Відмінності між версіями «Порядок реєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Не показані 5 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
== Опис суттєвих аспектів ==


У відповідності до вимог ст. ст. 7,15 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені Конституцією України та Конвенцією про права дитини, а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.<br />
== Загальна інформація ==
Згідно ч.1 ст. 160 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків.<br />
Відповідно до вимог статей 7,155 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституцією України] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text Конвенцією про права дитини], а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
У відповідності до положень ч.4 ст.29 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.<br />
Відповідно до ч.1 ст.6 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»] батьки або інші законні представники  зобов'язані  зареєструвати  місце  проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації  її народження.<br />
Згідно п. 18  «[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» затверджених Постановою КМУ № 207 від 02.03.2016 року] «у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)».<br />
<big>Реєстрація дитини без згоди одного з батьків може здійснюватися в два етапи:</big>
* досудове врегулювання питання - рішенням органу опіки та піклування;
* у судовому порядку - відповідним рішенням суду.


== Куди звернутися ==
Місце проживання дитини, яка <u>не досягла десяти років</u>, визначається за згодою батьків (частина перша статті 160 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України]). Відповідно до положень частини четвертої статті 29 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.


* До '''органу опіки та піклування''' районної державної адміністрації або, у порядку позовного провадження до '''районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів''' за зареєстрованим місцем проживанням відповідача
Відповідно до частини першої статті 6 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»] батьки або інші законні представники зобов'язані [[Реєстрація місця проживання новонародженої дитини|зареєструвати місце  проживання новонародженої]] дитини '''протягом трьох місяців''' з дня державної реєстрації  її народження.
* З відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування '''до органу місцевого самоврядування'''


== Вартість ==
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування) (абзац п'ятнадцятий пункту 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#Text Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207] (далі - Правила).


* За '''реєстрацію, зняття з реєстрації''' місця проживання сплачується адміністративний збір: у разі звернення особи '''протягом встановленого строку''' - у розмірі '''0,0085 розміру мінімальної заробітної плати'''; у разі звернення особи '''з порушенням встановленого строку''' - у розмірі '''0,0255 розміру мінімальної заробітної плати'''
Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (частина перша статті 161 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n767 Сімейного кодексу України]).
* За подачу '''позовної заяви''' до суду справляється судовий збір в розмірі '''0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб'''
== Куди звернутися ==
== Перелік необхідних документів ==  
У випадку, якщо один з батьків не надав згоди на реєстрацію місця проживання дитини з другим з батьків, реєстрація місця проживання дитини здійснюється на підставі <u>рішення суду чи органу опіки та піклування</u> щодо [[визначення місця проживання дитини]].


                 
Реєстрація місця проживання/перебування дитини здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (далі - орган реєстрації), у тому числі через центр надання адміністративних послуг, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради (пункт 3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n45 Правил]).
'''До органу опіки та піклування:'''
* заява до органу опіки та піклування про реєстрацію місця проживання дитини без згоди батька (матері);
* копія паспорту батька (матері);
* свідоцтво про народження дитини;
* довідка про склад сім’ї;
* документи на право власності на житло;
* згода власника житла на реєстрацію дитини.


'''До суду:'''
'''Увага!''' Заяву на реєстрації місця проживання дитини можна подати в електронному вигляді з використанням [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованого електронного підпису]] на [https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-miscya-prozhivannya-ditini порталі "Дія"]. Однак, наразі дана послуга доступна лише у м. Харків, м. Вінниця, м. Луцьк, м. Київ, м. Рівне, м. Кривий Ріг, м. Маріуполь
* позовна заява;
* свідоцтво про народження дитини;
* копія свідоцтва про шлюб;
* копія паспорта позивача;
* довідка про склад сім’ї;
* квитанція про сплату судового збору.


'''До органу місцевого самоврядування:'''
== Перелік необхідних документів: ==
* рішення органу опіки та піклування або рішення суду;
* рішення органу опіки та піклування або рішення суду;
* заява про реєстрацію місця проживання встановленого зразка;
* заява про реєстрацію місця проживання встановленого зразка;
* документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт або свідоцтво про народження дитини);
* копія паспорту матері (батька);
* копія паспорту матері (батька);
* свідоцтво про народження дитини;
* квитанція про сплату адміністративного збору;
* квитанція про сплату адмінпослуги.
* документи, що підтверджують, право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
* заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за встановленою формою (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання) (пункт 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n45 Правил]).
<u>Орган реєстрації відмовляє в реєстрації місця проживання, якщо:</u>
# особа не подала необхідних документів або інформації;
# у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
# звернулася особа, яка не досягла 14 років (пункт 11 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n14 Правил]).
Рішення про відмову в реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію місця проживання підстав відмови.
 
== Вартість ==
За '''реєстрацію''' місця проживання сплачується адміністративний збір:
* у разі звернення особи протягом встановленого строку - у розмірі '''0,0085 розміру мінімальної заробітної плати''' (13,60 гривень);
* у разі звернення особи з порушенням встановленого строку - у розмірі '''0,0255 розміру мінімальної заробітної плати''' (40,80 гривень) (стаття 11<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#n128 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]).
Для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг мінімальна заробітна плата застосовується у розмірі 1600 гривень (пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#n380 Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"]).
 
У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.


== Строки розгляду питання ==
== Строк розгляду питання ==
Реєстрація місця проживання/перебування дитини здійснюється в день подання її представником документів (пункт 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n14 Правил]).


* '''Протягом місяця''' – у разі звернення до органу опіки та піклування районної державної адміністрації<br />
== Судова практика ==
* Протягом визначених у  ст. 275 ЦПК строків (суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження '''протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі''')- у разі звернення до суду.
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/88933237 Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 27 квітня 2020 року у справі № 642/5375/17] (Відсутність будь-якого місця проживання дитини не виключає необхідності отримання згоди батька на реєстрацію).  


== Див. також ==
* [[Визначення місця проживання дитини]]
* [[Порядок реєстрації місця проживання/перебування]]
* [[Реєстрація місця проживання новонародженої дитини]]
* [[Зняття з реєстрації за місцем проживання]]
[[Категорія: Сімейне право]]
[[Категорія: Сімейне право]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Органи місцевого самоврядування]]
[[Категорія: Органи місцевого самоврядування]]
[[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія:Діти]]

Версія за 14:00, 12 жовтня 2021

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до вимог статей 7,155 Сімейного кодексу України дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені Конституцією України та Конвенцією про права дитини, а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків (частина перша статті 160 Сімейного кодексу України). Відповідно до положень частини четвертої статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» батьки або інші законні представники зобов'язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування) (абзац п'ятнадцятий пункту 18 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 (далі - Правила).

Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (частина перша статті 161 Сімейного кодексу України).

Куди звернутися

У випадку, якщо один з батьків не надав згоди на реєстрацію місця проживання дитини з другим з батьків, реєстрація місця проживання дитини здійснюється на підставі рішення суду чи органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини.

Реєстрація місця проживання/перебування дитини здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (далі - орган реєстрації), у тому числі через центр надання адміністративних послуг, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради (пункт 3 Правил).

Увага! Заяву на реєстрації місця проживання дитини можна подати в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на порталі "Дія". Однак, наразі дана послуга доступна лише у м. Харків, м. Вінниця, м. Луцьк, м. Київ, м. Рівне, м. Кривий Ріг, м. Маріуполь

Перелік необхідних документів:

  • рішення органу опіки та піклування або рішення суду;
  • заява про реєстрацію місця проживання встановленого зразка;
  • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт або свідоцтво про народження дитини);
  • копія паспорту матері (батька);
  • квитанція про сплату адміністративного збору;
  • документи, що підтверджують, право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
  • заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за встановленою формою (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання) (пункт 18 Правил).

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації місця проживання, якщо:

  1. особа не подала необхідних документів або інформації;
  2. у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
  3. звернулася особа, яка не досягла 14 років (пункт 11 Правил).

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію місця проживання підстав відмови.

Вартість

За реєстрацію місця проживання сплачується адміністративний збір:

Для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг мінімальна заробітна плата застосовується у розмірі 1600 гривень (пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України").

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

Строк розгляду питання

Реєстрація місця проживання/перебування дитини здійснюється в день подання її представником документів (пункт 4 Правил).

Судова практика

Див. також