Порядок створення та реєстрації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

1. Господарський кодекс України

2. Цивільний кодекс України

3. Закон України "Про кооперацію" від 10.07.2003 № 1087-IV

4. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.1997 № 469/97-ВР

5. Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу"

6. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"від 15.05.2003 № 755-IV

7. Рекомендація МОП від 21.06.1966 № 127 щодо ролі кооперативів у економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються № 127

Поняття сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив- це сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.(п.6 ч.1 ст.1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію")

Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

1) Переробні (кооперативи, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, що виробляється членами таких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо)).

2) Заготівельно-збутові (здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги).

3) Постачальницькі (утворюються з метою закупівлі та постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу) (ст. 5 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію").

Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі

Засновниками та членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. При цьому чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу (ч. 1 ст. 6 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію").

Основні етапи створення та реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

=== 1 етап === 

Проведення установчих зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, на яких повинні бути вирішені такі питання:

1) Про створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та затвердження його статуту.

2) Обрання голови кооперативу.

3) Призначення відповідальної особи за державну реєстрацію кооперативу.

4) Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи- прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні- дані документа, який його замінює); для юридичної особи- прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу- підписом її уповноваженого представника (ч. 4 ст. 7 Закону України "Про кооперацію").

=== 2 етап ===

Розробка статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу .

=== 3 етап ===

Засвідчення у нотаріуса підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копії протоколу установчих зборів.

=== 4 етап ===

Подання заяви державному реєстратору у паперовій або електронній формі (ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"). Зразок заяви про державну реєстрацію юридичної особи. Крім заяви державному реєстратору необхідно подати також:

1) Статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

2) Протокол установчих зборів засновників та членів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

3) Квитанцію про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.