Відмінності між версіями «Порядок створення та реєстрації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(До нормативної бази додано наказ Мінагрополітики України № 315 від 21.05.2013 року)
Рядок 7: Рядок 7:
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0643730-13 Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 жовтня 2013 року № 843 "Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0643730-13 Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 жовтня 2013 року № 843 "Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_249 Рекомендація щодо ролі кооперативів у економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються МОП від 21 червня 1966 року № 127 (Міжнародна організація праці)]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_249 Рекомендація щодо ролі кооперативів у економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються МОП від 21 червня 1966 року № 127 (Міжнародна організація праці)]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0315730-13 Наказ Мінагрополітики України від 21 травня 2013 року № 315 «Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»]


== '''Поняття сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу''' ==
== '''Поняття сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу''' ==
Рядок 50: Рядок 51:
* 4 етап
* 4 етап


Подання заяви державному реєстратору у паперовій або електронній формі, а також інших документів, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15/paran467#n467 ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"]). [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n48 Зразок заяви про державну реєстрацію юридичної особи].  
Подання заяви державному реєстратору у паперовій або електронній формі, а також інших документів, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"]). [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 Зразок заяви про державну реєстрацію юридичної особи].  
[[ Категорія: Господарське право]]
[[ Категорія: Господарське право]]

Версія за 13:42, 3 лютого 2020

Нормативна база

Поняття сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив- це сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.(абз. 6 ч.1 ст.1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію")

Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

1) Переробні (кооперативи, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, що виробляється членами таких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо)).

2) Заготівельно-збутові (здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги).

3) Постачальницькі (утворюються з метою закупівлі та постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу) (ст. 5 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію").

Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі

Засновниками та членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. При цьому чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу ч. 1 ст. 6 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"

Основні етапи створення та реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

  • 1 етап

Проведення установчих зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, на яких повинні бути вирішені такі питання:

1) Про створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та затвердження його статуту.

2) Обрання голови кооперативу.

3) Призначення відповідальної особи за державну реєстрацію кооперативу.

4) Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи- прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні- дані документа, який його замінює); для юридичної особи- прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу- підписом її уповноваженого представника (ч. 4 ст. 7 Закону України "Про кооперацію").

  • 2 етап

Розробка статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу .

  • 3 етап

Засвідчення у нотаріуса підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копії протоколу установчих зборів.

  • 4 етап

Подання заяви державному реєстратору у паперовій або електронній формі, а також інших документів, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"(ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"). Зразок заяви про державну реєстрацію юридичної особи.