Відмінності між версіями «Порядок створення та реєстрації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Додано посилання на нормативну базу)
(Замінено посилання на чинне законодавство)
Рядок 3: Рядок 3:
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 Закон України "Про кооперацію"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 Закон України "Про кооперацію"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0643730-13 Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 жовтня 2013 року № 843 "Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0643730-13 Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 жовтня 2013 року № 843 "Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу"]
Рядок 9: Рядок 9:
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0315730-13 Наказ Мінагрополітики України від 21 травня 2013 року № 315 «Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0315730-13 Наказ Мінагрополітики України від 21 травня 2013 року № 315 «Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»]


== '''Поняття сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу''' ==
== '''Поняття сільськогосподарського кооперативу''' ==
'''Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив'''- це сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 абз. 6 ч.1 ст.1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"])
'''Сільськогосподарський кооператив'''- це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об'єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб .([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#n6 ст.1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"])


== '''Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів''' ==
== '''Види сільськогосподарських кооперативів''' ==
'''1) Переробні''' (кооперативи, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, що виробляється членами таких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо)).
'''1) Виробничі''' (кооперативи, які створюються шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку).


'''2) Заготівельно-збутові''' (здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги).
'''2) Обслуговуючі''' (кооперативи, які створюються шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності).


'''3) Постачальницькі''' (утворюються з метою закупівлі та постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу) ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 ст. 5 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"]).
'''3) Споживчі''' (кооперативи, які утворюються шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів) ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 ст. 2 Закону України "Про кооперацію"]).


== '''Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі''' ==
== '''Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі''' ==
Рядок 23: Рядок 23:


Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу  
Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу  
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80/paran281#n281 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"]
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#n60 ст. 10 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"]


== '''Основні етапи створення та реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів''' ==
== '''Основні етапи створення та реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів''' ==

Версія за 08:19, 28 грудня 2020

Нормативна база

Поняття сільськогосподарського кооперативу

Сільськогосподарський кооператив- це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об'єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб .(ст.1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію")

Види сільськогосподарських кооперативів

1) Виробничі (кооперативи, які створюються шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку).

2) Обслуговуючі (кооперативи, які створюються шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності).

3) Споживчі (кооперативи, які утворюються шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів) (ст. 2 Закону України "Про кооперацію").

Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі

Засновниками та членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. При цьому чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу ст. 10 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"

Основні етапи створення та реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

  • 1 етап

Проведення установчих зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, на яких повинні бути вирішені такі питання:

1) Про створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та затвердження його статуту.

2) Обрання голови кооперативу.

3) Призначення відповідальної особи за державну реєстрацію кооперативу.

4) Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи- прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні- дані документа, який його замінює); для юридичної особи- прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу- підписом її уповноваженого представника (ч. 4 ст. 7 Закону України "Про кооперацію").

  • 2 етап

Розробка статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (Наказом Мінагрополітики України від 21.05.2013 року № 315 "Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу" затверджено примірний статут).

  • 3 етап

Засвідчення у нотаріуса підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копії протоколу установчих зборів.

  • 4 етап

Подання заяви державному реєстратору у паперовій або електронній формі, а також інших документів, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"(ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"). Зразок заяви про державну реєстрацію юридичної особи.