Послуги з вивезення побутових відходів. Плата за надані послуги

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальні положення

Відповідності до частини другої статті 5 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” до комунальних послуг належать послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 визначають поняття:
побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.
Власники або балансоутримувачі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
Виконавець послуг з вивезення побутових відходів визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.
Збирання та перевезення побутових відходів здійснюються спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.
Вивезення побутових відходів здійснюється відповідно до схеми санітарного очищення населених пунктів із забезпеченням роздільного збирання побутових відходів.
Під час надання послуг з вивезення побутових відходів великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів вивозяться окремо від інших видів побутових відходів.
Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
Житлові масиви і внутрішньодворові території,дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.
Послуги надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного очищення,затвердженої в установленому порядку, та інших умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального господарства.
Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.
Норми надання послуг визначаються на підставі правил, встановлених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Під час укладання договору про надання послуг:

  1. сторони узгоджують графік їх надання виходячи з потреби споживача, норм надання та якості послуг;
  2. виконавець послуг на вимогу споживача зобов'язаний пред'явити:
  • правила надання послуг;
  • графік вивезення відходів;
  • тарифи на надання послуг;
  • інформацію про пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення.

Типовий договір про надання послуг з вивезення побутових відходів міститься у Додатку 1 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070. У разі надання одноразової послуги замовлення складається за погодженням сторін згідно з формою, що встановлюється її виконавцем.

Також вивіз відходів може здійснюватися напідставі публічного договору відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України
Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

Плата за надані послуги

Механізм формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів передбачений Порядком формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010. Формування тарифів на послуги підприємством здійснюється відповідно до річних планів надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді, встановлених на підставі прогнозних індексів цін підприємства. (передбачено розділом ІІ порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів).
У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.
У разі надання відповідно до законодавчих актів окремим громадянам пільг плата за послуги вноситься на підставі поданих виконавцю документів, що підтверджують право на пільги та їх розмір.