, чи є вони у Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року №1071»
Безоплатний відпуск лікарських засобів за категоріями захворювання провадиться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги. Хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.<br>Також можливо попросити лікаря вказати у рецепті міжнародні непатентовані назви ліків. Це необхідно для того, щоб:
* Була можливість подивитись, чи є вони у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-%D0%BF#n15 Національному переліку основних лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333]
* Щоб провізор у аптеці міг зробити заміну на аналогічний препарат, тільки іншого виробника (у випадку, якщо необхідного Вам препарату немає).<br />
* Щоб провізор у аптеці міг зробити заміну на аналогічний препарат, тільки іншого виробника (у випадку, якщо необхідного Вам препарату немає).<br />
І обов'язково запитати лікаря про адресу державної аптеки, де можна отримати безкоштовні ліки (до кожної лікарні прикріплена своя державна аптека).  
І обов'язково запитати лікаря про адресу державної аптеки, де можна отримати безкоштовні ліки (до кожної лікарні прикріплена своя державна аптека).
== '''Інформацію про стан забезпечення ліками  онкохворих''' ==
 
Інформацію про стан забезпечення ліками  онкохворих  можна знайти на сайтах:<br />
== Інформацію про стан забезпечення ліками  онкохворих ==
'''https://likycontrol.org.ua/''' - Ліки для онкохворих за рахунок держави<br />
Інформацію про стан забезпечення ліками  онкохворих  можна знайти:<br />[https://moz.gov.ua/garjachi-linii '''Телефонна «гаряча лінія» Міністерства охорони здоров’я'''] з контролю та термінового вирішення питань забезпечення закладів охорони здоров’я комунальної та державної форм власності адміністративно-територіальних одиниць України усіма необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за кошти Державного бюджету на виконання загальнодержавних цільових програм: '''(044) 518-47-11, (044) 226-22-05''', '''(044) 200-07-85''' (цілодобово), та '''0-800-505-201''', а також за цілодобовим телефоном [https://ukc.gov.ua/ Урядової телефонної «гарячої лінії» '''1545''']
'''https://wikiliky.org.ua/''' - Пошук залишку ліків у закладах охорони здоров'я<br />
'''Телефонна «гаряча лінія» Міністерства охорони здоров’я'''  з контролю та термінового вирішення питань забезпечення закладів охорони здоров’я комунальної та державної форм власності адміністративно-територіальних одиниць України усіма необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за кошти Державного бюджету на виконання загальнодержавних цільових програм:
(044) 518-47-11, (044) 226-22-05, (044) 200-07-85 (цілодобово), та 0-800-801-333, а також за цілодобовим телефоном Урядової телефонної «гарячої лінії» 0-800-507-309


[[Категорія: Право на медичну допомогу]]
[[Категорія: Право на медичну допомогу]]

Поточна версія на 15:43, 5 січня 2022

Нормативна база

Види безоплатної медичної допомоги для онкохворих

 • швидка та невідкладна - на догоспітальному етапі станціями (відділеннями) швидкої медичної допомоги, пунктами невідкладної медичної допомоги у стані, що загрожує життю людини;
 • амбулаторно-поліклінічна;
 • стаціонарна - у разі гострого захворювання та в невідкладних випадках, коли потрібне інтенсивне лікування, цілодобовий медичний нагляд та госпіталізація, в тому числі за епідемічними показаннями, дітям, вагітним та породіллям, хворим за направленнями медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій;
 • невідкладна стоматологічна допомога (у повному обсязі - дітям, особам з інвалідністю, пенсіонерам, студентам, вагітним, жінкам, які мають дітей до 3 років);
 • долікарська медична допомога сільським жителям;
 • санаторно-курортна допомога особам з інвалідністю і хворим у спеціалізованих та дитячих санаторіях;
 • утримання дітей у будинках дитини;
 • медико-соціальна експертиза втрати працездатності;

Медична допомога - це вид діяльності, який включає комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення та лікування пацієнтів у стані, що на момент її надання загрожує життю, здоров'ю і працездатності та здійснюється професійно підготовленими працівниками, які мають на це право відповідно до законодавства.
Права людини у сфері медичної діяльності — це передбачені міжнародними і внутрішньодержавними нормативно-правовими актами положення, що гарантують людині охорону здоров'я і надання медичної допомоги при виникненні захворювання.

Алгоритм отримання безкоштовних ліків для онкохворих

 1. Встановлення та підтвердження діагнозу.
 2. Постановка на облік. Консультування обласного онколога. Призначення лікування. Виписка рецепту для отримання ліків.
 3. Безкоштовні ліки на стаціонарному лікуванні виділяються при умові централізованих закупок за кошти державного бюджету.
 4. Безкоштовні ліки на амбулаторне лікування виділяються при наявності коштів з місцевого бюджету.
 5. Знеболюючі ліки виписуються лікарем – онкологом або лікарем загальної практики за місцем обліку онкохворої особи.

Як отримати рецепт на безкоштовні ліки

З 1 квітня 2019 року програма реімбурсації "Доступні лікі" перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України (НСЗУ) і стала працювати за новими правилами - відпуск лікарських засобів відбувається лише за електронними рецептами. Перехід програми "Доступні ліки" до НСЗУ дозволив пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місця проживання пацієнта чи місця надання медичних послуг.
Безоплатний відпуск лікарських засобів за категоріями захворювання провадиться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги. Хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.
Також можливо попросити лікаря вказати у рецепті міжнародні непатентовані назви ліків. Це необхідно для того, щоб:

І обов'язково запитати лікаря про адресу державної аптеки, де можна отримати безкоштовні ліки (до кожної лікарні прикріплена своя державна аптека).

Інформацію про стан забезпечення ліками онкохворих

Інформацію про стан забезпечення ліками онкохворих можна знайти:
Телефонна «гаряча лінія» Міністерства охорони здоров’я з контролю та термінового вирішення питань забезпечення закладів охорони здоров’я комунальної та державної форм власності адміністративно-територіальних одиниць України усіма необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за кошти Державного бюджету на виконання загальнодержавних цільових програм: (044) 518-47-11, (044) 226-22-05, (044) 200-07-85 (цілодобово), та 0-800-505-201, а також за цілодобовим телефоном Урядової телефонної «гарячої лінії» 1545