Порядок та умови призначення пільгової пенсії для учасників антитерористичної операції

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми (добровільний, позасудовий та судовий порядок)

Пенсії учасникам бойових дій розраховують згідно зі ст. 27, 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і залежить їх розмір від тривалості страхового (трудового) стажу та заробітної плати (доходу).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" з 1 січня 2012 р. особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, у яких розмір пенсійних виплат не досягає: у осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи — 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 2 групи — 255%, 3 групи — 225%, учасників бойових дій — 165%, виплачують щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у розмірі, що не сягає зазначених розмірів. У разі зміни прожиткового мінімуму проводять перерахунок.

Згідно з Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» передбачена щомісячна виплата цільової грошової допомоги: особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи в розмірі 70 грн, особам з інвалідністю внаслідок війни 2 і 3 груп — 50 грн, учасникам бойових дій — 40 грн, незалежно від розміру пенсій, надбавок, підвищень, додаткової пенсії та ін.

В учасників АТО є можливість скористатися правом на достроковий вихід на пенсію передбачений п.3 Заключних положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме: - військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Спеціальним законом, який регулює правовідносини у сфері пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, є Закон України  "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09 квітня 1992 року № 2262-ХІІ.

У відповідності до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років, що нараховується з наступного дня після звільнення зі служби.

Згідно положень Порядку № 393, до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в цій постанові, зараховується на пільгових умовах  один місяць служби за три місяці, зокрема, час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції; період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення.

Добровільний порядок

Куди звернутися
Необхідно звернутись до органів пенсійного фонду за місцем проживання із письмовою заявою про призначення дострокової пільгової пенсії.

У відповідності до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", заяви про призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності особам, звільненим зі служби, які мають право на пенсію згідно із Законом ( 2262-12 ), та особам, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, згода на обов'язковість яких надана Верховною  Радою України, подаються цими особами до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи, що призначають пенсії) через уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України.

Вартість
Даний порядок є безоплатним та не потребує жодних коштів.

Перелік та зразки необхідних документів
Для призначення дострокової пенсії необхідно подати до відповідного управління Пенсійного фонду такий пакет документів:

 • паспорт (інший документ, що засвідчує особу, її місце проживання (реєстрації та вік) та ідентифікаційний номер;
 • письмова заява про призначення дострокової пенсії (додаток 1.1);
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • документи, які підтверджують страховий стаж;

Документами, які підтверджують трудовий стаж, можуть бути трудова книжка, диплом (в разі навчання за денною формою), військовий квиток, довідки, видані за місцем роботи, служби, навчання; свідоцтва про народження дітей для жінок, які не працювали і здійснювали догляд за дітьми до 3-річного віку; документи, що підтверджують догляд за особою з інвалідністю 1 групи, дитиною з інвалідністю або пристарілим; документи, що підтверджують періоди здійснення особою підприємницької діяльності.

 • посвідчення учасника бойових дій/довідку про безпосередню участь в антитерористичній операції;
 • довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд (додаток 1.2).

Згідно Порядку № 3-1 для призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності подаються такі документи:

 • заява про призначення пенсії (додаток 1);
 • грошовий атестат,  або  довідка  про  розмір  грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;  
 • військово-медичні документи про стан здоров'я  звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
 • документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з пунктом "б" статті 12 Закону ( 2262-12 );  
 • довідка МСЕК про визнання особи особою з інвалідністю;  
 • копія  документа  про  присвоєння  реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для  фізичних  осіб,  які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк";
 • копія  паспорта.

Перелік та зразки документів є індивідуальними та потребують уточнення в органах ПФУ.

Строки розгляду питання
Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає пенсії не пізніше 10 днів з дня їх надходження, що відповідає вимогам ст. 82 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Відповідно до Порядку № 3-1 уповноважений структурний підрозділ у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і своє подання про призначення пенсії, ознайомлює з ним особу, якій оформлюється пенсія, і направляє до органу, що призначає пенсії за місцем проживання особи. Уповноважений структурний підрозділ надає допомогу особі в одержанні відсутніх на момент подання заяви документів для призначення пенсії. У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення пенсії документи, подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково в строки, визначені цим Порядком.

Підстави для відмови
Підставою відмови може бути лише відсутність усіх необхідних документів, які підтверджують правовий статус вік та стаж роботи.

Порядок оскарження
Відмова у призначенні пільгової пенсії може бути оскаржена в судовому порядку.

Особливі випадки
Особливим випадком у даній ситуації може бути ліквідація чи реорганізація підприємства, установи, організації, яка може підтвердити стаж роботи заявника. При цьому необхідно звернутись із запитом до державного архіву за місцем реєстрації даної організації.

Позасудовий порядок

Позасудовий порядок врегулювання спору при призначенні пільгової пенсії може включати в себе звернення зі скаргою до вищестоящої організації, наприклад УПФУ обласного значення.

Судовий порядок

В разі неправомірної відмови учаснику АТО у призначенні пільгової пенсії, останній вправі звернутися до суду в порядку адміністративного судочинства із позовом про визнання дій ПФУ протиправними та зобов’язанням призначити та виплатити пенсію.

Куди звернутися
Відповідно до правил адміністративного судочинства з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду за місцем знаходження відповідача.

Вартість
При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому Закону України «Про судовий збір» в залежності від кількості позовних вимог. При цьому враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону. Так учасники АТО мають пільги визначені п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» і в даному випадку звільнені від сплати судового збору.

Перелік та зразки необхідних документів

Строки розгляду питання
Згідно вимог ст. 122 КАС України, адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним.

Підстави для відмови
Підставою для відмови у даному позові може бути недосягнення позивачем віку чи відсутність стажу роботи визначених законом.

Порядок оскарження
Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. (ст. 186 КАС України).

Особливі випадки
Особливими випадками в даному випадку є оспорення відповідачем наявності стажу чи статусу учасника АТО.