Відмінності між версіями «Порядок припинення громадської організації»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
(Не показані 11 проміжних версій 7 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==                                                          
 
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/254к/96-вр Конституція України]                            
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/254к/96-вр Конституція України]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Закон України «Про громадські об’єднання»]        
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]                                      
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Закон України «Про громадські об’єднання»]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 Наказ Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630]  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]
                                                                                                                                                                           
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"]  
 
== Способи припинення громадської організації ==
== Способи припинення громадської організації ==
Згідно статті 25 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Закону України «Про громадські об’єднання»] припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється двома способами:   


Згідно статті 25 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Закону України «Про громадські об’єднання»] припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється двома способами:
# '''за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;'''
# за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;
# '''за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.'''<br />                                                                                                                                                                                    
# за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.<br />
                                                                                                                                                                                                                                         
 
Припинення діяльності громадського об’єднання відбувається в порядку, визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"].<br />
Припинення діяльності громадського об’єднання відбувається в порядку, визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"].<br />
                                                                                       
Якщо вартості майна громадського об'єднання зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство такого громадського об'єднання відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n1753 Кодексу України з процедур банкрутства]
                                                                                     
== Добровільний порядок (саморозпуск) ==                                                                                                                                                                             
Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).<br />                                                                                                                                                                                                                             
'''Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об'єднання'''. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.<br />                                                                         
Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Закон України частини 3 та частини 4 статті 24 Закону України «Про громадські об’єднання»], у разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету; у разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.                                                                                                 


Якщо-ж в процесі припинення встановлено, що активів недостатньо для погашення всіх вимог, ліквідаційна комісія має звернутись в суд для порушення справи про банкрутство, і подальша процедура здійснюється вже згідно [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”].<br />
== Заборона громадської організації ==
Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей 36,37 Конституції України, статті 4  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Закону України "Про громадські об’єднання"], якими передбачено, що утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, забороняються. Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань.<br />
                                                                                                                                 
Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".<br />
                                                                                             
''Справа про заборону громадського об'єднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України''.<br />
                                                                                           
У разі прийняття рішення про заборону громадського об'єднання майно, кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.<br />
                     
== Припинення громадської організації ==
Згідно статті [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Закон України 29 Закону України «Про громадські об'єднання»] припинення громадського об'єднання включає:<br />
                                                                                         
1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання;<br />
2) припинення громадського об'єднання як юридичної особи.<br />  


Також в припиненні громадського об’єднання необхідно розрізняти два етапи – припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об’єднання  та припинення громадського об’єднання як юридичної особи.
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 частини 10 статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон)] '''для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи,''' прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи:<br />


== Добровільний порядок (саморозпуск) ==
1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;<br />
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.<br />
                                                                                             
Керуючись пунктом [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 7 частини 1 статті 15 Закону], рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.<br />
'''Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації''' на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 частини 13 статті 17 Закону] подаються такі документи:<br />


Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).<br />
1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;<br />
2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.<br />


''Діяльність громадського об'єднання без статусу юридичної особи'' вважається припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, уповноваженої представляти це об'єднання, реєстраційною службою. На підставі зазначеного повідомлення реєстраційна служба вносить відомості про припинення діяльності зазначеного громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань.
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text Законом України «Про громадські об’єднання»] передбачений порядок реорганізації громадської організації зі статусом юридичної особи. <br />
Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, для державного реєстратора подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.
Частина [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 14 статті 17 Закону] визначає перелік документів '''для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації''' після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами.<br />
Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об'єднання. <br />
Припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи регулюється частиною [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 5 статті 19 Закону]. '''Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи''', подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.<br />


Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.<br />
''Документи для державної реєстрації припинення громадської організації можуть подаватися у паперовій або у електронній формі. У електронній формі заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів. Документи у паперовій формі подаються особисто заявником або поштовим відправленням до Міжрегіонального управління Міністерства юстиції України або Центру надання адміністративних послуг.''


Прийняте рішення про саморозпуск громадське об'єднання подає (або надсилає) до реєстраційної служби. <br />
'''Суб'єкт державної реєстрації на підставі поданих документів приймає рішення:'''<br />


Згідно з п. 9 ст. 17 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»] для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи:
'''1) про проведення державної реєстрації;<br />'''
'''2) про відмову в державній реєстрації.<br />'''
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Статтею 28 Закону]  визначені підстави для відмови у державній реєстрації, зокрема:<br />
- документи подано особою, яка не має на це повноважень;


# примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
- у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
# примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.
При цьому до рішення обов'язково додаються:


* оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (або його дубліката);
- у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;
* оригінал статуту громадського об'єднання (або його дубліката);
* реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.<br />


Закон України «Про громадські об’єднання» не передбачає реорганізацію громадського об’єднання без статусу юридичної особи. <br />
- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки;


'''Тобто реорганізація можлива лише для:'''
- документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;
* громадських організацій – юридичних осіб;  
* громадських спілок – юридичних осіб.<br />


Реорганізація громадського об'єднання, яке має статус юридичної особи, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Вступ громадської організації або громадської спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення його діяльності. <br />
- не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;


Згідно з п. 13 ст. 17 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»] для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, '''подаються такі документи''':<br />
- документи суперечать вимогам Конституції та законів України;


# заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
- документи суперечать статуту громадського формування;
# примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;
# примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;
# довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання;
# документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;
# документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.<br />


''Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення громадської організації в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення громадської організації.''<br />
- порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;


Якщо за наслідком розгляду поданих документів встановлено відсутність порушень вимог Законів України "Про громадські об’єднання", " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань " та статуту громадського об'єднання, реєстраційна служба забезпечує внесення до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.<br />
- порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;


У разі ж виявлення порушення вимог зазначених Законів та статуту при прийнятті рішення про саморозпуск, реєстраційна служба приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання.<br />
- невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;
Невід'ємним додатком до рішення є висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.<br />


Відмова у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.<br />
- щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;


З дня внесення до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск розпочинається процедура припинення громадського об'єднання як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. <br />
- щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;


З цього моменту прийняте рішення про саморозпуск вже не може бути скасоване цим громадським об'єднанням.<br />
- щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, у Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;


Слід також зауважити, що припинення діяльності громадської спілки не тягне за собою припинення статусу юридичної особи у громадських організацій – членів цієї спілки.
- щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке рішення або його частину визнано недійсними, зміни до установчих документів юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних дій;


== Заборона громадського об'єднання ==
- невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;


Судова заборона – це другий, регламентований статтею 28 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Закону України "Про громадські об’єднання"], спосіб припинення громадського об’єднання.<br />
- невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;<br />
- документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:<br />
   
* раніше строку, встановленого цим [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом;]  


Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей 36,37 Конституції України, статті 4  Закону України "Про громадські об’єднання". Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".<br />
* щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником третейського суду;


Тобто, примусове припинення діяльності громадського об’єднання можлива у разі порушеня цим об’єднанням конституційних обмежень по меті і діям, а саме, посягання на незалежність України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, створення воєнізованих формувань. Також суд може припинити діяльність громадського об’єднання, як юридичної особи, з підстав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», а саме, неподання протягом року фіскальним органам податкових декларацій, документів фінансової звітності, наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням, визнання організації банкрутом. <br />
* в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання або поділу;


''Справа про заборону громадського об'єднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України''.<br />
* щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;


У разі прийняття рішення про заборону громадського об'єднання майно, кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.<br />
* щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів;


На виконання рішення суду про заборону громадського об'єднання реєстраційна служба вносить відповідний запис до Реєстру громадських об'єднань. Припинення діяльності громадського об'єднання, щодо якого прийнято рішення про заборону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 29 Закону "Про громадські об’єднання".<br />
* щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім банків, стосовно яких процедура ліквідації здійснюється відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";


Припинення громадського об'єднання включає:<br />
* щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутні відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи;


* припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання;
* щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
* припинення громадського об'єднання як юридичної особи.<br />


Стаття 29 Закону "Про громадські об’єднання" дає право громадській організації, яку ліквідовано як юридичну особу з інших підстав, ніж банкрутство або порушення Конституції, продовжити свою діяльність як громадська організація без статусу юридичної особи. Для цього необхідно протягом шести місяців після дати ліквідації повідомити місцеве управління юстиції про продовження діяльності (але це право не поширюватиметься на громадські спілки).
* щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;


'''Припинення діяльності громадського об'єднання розпочинається''':<br />
* щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.
- статут товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю поданий зі змінами, прийнятими без врахування голосів, які припадають на частку померлого учасника товариства.


* з дня внесення відповідних записів до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації.
* з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону цього громадського об'єднання. З цього ж дня припиняється членство (участь) у громадському об'єднанні.<br />


Припинення громадського об'єднання як юридичної особи не може бути зупинено або скасовано цим об'єднанням після дня припинення діяльності громадського об’єднання.
Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.


[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Громадський сектор]]

Версія за 11:25, 23 липня 2021

Нормативна база

Способи припинення громадської організації

Згідно статті 25 Закону України «Про громадські об’єднання» припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється двома способами:

 1. за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;
 2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

Припинення діяльності громадського об’єднання відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Якщо вартості майна громадського об'єднання зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство такого громадського об'єднання відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства

Добровільний порядок (саморозпуск)

Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об'єднання. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.
Відповідно до Закон України частини 3 та частини 4 статті 24 Закону України «Про громадські об’єднання», у разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету; у разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Заборона громадської організації

Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей 36,37 Конституції України, статті 4 Закону України "Про громадські об’єднання", якими передбачено, що утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, забороняються. Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Справа про заборону громадського об'єднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

У разі прийняття рішення про заборону громадського об'єднання майно, кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

Припинення громадської організації

Згідно статті Закон України 29 Закону України «Про громадські об'єднання» припинення громадського об'єднання включає:

1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання;
2) припинення громадського об'єднання як юридичної особи.

Відповідно до частини 10 статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон) для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Керуючись пунктом 7 частини 1 статті 15 Закону, рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.
Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, відповідно до частини 13 статті 17 Закону подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Законом України «Про громадські об’єднання» передбачений порядок реорганізації громадської організації зі статусом юридичної особи.
Частина 14 статті 17 Закону визначає перелік документів для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами.
Припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи регулюється частиною 5 статті 19 Закону. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.

Документи для державної реєстрації припинення громадської організації можуть подаватися у паперовій або у електронній формі. У електронній формі заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів. Документи у паперовій формі подаються особисто заявником або поштовим відправленням до Міжрегіонального управління Міністерства юстиції України або Центру надання адміністративних послуг.

Суб'єкт державної реєстрації на підставі поданих документів приймає рішення:

1) про проведення державної реєстрації;
2) про відмову в державній реєстрації.
Статтею 28 Закону  визначені підстави для відмови у державній реєстрації, зокрема:
- документи подано особою, яка не має на це повноважень;

- у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

- у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки;

- документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;

- не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

- документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

- документи суперечать статуту громадського формування;

- порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

- порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;

- невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;

- щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

- щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

- щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, у Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

- щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке рішення або його частину визнано недійсними, зміни до установчих документів юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних дій;

- невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;

- невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;
- документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:

 • раніше строку, встановленого цим Законом;
 • щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником третейського суду;
 • в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання або поділу;
 • щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;
 • щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів;
 • щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім банків, стосовно яких процедура ліквідації здійснюється відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
 • щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутні відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи;
 • щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
 • щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;
 • щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.

- статут товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю поданий зі змінами, прийнятими без врахування голосів, які припадають на частку померлого учасника товариства.

Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.