Порядок реєстрації місця проживання/перебування, у тому числі новонародженої дитини

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база.

Визначення термінів.

Місце перебування - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік;

Місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини;

Реєстрація - внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Куди звернутись.

Згідно ст. 3 Закону України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

Вартість.

Згідно ст. 11-1 Закону України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

 • у разі звернення особи протягом 30 днів з моменту зняття з реєстрації в розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;
 • у разі звернення особи з порушенням зазначеного терміну - в розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати;
 • у разі реєстрації місця проживання одночасно зі зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується тільки за одну адміністративну послугу і зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

Перелік необхідних документів.

Відповідно до ст. 6 Закону України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», У разі якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.
Для реєстрації особа або її представник подає органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг):

 • письмову заяву;
 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання;
 • якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
 • квитанцію про сплату адміністративного збору;
 • документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цією статтею, документів.

Обов’язковість реєстрації.

Згідно ст. 6 Закону України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

Підстави для відмови у реєстрації.

Згідно ст. 9-1 Закону України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови.

Реєстрація новонародженої дитини.

Відповідно ст. 6 Закону України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. За бажанням батьків чи одного з них документи, передбачені цією статтею для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Особливості реєстрації місця проживання бездомних осіб

Згідно ст. 6-1 Закону України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Бездомні та інші особи, які не мають постійного місця проживання, реєструються за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених органами місцевого самоврядування. Подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання таких осіб у порядку і строки, встановлені цим Законом, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають зазначені особи.