Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Поняття та види тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

Відповідно до частини 4 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування – Міністерство розвитку громад та територій.

Види ТС:

Слід розрізняти пересувну та стаціонарну ТС:

 • пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
 • стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.

Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС.

Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору оренди з власником (користувачем) приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного нагляду, необхідність отримання яких передбачено законами України, з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм. При дообладнанні (переобладнанні) приміщень усередині будинків та споруд IV або V категорій складності розміщення таких приміщень здійснюється відповідно до комплексної схеми розміщення ТС.

Розміщення ТС на території ринку як торговельного об'єкта визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.

Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).

Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

Порядок отримання документів на розміщення ТС

Підставою для розміщення ТС є паспорт прив’язки.

Паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території.

Суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із заявою у довільній формі, до якої додаються:

 • графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;
 • реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація) та напрям підприємницької діяльності.

Цей перелік документів є вичерпним.

Відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам визначає:

 • протягом 10-ти днів з дня подання зазначеної заяви - відповідний орган з питань містобудування та архітектури, який утворюється у складі виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації (архітектурно-містобудівні ради);
 • протягом 15-ти днів з дня подання зазначеної заяви - орган з питань містобудування та архітектури відповідної районної державної адміністрації за територіальною належністю (в разі відсутності у складі відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради органу з питань містобудування та архітектури).

Комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення ТС на території населеного пункту або його частині. Протягом трьох робочих днів з дня відповідного визначення, замовник письмово повідомляється про відповідність його намірів щодо місця розташування ТС будівельним нормам або надається аргументована відмова.

Після отримання позитивного рішення, з метою отримання паспорта прив'язки замовник звертається до органу з питань містобудування та архітектури із додатковою заявою, до якої додає: схему розміщення ТС; ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС); схему благоустрою прилеглої території; технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Паспорт прив'язки ТС оформлюється протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви та видається на безоплатній основі.

Паспорт прив'язки включає:

 • схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;
 • ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);
 • технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;
 • реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Важливо, що даний перелік документів є вичерпним.

Паспорт прив'язки ТС не надається виключно з двох підстав: якщо подано неповний пакет документів, визначених п. 2.6 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, або недостовірні відомості, зазначені у п. 2.6 того ж Порядку.

Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках, один із яких зберігається у замовника ТС, другий - у відповідному органі з питань містобудування та архітектури.

Строк дії паспорта прив’язки ТС визначається органом з питань містобудування та архітектури відповідної ради або районної державної адміністрації з урахуванням строків реалізації положень містобудівної документації на місцевому рівні.

Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки органом з питань містобудування та архітектури виконавчого органу відповідної ради, районної державної адміністрації.

Встановлення ТС

Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки, будь-які відхилення не допускається.

Після того, як ТС розміщено, замовнику необхідно подати до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або відповідної районної державної адміністрації письмову заяву відповідної форми (додаток 2), у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.

Увага! Розміщення ТС самовільно забороняється.

Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

Варто зазначити, що час, витрачений на підготовку та подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.

Призупинення, анулювання та відновлення дії паспорта прив’язки

Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

 • необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;
 • необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим органом відповідної ради або районної державної адміністрації про призупинення дії паспорта прив'язки.

На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.

Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових або аварійних ремонтних робіт.

Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

 • недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;
 • невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;
 • надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у п. 2.6 Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.

У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

Досудовий порядок

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 1 Закону України «Про звернення громадян» закріплює право кожного громадянина звернутись до органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зверненням (скаргою) про порушення своїх прав і законних інтересів.

Так, звернення може бути усним чи письмовим.

 • Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.
 • Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено ПІБ, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного скарги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

Термін розгляду звернень.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

При цьому, слід пам’ятати, що скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Судовий порядок

Куди звернутись

Позовна заява щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади, органу місцевого самоврядування пред’являється в порядку адміністративного судочинства до окружного адміністративного суду за зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) цієї особи позивача, або за місцезнаходженням відповідача (пункт 1 частина 1 статті 19, частина 1 статті 25 Кодексу адміністративного судочинства України).

Вартість

За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 1 січня 2023 року - 1073,60 грн.) відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір»