Відмінності між версіями «Порядок реєстрації відокремлених підрозділів та набуття статусу Всеукраїнської громадської організації»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України];<br />
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України];<br />
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Закон України "Про громадські об'єднання"];<br />
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Закон України "Про громадські об'єднання"];<br />
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"];<br />
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"];<br />
Рядок 6: Рядок 6:
== Порядок реєстрації ==
== Порядок реєстрації ==
<div align="justify">
<div align="justify">
Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16 наказом Міністерства юстиції від 09.02.2016  № 359/5.]<br />
Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затвердженого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12 наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 17 жовтня 2018 року № 3236/5).]<br />
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 Наказ Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5  «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2016  за № 1500/29630.]<br />
Одним із засобів поширення своєї діяльності громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи є створення ним відокремлених підрозділів. Відокремлені підрозділи допомагають безпосередньо громадському об’єднанню виконувати статутні завдання та функції згідно зі статутом, поширюючи при цьому свою діяльність далеко за межі знаходження громадського об'єднання.<br />
Одним із засобів поширення своєї діяльності громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи є створення ним відокремлених підрозділів. Відокремлені підрозділи допомагають безпосередньо громадському об’єднанню виконувати статутні завдання та функції згідно зі статутом, поширюючи при цьому свою діяльність далеко за межі знаходження громадського об'єднання.<br />
Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання (зборів) згідно із статутом, у порядку, визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"].<br />
Згідно [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 статті 13 Закону України “Про громадські об’єднання”] громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, '''які утворюються за рішенням відповідного керівного органу''' громадського об'єднання згідно із статутом, у порядку, визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".]<br />
У рішенні зборів зазначається повна та за наявності скорочена назва відокремленого підрозділу, його місцезнаходження. Окремим питанням на голосування виносять обрання керівника відокремленого підрозділу, де зазначається його (її) прізвище, додатково можна прописати відразу дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків  (ці данні будуть потрібні при заповнені заяви). Рішення зборів оформлюється протоколом, підписується головою і секретарем зборів, прошивається та нумерується.<br />
Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених цим Законом.<br />
Рішення про створення та вся інформація по відокремленому підрозділу приймаються, або по кожному підрозділу окремо, або по всім підрозділам в одному рішенні, але в кількості таких підрозділів.<br />
Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.<br />
Керівники відокремлених підрозділів громадського об’єднання призначаються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання із числа членів громадського об’єднання і діють на підставі довіреності.<br />
Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання.<br />
Відокремлені підрозділи можуть згідно наданих їм повноважень:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <br />
Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.<br />  
 
'''Відокремлені підрозділи можуть згідно наданих їм повноважень:'''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <br />
- представляти громадське об'єднання у межах території, на яку поширюються їх повноваження;<br />
- представляти громадське об'єднання у межах території, на яку поширюються їх повноваження;<br />
- реалізувати статутні мету та завдання громадського об’єднання у межах території,  на яку поширюються їх повноваження;<br />
- реалізувати статутні мету та завдання громадського об’єднання у межах території,  на яку поширюються їх повноваження;<br />
- проводити роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.<br />
- проводити роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.<br />
Відомості про утворені відокремлені підрозділи громадського об'єднання подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації  за місцезнаходженням громадського об'єднання.<br />
 
Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:<br />
Згідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 частин 17-19 статті 19 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"]для '''державної реєстрації створення відокремленого підрозділу''' юридичної особи подаються такі документи:<br />  
1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <br />
# заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.<br />
# примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.
Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом.<br />
'''Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ''' юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.<br />
Про закриття відокремленого підрозділу громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.<br />
'''Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу''' юридичної особи подається заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.<br />  
Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання керівного органу згідно статуту до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів
Крім того, згідно Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затвердженого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12 наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 17 жовтня 2018 року № 3236/5)]існують вимоги до написання найменування відокремленого підрозділу, а саме, '''найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ»''' («філія», «представництво») та '''вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ'''.<br />
Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 статті 133 Конституції України], і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"].<br />
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Статтею 19 Закону України "Про громадські об'єднання"]визначено, що громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати '''всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць''', зазначених у частині другій [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 статті 133 Конституції України], і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"];<br />
Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова від такого статусу є добровільними.
Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова від такого статусу є добровільними.<br />
Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.<br />
</div>


== Де можна отримати послугу ==
== Де можна отримати послугу ==
<div align="justify">
 
Документи подаються за місцезнаходженням основної організації до Головного територіально управління юстиції, Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги або Центру надання адміністративних послуг.
Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі. У електронній формі заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів. Документи у паперовій формі подаються за місцезнаходженням основної організації до Міжрегіонального управління Міністерства юстиції України або Центру надання адміністративних послуг.
</div>


== Строк надання адміністративної послуги ==
== Строк надання адміністративної послуги ==
Термін на прийняття рішення 3 дні.
Не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.


== Платність надання адміністративної послуги ==
== Платність надання адміністративної послуги ==
Послуга державної реєстрації — безкоштовна.
За державну реєстрацію відокремленого підрозділу адміністративний збір не справляється.


== Результат надання адміністративної послуги ==
== Результат надання адміністративної послуги ==
<div align="justify">
Результат надання адміністративної послуги — Реєстрація в ЄДР та РГО. Отримання статусу всеукраїнської ГО.
</div>


== Можливі способи отримання результату (відповіді) ==
Реєстрація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Отримання статусу всеукраїнського громадського об’єднання.
<div align="justify">
Можливі способи отримання результату (відповіді) — Представник або ГО буде повідомлена протягом одного дня з винесення рішення на електронну пошту або листом, або особисто заявнику.
</div>


== Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги ==
== Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги ==
<div align="justify">
 
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:<br />
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:<br />
- документи подано особою, яка не має на це повноважень;<br />
- документи подано особою, яка не має на це повноважень;<br />
- у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;<br />
- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;<br />
- документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;<br />
- не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;<br />
- не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;<br />
- документи суперечать вимогам Конституції та законів України;<br />
- документи суперечать вимогам Конституції та законів України;<br />
- документи суперечать статуту громадського формування;<br />
- документи суперечать статуту громадського формування;<br />
- невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;<br />  
- невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;<br />  
Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.  
- порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;<br />
</div>
Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.<br />
У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.<br />
Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.<br />


== Додаткова інформація ==
== Затверджені форми заяв для проведення державної реєстрації відокремленого підрозділу ==
<div align="justify">
 
Зареєструвати відразу декілька відокремлених підрозділів на сьогоднішній день не має технічної можливості. Реєстрація буде відбуватися лише по одному підрозділу.
'''Форма 4''' - Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;<br />
</div>
 
'''Форма 5''' - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;<br />
 
'''Форма 6''' - Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;<br />


[[Категорія: Цивільне право]]
[[Категорія: Цивільне право]]

Версія за 18:17, 25 березня 2020

Нормативна база

Конституція України;
Закон України "Про громадські об'єднання";
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";

Порядок реєстрації

Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 09.02.2016 № 359/5.

Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 17 жовтня 2018 року № 3236/5).

Наказ Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630.

Одним із засобів поширення своєї діяльності громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи є створення ним відокремлених підрозділів. Відокремлені підрозділи допомагають безпосередньо громадському об’єднанню виконувати статутні завдання та функції згідно зі статутом, поширюючи при цьому свою діяльність далеко за межі знаходження громадського об'єднання.
Згідно статті 13 Закону України “Про громадські об’єднання” громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".
Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених цим Законом.
Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.
Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання.
Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.

Відокремлені підрозділи можуть згідно наданих їм повноважень:
- представляти громадське об'єднання у межах території, на яку поширюються їх повноваження;
- реалізувати статутні мету та завдання громадського об’єднання у межах території, на яку поширюються їх повноваження;
- проводити роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

Згідно частин 17-19 статті 19 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:

  1. заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
  2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.

Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подається заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.
Крім того, згідно Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 17 жовтня 2018 року № 3236/5)існують вимоги до написання найменування відокремленого підрозділу, а саме, найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво») та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.
Статтею 19 Закону України "Про громадські об'єднання"визначено, що громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";
Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова від такого статусу є добровільними.
Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Де можна отримати послугу

Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі. У електронній формі заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів. Документи у паперовій формі подаються за місцезнаходженням основної організації до Міжрегіонального управління Міністерства юстиції України або Центру надання адміністративних послуг.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Платність надання адміністративної послуги

За державну реєстрацію відокремленого підрозділу адміністративний збір не справляється.

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Отримання статусу всеукраїнського громадського об’єднання.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:
- документи подано особою, яка не має на це повноважень;
- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
- документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;
- не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
- документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
- документи суперечать статуту громадського формування;
- невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;
- порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.
У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.
Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

Затверджені форми заяв для проведення державної реєстрації відокремленого підрозділу

Форма 4 - Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

Форма 5 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Форма 6 - Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;