Порядок ідентифікації та встановлення особи

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 09:45, 15 листопада 2021, створена Dmytro.plechko (обговорення | внесок) (Можливість подавати витяг з ДРАЦС замість втраченого свідоцтва про народження для оформлення паспорта вперше)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Ідентифікація особи - встановлення особи шляхом порівняння наданих даних (параметрів), у тому числі біометричних, з наявною інформацією про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо. Ідентифікація проводиться органами Державної міграційної служби для виготовлення документів , що підтверджують особу (Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - Закон)).
Верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності;
Біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук);
Біометричні параметри - вимірювальні фізичні характеристики або особистісні поведінкові риси, що використовуються для ідентифікації (впізнання) особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу;
Єдиний державний демографічний реєстр- це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених Законом документів.
Дія (скорочення від «Держава і я») — український e-сервіс державних послуг. Це мобільний застосунок з цифровими документами та портал з публічними послугами.

Порядок проведення ідентифікації та встановлення особи

Ідентифікація при наявності документів

Ідентифікація особи проводиться в усіх установах та підприємствах будь-яких форм власності, державних органах на підставі наявних документів, виданих та засвідчених у встановленому законом порядку, що мають фото особи та відповідні реквізити. Для цього використовуються наступні документи:

1)Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
 • паспорт громадянина України;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • дипломатичний паспорт України;
 • службовий паспорт України;
 • посвідчення особи моряка;
 • посвідчення члена екіпажу;
 • посвідчення особи на повернення в Україну;
 • тимчасове посвідчення громадянина України;
2) Документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
 • посвідчення водія;
 • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
 • посвідка на постійне проживання;
 • посвідка на тимчасове проживання;
 • картка мігранта;
 • посвідчення біженця;
 • проїзний документ біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

Ідентифікакція при відсутності документів

В разі, якщо особа втратила всі документи, що посвідчують її особу, ідентифікувати особу звичайним способом неможливо. Тому необхідно звернутись до органів Державної міграційної служби для отримання документів, що посвідчують особу. В разі , якщо звернулась особа для відновлення втрачених документів або вперше для отримання паспорта громадянина України після досягнення 18-річного віку, органи ДМС будуть проводити заходи щодо ідентифікації особи. Особи, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18 років та у яких відсутнє свідоцтво про народження, можуть подати замість нього витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження.

У разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками, проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні, зокрема до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів ДФС, навчальних закладів, військових частин, військових комісаріатів, установ виконання покарань, для отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, у тому числі фотокартки особи, яка дасть змогу ідентифікувати особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник.

Одночасно проводиться перевірка за даними обліку територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС. Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України проводиться, зокрема, за даними Державного реєстру виборців шляхом надсилання запитів до відповідних відділів ведення Державного реєстру виборців.

Крім того, у виключних випадках за відсутності фотокартки особи та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, з метою встановлення особи проводиться опитування родичів, сусідів, які були зазначені у письмовому зверненні. За результатами їх свідчень складається акт встановлення особи за формою, встановленою МВС.

Інформація про кампанію УВКБ ООН "#ЯІсную" з подолання безгромадянства та документування осіб із невизначеним громадянством

1 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв зміни до Постанов №289 та №302. Зміни дозволять громадянам, що перебувають в місцях несвободи, звертатися із заявами про оформлення паспорта громадянина України. Більше того, маломобільні особи з інвалідністю та особи, що проживають на ТОТ, зможуть подавати відповідні заяви до будь-якого територіального підрозділу ДМС. При цьому, мешканці ТОТ не будуть зобов’язані попередньо отримувати довідку внутрішньо переміщеної особи. Найважливіші зміни стосуються числа свідків. Після набрання даними змінами чинності буде достатнім привести одного родича (включно з колишнім чоловіком/жінкою), або двох сусідів що мають повну дієздатність, досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу.

Строк проведення процедури встановлення особи не повинен перевищувати двох місяців.

Ідентифікація за даними Єдиного демографічного реєстру

Для ідентифікації особи з метою виготовлення документів, що посвідчують особу а також відновлення їх в разі втрати органи ДМС звертаються до Єдиного демографічного реєстру. До цього реєстру вносяться дані  :

 1. ім'я особи;
 2. дата народження/смерті;
 3. місце народження;
 4. стать;
 5. дата внесення інформації про особу до Реєстру;
 6. відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
 7. відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
 8. реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
 9. реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 10. відцифрований зразок підпису особи;
 11. відцифрований образ обличчя особи;
 12. відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта);
 13. за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України);
 14. додаткова змінна інформація про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), а також про місце роботи та посаду (у разі оформлення посвідчення члена екіпажу).

За результатами перевірки даних з Єдиного демографічного реєстру готується довідка

Ідентифікація за допомогою інших засобів

В разі, якщо в Єдиному демографічному реєстрі відсутні дані про особу, органи ДМС проводять процедуру встановлення особи шляхом подання запитів до:

 • Міністерства внутрішніх справ України;
 • Національної поліції;
 • Міністерства юстиції України;
 • органів Державної фіскальної служби;
 • навчальних закладів;
 • військових частин, військових комісаріатів;
 • установ виконання покарань.
 • Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України проводиться, зокрема, за даними Державного реєстру виборців.

Якщо у особи не залишилось документів, за якими може бути встановлено особу, з метою встановлення особи проводиться також опитування родичів, дані про яких зазначаються заявником в окремому зверненні довільної форми. За результатами їх свідчень складається акт встановлення особи.
Максимальний строк проведення процедури ідентифікації та встановлення особи, включаючи підготовку відповідних запитів та отримання відповідей не може перевищувати 2 (два) місяці. За результатами проведення процедури встановлення особи складається Висновок.
У разі, якщо Державна міграційна служба України не змогла встановити особу заявника після проведення процедури ідентифікації та встановлення особи, встановлення особи можна провести у судовому порядку. До місцевого загального суду подається заява про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Електронний застосунок "Дія"

Документи в застосунку:

Водійське посвідчення. Цифрове водійське посвідчення дало змогу користувачам керувати транспортним засобом без фізичних водійських прав, а патрульній поліції — перевіряти документи та особу водія за онлайн-запитом до реєстру. Електронні водійські посвідчення та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є цифровими версіями документів, а не їхніми альтернативами.
Цифровий студентський квиток. Юридична сила документа визначена Постановою Кабінету Міністрів України № 1051 від 18 грудня 2019 року. У Дії можуть бути створені цифрові студентські квитки на основі пластикових оригіналів студентського квитка державного зразка.
Внутрішній та міжнародний паспорти України. Електронні ID-картка та закордонний біометричний паспорт доступні з 22 квітня 2020 року.
Це стало можливо завдяки тому, що Кабінет Міністрів України 15 квітня 20209 року прийняв постанову № 278 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон».
Е-паспорти у Дії є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. В умовах карантину це особливо актуально, адже цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок, якщо зупинила поліція.
Крім того, за електронним паспортом у межах країни можна подорожувати літаком чи поїздом, отримувати поштові послуги та проводити банківські операції. Також за паспортом у мобільному застосунку «Дія» можна підтвердити свій вік при купівлі в магазині сигарет або алкоголю. Отримати медичні, готельні послуги або пред’явити правоохоронним органам. За цифровим паспортом також можна скористатися бібліотекою, отримати послуги зв’язку, входити в адмінбудівлі та отримувати державні послуги у ЦНАПах, на порталі «Дія» або для одержання коштів при поверненні товару.
Усі цифрові документи у мобільному застосунку «Дія» дійсні лише на території України. Закордонний паспорт надає такі самі права і можливості, як і національний.

Судова практика