Відмінності між версіями «Порядок та підстави повернення судового збору. Відстрочення та розстрочення, зменшення розміру судового збору або звільнення від сплати»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Законодавча база == * Цивільний процесуальний кодекс України; * Кодекс адміністративно...)
 
Рядок 50: Рядок 50:


Сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, частина 3 статті 82 Цивільного процесуального кодексу України  (цивільний процес) або ж частина 1 статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України (у адміністративному судочинстві) та стаття 8 Закону України „Про судовий збір“ передбачають, що суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою звільнити її від сплати судового збору. Звернутися до суду особа повинна з клопотанням, примірний зразок клопотання наводимо нижче.
Сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, частина 3 статті 82 Цивільного процесуального кодексу України  (цивільний процес) або ж частина 1 статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України (у адміністративному судочинстві) та стаття 8 Закону України „Про судовий збір“ передбачають, що суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою звільнити її від сплати судового збору. Звернутися до суду особа повинна з клопотанням, примірний зразок клопотання наводимо нижче.
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Цивільне право‎]]

Версія за 14:04, 16 грудня 2016

Законодавча база

 • Цивільний процесуальний кодекс України;
 • Кодекс адміністративного судочинства України;
 • Закон України «Про судовий збір»;
 • Наказ міністерства фінансів України «Про порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів» від 03.09.2013 № 787;
 • Пленум Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Постанова від 17.10.2014 № 10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах»

Поняття судового збору

Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених Законом України «Про судовий збір». Судовий збір включається до складу судових витрат, сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Загальна характеристика судового збору

Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису.

Що ж стосується розмірів ставок судового збору, то вони визначаються з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 01 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, а не на день подання первісного процесуального документа (наприклад, позовної заяви, заяви про видачу судового наказу, заяви в порядку окремого провадження), що відповідає вимогам частини третьої статті 2 ЦПК. Це стосується, зокрема, випадків подання заяв про забезпечення позову, доказів, апеляційних, касаційних скарг.

Порядок повернення судового збору

Згідно частини першої статті 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається у разі:

 • сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:
 • зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
 • повернення заяви або скарги;
 • відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
 • залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);
 • закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Приклади процесуальних документів

Пільги щодо сплати судового збору

Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

 1. позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
 2. позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
 3. позивачі - у справах про стягнення аліментів;
 4. позивачі - у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";
 5. особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
 6. позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
 7. громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;
 8. інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 9. інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;
 10. позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 11. виборці - у справах про уточнення списку виборців;
 12. військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;
 13. учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;
 14. позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";
 15. фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;
 16. позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 17. засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.

Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати

Слід зазначити, якщо строк (строки), на який (які) судом було відстрочено або розстрочено сплату судового збору, закінчився, а таку сплату не здійснено, суд з урахуванням конкретних обставин справи може своєю ухвалою продовжити цей строк (але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі - частина перша статті 82 ЦПК), або звільнити сторону від сплати судового збору, або стягнути несплачену суму судового збору при ухваленні судового рішення.

У разі якщо судом було відстрочено сплату позивачем судового збору, який із тих чи інших причин до ухвалення рішення у справі сплачено не було, а рішення ухвалено на користь позивача, то стягнення суми судового збору здійснюється безпосередньо з відповідача у дохід Державного бюджету України.

Сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, частина 3 статті 82 Цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес) або ж частина 1 статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України (у адміністративному судочинстві) та стаття 8 Закону України „Про судовий збір“ передбачають, що суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою звільнити її від сплати судового збору. Звернутися до суду особа повинна з клопотанням, примірний зразок клопотання наводимо нижче.