Порядок реєстрації відокремлених підрозділів та набуття статусу Всеукраїнської громадської організації

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Цивільний кодекс України;
Закон України "Про громадські об'єднання";
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";

Порядок реєстрації

Перш за все, перед створенням відокремленого підрозділу, необхідно перевірити статут громадської організації, в якій планується створення відокремленого (их) підрозділу(ів). Адже він має містити інформацію щодо порядку створення такого підрозділу, ліквідація та діяльності. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами. Статтею 95 Цивільного кодексу визначені види відокремлених підрозділів – філії та представництва.
Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Керівники філій та представництв призначаються громадською організацією і діють на підставі виданої нею довіреності. Після перевірки статуту необхідно провести збори уповноваженого органу громадської організації та поставити питання:
1) про створення відокремлених підрозділів;
2) визначення найменування повного та за наявності скороченого;
3) про призначення керівників новостворених підрозділів;
4) про призначення особи, яка має представляти організацію для здійснення реєстраційних дій (якщо це буде не голова).
У рішенні зборів зазначається повна та за наявності скорочена назва відокремленого підрозділу, його місцезнаходження. Окремим питанням на голосування виносять обрання керівників відокремлених підрозділ(ів), де зазначається його (її) прізвище, додатково можна прописати відразу дату народження, РНОКПП (ці данні будуть потрібні при заповнені заяви). По кожному питанню відбувається голосування. Такий протокол підписується головуючим і секретарем зборів та прошивається, нумерується.
Рішення про створення та вся інформація по відокремленому підрозділу приймаються, або по кожному підрозділу окремо, або по всім підрозділам в одному рішенні, але в кількості таких підрозділів. ГО може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у ч.2 с. 133 Конституції України. Рішення про набуття статусу всеукраїнської організації приймається після реєстрації необхідної кількості.
Також необхідно заповнити заяву про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи на кожний відокремлений підрозділ із зазначенням відповідних даних. Для набуття всеукраїнського статусу заповнюється відповідна заява. Наступний етап подача документів для державної реєстрації.

Де можна отримати послугу

Документи подаються за місцезнаходженням основної організації до Головного територіально управління юстиції, Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги або Центру надання адміністративних послуг.

Строк надання адміністративної послуги

Термін на прийняття рішення 3 дні.

Платність надання адміністративної послуги

Послуга державної реєстрації — безкоштовна.

Результат надання адміністративної послуги

Результат надання адміністративної послуги — Реєстрація в ЄДР та РГО. Отримання статусу всеукраїнської ГО.

Можливі способи отримання результату (відповіді)

Можливі способи отримання результату (відповіді) — Представник або ГО буде повідомлена протягом одного дня з винесення рішення на електронну пошту або листом, або особисто заявнику.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги — ГО не усунула недоліки, які були зазначені в рішенні про зупинення розгляду документів поданих з метою реєстрації ГО.

Додаткова інформація

Зареєструвати відразу декілька відокремлених підрозділів на сьогоднішній день не має технічної можливості. Реєстрація буде відбуватися лише по одному підрозділу.