Порядок створення штучної водойми (ставок)

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III;

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР;

Закон України про оцінку впливу на довкілля від 23.05.2017 № 2059-VIII

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 1264-XII;

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI;

Указ Президента України від 13 квітня 2011 № 453/2011 "Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України"

Указ Президента "Про Положення про Державну службу геології та надр України" від 6 квітня 2011 р. № 391/2011


Поняття та характеристика штучної водойми

Поняття та види штучних водних об'єктів як об'єктів правових відносин

Штучна-водойма - штучне заглиблення в земній поверхні, у якому нагромаджується і затримується вода; безстічний або зі сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт (озеро, водосховище, ставок). Чинне законодавство України дозволяє створення в межах приватних земельних ділянок штучних водних об’єктів, які класифікуються за:

 1. напрямком та інтенсивністю руху водних мас –водойми;
 2. цільовим призначенням – рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми. Визначені особливості правового режиму різних видів штучних водних об’єктів, створених в межах приватних земельних ділянок.

Розмежування та взаємодія норм земельного, водного, гірничого та екологічного права у правовому регулюванні створення і використання штучних водних об’єктів на землях приватної власності

Відносини зі створення та використання штучних водних об’єктів в основному регулюються земельним, водним, гірничим та екологічним правом. Земельно-правові норми регулюють відносини щодо користування земельними ділянками при створенні та використанні всіх штучних водних об’єктів. Дія водного законодавства поширюється на відносини зі створення та використання штучних водних об’єктів, які є складовою водного фонду країни, а гірничого законодавства – на відносини зі створення штучних водних об’єктів, які наповнюються підземними водами. У разі негативного впливу на довкілля чи виникнення загрози такого впливу при створенні та використанні штучних водних об’єктів застосовуються норми екологічного законодавства. Взаємодіючи між собою, зазначені галузі права забезпечують комплексне правове регулювання створення та використання штучних водних об’єктів на приватних земельних ділянках.

Порядок створення

Куди звернутися

Відповідно до п. 2 ст. 59 Земельного кодексу України передбачено, що власники на своїх земельних ділянках можуть у встановленому порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми.
Для цього необхідно:

 1. замовити проект будівництва рибогосподарського ставка або в будь-якій іншій проектній організації, яка вміє це робити;
 2. погодити проект із обласним управлінням водного господарства, обласною екологією та геологами;
 3. взяти дозвіл у районної ради на будівництво ставка;
 4. замовити у землевпорядній організації проект землеустрою щодо впорядкування угідь, яким угіддя ділянки змінюються із сіножатей на ставок (штучну водойму);
 5. погодити проект із районною державною адміністрацією;
 6. пройти державну землевпорядну експертизу в обласному управлінні Держкомзему;
 7. затвердити проект;
 8. перереєструвати земельну ділянку у державному земельному кадастрі із новими угіддями (вносяться зміни у Поземельну книгу).

Як свідчить практика, є простіший спосіб вирішення цього питання. Це стосується осіб, у яких є в приватній власності земельні ділянки за цільовим призначенням для особистого селянського господарства. В такому випадку особа замовляє проект на створення штучної водойми (ставка) в проектній організації, який затверджується самим замовником. Після затвердженої проектної документації власник землі має право на створення штучної водойми (ставка). Згідно із ч. 6 ст. 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" така проектна документація на будівництво об'єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами. Тобто, якщо є земельна ділянка для особистого селянського господарства у власності просто робиться проектна документація на будівництво ставка і ні з ким не погоджується.

При цьому необхідно знати про існуючі обмеження. Так, згідно ст. 59, 82 Земельного кодексу України з метою збереження гідрологічного, гідробіологічного та санітарного стану річок забороняється споруджувати в їх басейні водосховища і ставки загальним обсягом, що перевищує обсяг стоку даної річки в розрахунковий маловодний рік, який спостерігається один раз у двадцять років.Створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод, допускається лише з дозволу місцевих Рад за погодженням з державними органами водного господарства, охорони навколишнього природного середовища та геології.
Обґрунтована правова модель погодження органами влади створення штучних водних об’єктів на приватних земельних ділянках, яка включає:

 1. попереднє погодження створення штучного водного об’єкту територіальними органами Держгеокадастру, Держводагентства та Держгеонадр, у разі розташування ділянки у населеному пункті – територіальними органами Мінрегіонбуду, на землях оздоровчого або рекреаційного призначення – територіальними органами Держсанепідслужби, а на землях лісогосподарського призначення – територіальними органами Держлісагентства;
 2. погодження розробленого проекту будівництва штучного водного об’єкту тими ж органами влади;
 3. здійснення екологічної експертизи проекту будівництва штучного водного об’єкту територіальними органами Мінприроди після проведення його громадського обговорення та опрацювання організацією, яка його виготовила, зауважень та пропозицій громадськості;
 4. надання місцевою радою дозволу на створення штучного водного об’єкту в межах приватної земельної ділянки.

Дозвіл на створення штучної водойми має надавати орган державної влади спеціальної компетенції, який містить фаховий склад, що може прийняти кваліфіковане рішення щодо можливості та доцільності здійснення відповідної діяльності. Це потребує додаткового аналізу. У разі створення штучних водних об’єктів на землях водного фонду за рахунок їх наповнення водами інших поверхневих водних об’єктів таким органом може бути Держводагентство та його територіальні органи. Адже, реалізація державної політики з розвитку водного господарства та меліорації земель є компетенцією Держводагенства (п. 3 Указ Президента України від 13 квітня 2011 № 453/2011 «Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України», а охорона та відтворення водних ресурсів в межах області та річкового басейну є компетенцією територіальних та басейнових органів Держводагентства відповідно.
На земельних ділянках, які відносяться до земель інших категорій, наповнення штучної водойми може відбуватись як за рахунок вод поверхневих водних об’єктів за посередництвом каналів так і за рахунок підземних вод. Ведення державного обліку підземних вод, здійснення державного контролю за веденням пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод є завданням Держгеонадр (Державна служба геології та надр України) – п. 4 Указ Президента від 6 квітня 2011 р. № 391/2011 «Про Положення про Державну службу геології та надр України».
Органом державної влади спеціальної компетенції, який повинен надавати дозвіл на створення штучної водойми в межах приватних земельних ділянок не залежно від категорії земель, до якої вони віднесені, має бути Міністерство екології та природних ресурсів України.
Відповідно до п. 5 Порядку видачі дозволів дозвіл видається на підставі заяви суб’єкта господарювання. До заяви додаються документи, що підтверджують статус (копії статуту (положення) та проект на проведення відповідних робіт, що містить розділ про оцінку впливу на навколишнє природне середовище, погоджений з Мінприроди, Держводагентством та Держгеонадрами.
Таким чином, отримання дозволу може мати місце лише на підставі результатів досліджень, проведених у рамках проекту будівництва штучного водного об'єкту. Зміст проекту будівництва штучного водного об’єкту в межах приватних земельних ділянок не регламентовані законодавством.