Відмінності між версіями «Порядок створення та реєстрації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(→‎Нормативна база: видалено посилання на нормативно-правовий акт, який втратив чинність)
 
(Не показані 14 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база''' ==
== '''Нормативна база''' ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 Закон України "Про кооперацію"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_249 Рекомендація щодо ролі кооперативів у економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються МОП від 21 червня 1966 року № 127 (Міжнародна організація праці)]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0315730-13 Наказ Мінагрополітики України від 21 травня 2013 року № 315 «Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»]


1. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
== '''Поняття сільськогосподарського кооперативу''' ==
'''Сільськогосподарський кооператив'''- це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об'єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб .([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#n6 ст.1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"])


2. [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
== '''Види сільськогосподарських кооперативів''' ==
'''1) Виробничі''' (кооперативи, які створюються шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку).


3. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 Закон України "Про кооперацію" від 10.07.2003 № 1087-IV]
'''2) Обслуговуючі''' (кооперативи, які створюються шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності).


4. [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.1997 № 469/97-ВР]
'''3) Споживчі''' (кооперативи, які утворюються шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів) ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 ст. 2 Закону України "Про кооперацію"]).


5. [http://minagro.gov.ua/ministry?nid=10089 Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу"]
== '''Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі''' ==
Засновниками та членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. При цьому чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.


6. [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"від 15.05.2003 № 755-IV ]
Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#n60 ст. 10 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"]


7. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_249 Рекомендація МОП від 21.06.1966 № 127 щодо ролі кооперативів у економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються № 127]
== '''Основні етапи створення та реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів''' ==
 
== '''Поняття сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу''' ==
'''Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив'''- це сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 п.6 ч.1 ст.1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"])
 
== '''Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів''' ==
'''1) Переробні''' (кооперативи, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, що виробляється членами таких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо)).
 
'''2) Заготівельно-збутові''' (здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги).
 
'''3) Постачальницькі''' (утворюються з метою закупівлі та постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу) ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 ст. 5 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"]).


== '''Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі''' ==
* 1 етап
Засновниками та членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. При цьому чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.


Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу.
== '''Основні етапи створення та реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів''' ==
'''=== 1 етап ==='''
Проведення установчих зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, на яких повинні бути вирішені такі питання:
Проведення установчих зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, на яких повинні бути вирішені такі питання:


Рядок 41: Рядок 38:
4) Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу.
4) Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу.


Рішення установчих зборів оформляється протоколом який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи- прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні- дані документа, який його замінює); для юридичної особи- прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу- підписом її уповноваженого представника ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1087-15/parao54#o54 ч. 4 ст. 7 Закону України "Про кооперацію"]).
Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи- прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні- дані документа, який його замінює); для юридичної особи- прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу- підписом її уповноваженого представника ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1087-15/parao54#o54 ч. 4 ст. 7 Закону України "Про кооперацію"]).


'''=== 2 етап ==='''
* 2 етап


Розробка статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу .  
Розробка статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу ([https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0315730-13 Наказом Мінагрополітики України від 21.05.2013 року № 315 "Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу"] затверджено примірний статут).  


'''=== 3 етап ==='''
* 3 етап


Засвідчення у нотаріуса підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копії протоколу установчих зборів.
Засвідчення у нотаріуса підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копії протоколу установчих зборів.


'''=== 4 етап ==='''
* 4 етап
 
Подання заяви державному реєстратору у паперовій або електронній формі ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15/paran467#n467 ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"]). [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n48 Зразок заяви про державну реєстрацію юридичної особи]. Крім заяви державному реєстратору необхідно подати також:
 
1) Статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
 
2) Протокол установчих зборів засновників та членів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
 
3) Квитанцію про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.


Подання заяви державному реєстратору у паперовій або електронній формі, а також інших документів, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"]). [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 Зразок заяви про державну реєстрацію юридичної особи].
[[ Категорія: Господарське право]]
[[ Категорія: Господарське право]]

Поточна версія на 14:19, 28 жовтня 2021

Нормативна база

Поняття сільськогосподарського кооперативу

Сільськогосподарський кооператив- це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об'єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб .(ст.1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію")

Види сільськогосподарських кооперативів

1) Виробничі (кооперативи, які створюються шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку).

2) Обслуговуючі (кооперативи, які створюються шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності).

3) Споживчі (кооперативи, які утворюються шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів) (ст. 2 Закону України "Про кооперацію").

Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі

Засновниками та членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. При цьому чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу ст. 10 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"

Основні етапи створення та реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

  • 1 етап

Проведення установчих зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, на яких повинні бути вирішені такі питання:

1) Про створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та затвердження його статуту.

2) Обрання голови кооперативу.

3) Призначення відповідальної особи за державну реєстрацію кооперативу.

4) Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи- прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні- дані документа, який його замінює); для юридичної особи- прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу- підписом її уповноваженого представника (ч. 4 ст. 7 Закону України "Про кооперацію").

  • 2 етап

Розробка статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (Наказом Мінагрополітики України від 21.05.2013 року № 315 "Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу" затверджено примірний статут).

  • 3 етап

Засвідчення у нотаріуса підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копії протоколу установчих зборів.

  • 4 етап

Подання заяви державному реєстратору у паперовій або електронній формі, а також інших документів, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"(ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"). Зразок заяви про державну реєстрацію юридичної особи.