Відмінності між версіями «Порядок та підстави повернення судового збору. Відстрочення та розстрочення, зменшення розміру судового збору або звільнення від сплати»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 18 проміжних версій 9 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Законодавча база ==
== Законодавча база ==
* Цивільний процесуальний кодекс України;
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод]
* Кодекс адміністративного судочинства України;
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* Закон України «Про судовий збір»;
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України]
* Наказ міністерства фінансів України «Про порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів» від 03.09.2013 № 787;
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
* Пленум Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Постанова від 17.10.2014 № 10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах»
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1650-13 Наказ Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787 "Про порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів"]
== Поняття судового збору ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14 Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах"]
'''Судовий збір''' - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених Законом України «Про судовий збір». Судовий збір включається до складу судових витрат, сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_030 Рішення ЄСПЛ від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі»]
== Загальна характеристика судового збору ==
== Підстави для повернення судового збору ==
Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису.<br />
'''Відповідно до статті 7 Закону України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#n92 «Про судовий збір»],  сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:'''
 
Що ж стосується розмірів ставок судового збору, то вони визначаються з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 01 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, а не на день подання первісного процесуального документа (наприклад, позовної заяви, заяви про видачу судового наказу, заяви в порядку окремого провадження), що відповідає вимогам частини третьої статті 2 ЦПК. Це стосується, зокрема, випадків подання заяв про забезпечення позову, доказів, апеляційних, касаційних скарг.
== Порядок повернення судового збору ==
Згідно частини першої статті 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається у разі:
* сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:
* зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
* зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
* повернення заяви або скарги;
* повернення заяви або скарги;
* відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
* відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
* залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);
* залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);
* закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.<br />
* закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.
''У випадках, установлених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#n92 пунктом 1 частини першої ст. 7 ЗУ «Про судовий збір»], судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#n91 частиною першою] цієї статті, - повністю.''


2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.<br />
''У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.<br>У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.<br>''
=== Порядок повернення судового збору ===
Для повернення судового збору потрібно звернутися спочатку до суду, на рахунок якого сплачений судовий збір з заявою про повернення помилково або надмірно сплаченого судового збору. Після цього '''повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.'''<br>Порядок повернення судового збору визначено [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1650-13 наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787 "Про порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів"].
=== Зразок заяви про повернення судового збору ===
[[Файл:Заява про повернення судового збору.docx|міні]]
== Пільги щодо сплати судового збору ==
([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 стаття 5 Закону України «Про судовий збір»])<br>
'''Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:'''
* позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
* позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
* позивачі - у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів;
* позивачі - у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарних режимів 1917-1991 років"];
* особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
* позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
* громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;
* особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
* особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю;
* позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
* виборці - у справах про уточнення списку виборців;
* військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;
* учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;
* позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";]
* фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;
* органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;
* позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";]
* засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України,] у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.
* заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно;
* позивачі - у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно.<br />
== Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати ==
'''Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:'''
# розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або<br />
#'''Позивачами є:'''
* військовослужбовці;
* батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;
* одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
* члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;
* особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або
* предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.<br />
У п. 29 постанови [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14 Пленуму ВССУ від 17.10.2014 р.] №10 зазначено, що єдиною підставою для відстрочення або розстрочення сплати судового збору є врахування судом майнового стану сторони, тобто фізичної або юридичної особи (наприклад, довідка про доходи, про склад сім'ї, про наявність на утриманні непрацездатних членів сім'ї, банківські документи про відсутність на рахунку коштів, довідка податкового органу про перелік розрахункових та інших рахунків тощо).<br>Клопотання про відстрочення або розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до суду, або окремим документом.
Особа, яка заявляє відповідне клопотання, згідно [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільно процесуального Кодексу України] повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі. Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 ст. 8 Закону України «Про судовий збір»] сторона, яка просить суд звільнити або зменшити судовий збір та має незадовільне матеріальне становище та для документального підтвердження може подати наступні документи:<br>
* в будь-якому відділенні пенсійного фонду: форму ОК-5 або ОК-7. Для отримання зазначеної форми, необхідно при собі мати оригінал паспорта та ідентифікаційного коду і заповнити заяву. Термін видачі форми: в день звернення;<br>
* в будь-який податкової інспекції: відомості з державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів і утриманих податків. Для отримання зазначених відомостей, необхідно при собі мати оригінал паспорта та ідентифікаційного коду і заповнити заяву.Термін видачі відомостей: три робочих дні з дня звернення.


3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.
Також слід зазначити, що '''відсутність доходу за минулий рік є підставою для звільнення від сплати судового збору'''. Ця позиція викладена в [http://reyestr.court.gov.ua/Review/83508324 Ухвалі Верховного Суду у складі судді Касаційного цивільного суду від 02 серпня 2019 року № 761/12145/17]. В цій ухвалі Касацийний цивільний суд зазначив, що право на доступ до суду, закріплене у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 статті 6 § 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод], '''не є абсолютним''': воно може бути піддане допустимим обмеженням, оскільки вимагає за своєю природою державного регулювання. Держави-учасниці користуються у цьому питанні певною свободою розсуду. '''Однак суд''' повинен прийняти в останній інстанції рішення щодо дотримання вимог Конвенції; він '''повинен переконатись у тому, що право доступу до суду не обмежується таким чином чи такою мірою, що сама суть права буде зведена нанівець'''. Крім того, подібне обмеження не буде відповідати статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 6 § 1], якщо воно не переслідує легітимної мети та не існує розумної пропорційності між використаними засобами та поставленою метою.
== Приклади процесуальних документів ==
== Пільги щодо сплати судового збору ==
Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:


# позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
За нормами [http://zakon.rada.gov.ua/go/3674-17 п. 1 ч. 1 статті 8 Закону України «Про судовий збір»] суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі якщо розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за '''попередній календарний рік'''.
# позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
# позивачі - у справах про стягнення аліментів;
# позивачі - у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";
# особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
# позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
# громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;
# інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
# інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;
# позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
# виборці - у справах про уточнення списку виборців;
# військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;
# учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;
# позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";
# фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;
# позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
# засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.
== Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати ==
Слід зазначити, якщо строк (строки), на який (які) судом було відстрочено або розстрочено сплату судового збору, закінчився, а таку сплату не здійснено, суд з урахуванням конкретних обставин справи може своєю ухвалою продовжити цей строк (але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі - частина перша статті 82 ЦПК), або звільнити сторону від сплати судового збору, або стягнути несплачену суму судового збору при ухваленні судового рішення.<br />


У разі якщо судом було відстрочено сплату позивачем судового збору, який із тих чи інших причин до ухвалення рішення у справі сплачено не було, а рішення ухвалено на користь позивача, то стягнення суми судового збору здійснюється безпосередньо з відповідача у дохід Державного бюджету України.<br />
Частиною другої цієї статті передбачено, що суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.


Сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, частина 3 статті 82 Цивільного процесуального кодексу України  (цивільний процес) або ж частина 1 статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України (у адміністративному судочинстві) та стаття 8 Закону України „Про судовий збір“ передбачають, що суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою звільнити її від сплати судового збору. Звернутися до суду особа повинна з клопотанням, примірний зразок клопотання наводимо нижче.
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_030 рішення ЄСПЛ від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі»], '''сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду''', ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету у суду є усі підстави для задоволення вказаного вище клопотання.
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Цивільне процесуальне право‎]]
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Цивільне право‎]]

Поточна версія на 12:50, 22 червня 2021

Законодавча база

Підстави для повернення судового збору

Відповідно до статті 7 Закону України «Про судовий збір»,  сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

 • зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
 • повернення заяви або скарги;
 • відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
 • залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);
 • закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

У випадках, установлених пунктом 1 частини першої ст. 7 ЗУ «Про судовий збір», судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.
У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

Порядок повернення судового збору

Для повернення судового збору потрібно звернутися спочатку до суду, на рахунок якого сплачений судовий збір з заявою про повернення помилково або надмірно сплаченого судового збору. Після цього повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.
Порядок повернення судового збору визначено наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787 "Про порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів".

Зразок заяви про повернення судового збору

Файл:Заява про повернення судового збору.docx

Пільги щодо сплати судового збору

(стаття 5 Закону України «Про судовий збір»)
Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

 • позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
 • позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
 • позивачі - у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів;
 • позивачі - у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарних режимів 1917-1991 років";
 • особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
 • позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
 • громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;
 • особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю;
 • позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • виборці - у справах про уточнення списку виборців;
 • військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;
 • учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;
 • позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";
 • фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;
 • органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;
 • позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.
 • заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно;
 • позивачі - у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно.

Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати

Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

 1. розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або
 2. Позивачами є:
 • військовослужбовці;
 • батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;
 • одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
 • члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;
 • особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або
 • предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.

У п. 29 постанови Пленуму ВССУ від 17.10.2014 р. №10 зазначено, що єдиною підставою для відстрочення або розстрочення сплати судового збору є врахування судом майнового стану сторони, тобто фізичної або юридичної особи (наприклад, довідка про доходи, про склад сім'ї, про наявність на утриманні непрацездатних членів сім'ї, банківські документи про відсутність на рахунку коштів, довідка податкового органу про перелік розрахункових та інших рахунків тощо).
Клопотання про відстрочення або розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до суду, або окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, згідно Цивільно процесуального Кодексу України повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судовий збір» сторона, яка просить суд звільнити або зменшити судовий збір та має незадовільне матеріальне становище та для документального підтвердження може подати наступні документи:

 • в будь-якому відділенні пенсійного фонду: форму ОК-5 або ОК-7. Для отримання зазначеної форми, необхідно при собі мати оригінал паспорта та ідентифікаційного коду і заповнити заяву. Термін видачі форми: в день звернення;
 • в будь-який податкової інспекції: відомості з державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів і утриманих податків. Для отримання зазначених відомостей, необхідно при собі мати оригінал паспорта та ідентифікаційного коду і заповнити заяву.Термін видачі відомостей: три робочих дні з дня звернення.

Також слід зазначити, що відсутність доходу за минулий рік є підставою для звільнення від сплати судового збору. Ця позиція викладена в Ухвалі Верховного Суду у складі судді Касаційного цивільного суду від 02 серпня 2019 року № 761/12145/17. В цій ухвалі Касацийний цивільний суд зазначив, що право на доступ до суду, закріплене у статті 6 § 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, не є абсолютним: воно може бути піддане допустимим обмеженням, оскільки вимагає за своєю природою державного регулювання. Держави-учасниці користуються у цьому питанні певною свободою розсуду. Однак суд повинен прийняти в останній інстанції рішення щодо дотримання вимог Конвенції; він повинен переконатись у тому, що право доступу до суду не обмежується таким чином чи такою мірою, що сама суть права буде зведена нанівець. Крім того, подібне обмеження не буде відповідати статті 6 § 1, якщо воно не переслідує легітимної мети та не існує розумної пропорційності між використаними засобами та поставленою метою.

За нормами п. 1 ч. 1 статті 8 Закону України «Про судовий збір» суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі якщо розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік.

Частиною другої цієї статті передбачено, що суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Згідно рішення ЄСПЛ від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі», сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету у суду є усі підстави для задоволення вказаного вище клопотання.