Порядок реєстрації відокремлених підрозділів та набуття статусу Всеукраїнської громадської організації

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Цивільний кодекс України;
Закон України "Про громадські об'єднання";
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";

Порядок реєстрації

Одним із засобів поширення своєї діяльності громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи є створення ним відокремлених підрозділів. Відокремлені підрозділи допомагають безпосередньо громадському об’єднанню виконувати статутні завдання та функції згідно зі статутом, поширюючи при цьому свою діяльність далеко за межі знаходження громадського об'єднання.
Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання (зборів) згідно із статутом, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
У рішенні зборів зазначається повна та за наявності скорочена назва відокремленого підрозділу, його місцезнаходження. Окремим питанням на голосування виносять обрання керівника відокремленого підрозділу, де зазначається його (її) прізвище, додатково можна прописати відразу дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ці данні будуть потрібні при заповнені заяви). Рішення зборів оформлюється протоколом, підписується головою і секретарем зборів, прошивається та нумерується.
Рішення про створення та вся інформація по відокремленому підрозділу приймаються, або по кожному підрозділу окремо, або по всім підрозділам в одному рішенні, але в кількості таких підрозділів.
Керівники відокремлених підрозділів громадського об’єднання призначаються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання із числа членів громадського об’єднання і діють на підставі довіреності.
Відокремлені підрозділи можуть згідно наданих їм повноважень:
- представляти громадське об'єднання у межах території, на яку поширюються їх повноваження;
- реалізувати статутні мету та завдання громадського об’єднання у межах території, на яку поширюються їх повноваження;
- проводити роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.
Відомості про утворені відокремлені підрозділи громадського об'єднання подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання.
Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.
Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом.
Про закриття відокремленого підрозділу громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання керівного органу згідно статуту до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова від такого статусу є добровільними. Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Де можна отримати послугу

Документи подаються за місцезнаходженням основної організації до Головного територіально управління юстиції, Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги або Центру надання адміністративних послуг.

Строк надання адміністративної послуги

Термін на прийняття рішення 3 дні.

Платність надання адміністративної послуги

Послуга державної реєстрації — безкоштовна.

Результат надання адміністративної послуги

Результат надання адміністративної послуги — Реєстрація в ЄДР та РГО. Отримання статусу всеукраїнської ГО.

Можливі способи отримання результату (відповіді)

Можливі способи отримання результату (відповіді) — Представник або ГО буде повідомлена протягом одного дня з винесення рішення на електронну пошту або листом, або особисто заявнику.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:
- документи подано особою, яка не має на це повноважень;
- у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
- не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
- документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
- документи суперечать статуту громадського формування;
- невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;
Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.

Додаткова інформація

Зареєструвати відразу декілька відокремлених підрозділів на сьогоднішній день не має технічної можливості. Реєстрація буде відбуватися лише по одному підрозділу.