Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 13:27, 24 травня 2023, створена Alona.shchensna (обговорення | внесок)

(різн.) ← Попередня версія | Затверджена версія (різн.) | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Підстави призначення допомоги

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

 • відомості про одного з батьків (платника аліментів), які внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;
 • стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
 • місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.

Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, така допомога призначається та виплачується за повні місяці такого перебування на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

Куди звернутися

Тимчасова допомога призначається та виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину, органами соціального захисту населення.

Допомога призначається та виплачується за місцем проживання у разі її неотримання за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) заявника.

У разі зміни задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової допомоги продовжується органом соціального захисту населення за новим задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) з місяця звернення одержувача.

Заяви з необхідними документами для призначення тимчасової допомоги приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.

З 1 липня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.

Якщо заявник вже отримує будь-який з видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються такими органами без її декларування.

Перелiк необхiдних документів

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає:

 • заява за формою;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
 • довідка про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням розміру доходів.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

 • заява, викладена у довільній формі, що містить відомості, які дають змогу ідентифікувати одного з батьків платника аліментів), а також відомості про єдиний унікальний номер судової справи або дату ухвалення судового рішення;
 • копія рішення суду (виконавчого листа) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину (у разі відсутності відомостей про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину в Єдиному державному реєстрі судових рішень);
 • довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
 • повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
Орган соціального захисту населення з використанням інформаційних систем самостійно отримує інформацію з автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема з Єдиного реєстру боржників. В автоматизованій системі виконавчого провадження орган соціального захисту населення проводить пошук виконавчого провадження за реквізитами одержувача (стягувача). У Єдиному реєстрі боржників за реквізитами боржника із зазначенням у параметрах пошуку відповідної категорії стягнення перевіряється наявність відомостей про одного з батьків платника аліментів) у такому Реєстрі у зв’язку з несплатою ним аліментів.
У разі поновлення виплати аліментів один з батьків зобов’язаний в триденний строк письмово повідомити про це органу соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку) раніше призначеної тимчасової допомоги.

Для призначення тимчасової допомоги на запит органу соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються:

 • відомості про доходи осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування - Пенсійним фондом України (у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики);
 • відомості про доходи осіб із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків - ДПС (у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном).

Органи соціального захисту населення мають право робити запити та безоплатно отримувати від підприємств, установ, організацій у строк до 10 календарних днів з дня отримання ними відповідного запиту, інформацію, необхідну для проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням тимчасової допомоги, та для її призначення.

Для призначення тимчасової допомоги на запит органу соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його надходження здійснюється верифікація шляхом автоматизованого порівняння поданої заявником інформації про реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з інформацією, внесеною до Єдиного державного демографічного реєстру, у порядку, встановленому Мінсоцполітики та МВС.

Строк призначення допомоги

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє одержувачу про те, які документи повинні бути подані протягом місяця.

Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

Орган соціального захисту населення у строк до п’яти календарних днів повідомляє органу державної виконавчої служби / приватному виконавцю про призначення тимчасової допомоги та дані одного з батьків, що ухиляється від сплати аліментів, які зазначені у виконавчому документі (прізвище, ім’я, по батькові; серію (за наявності) та номер паспорта; реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Розмір допомоги

Тимчасова допомога надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Середньомісячним сукупним доходом сім’ї є обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом попередніх шести місяців.

Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги.

Перерахування розміру тимчасової допомоги проводиться органом соціального захисту населення з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача.

У разі встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку розмір тимчасової допомоги перераховується без звернення одержувача з місяця, в якому набрав чинності закон, що встановлює новий розмір прожиткового мінімуму.

Покриття витрат, пов'язаних з  виплатою тимчасової допомоги, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення тимчасової допомоги

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".

До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються (пункт 8-1 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме):

 • чоловік (дружина);
 • рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем, якщо такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від їх задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування);
 • неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;
 • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
 • особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і доглядає за нею;
 • жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.
До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні. 

Підстави відмови у призначенні тимчасової допомоги

Тимчасова допомога не призначається, якщо:

 1. Дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.
 2. Відсутні відомості про одного з батьків (платника аліментів) у Єдиному реєстрі боржників.
 3. Заявник у місячний строк не подав необхідних документів, які додаються до заяви.

Підстави припинення виплати тимчасової допомоги

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:

 1. Встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду.
 2. Виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину.
 3. Досягнення дитиною 18-річного віку.
 4. Виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.
 5. Влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання.
 6. Скасування або визнання усиновлення недійсним.
 7. Усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька).
 8. Відмови від стягнення аліментів.
 9. Добровільне виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти.
 10. Скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів.
 11. Смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога.
 12. Смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим.
 13. Позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав.
 14. Відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав.
 15. Встановлення над дитиною опіки чи піклування.
 16. Сплати аліментів одним з батьків.

Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний строк орган соціального захисту населення.

Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин.

У разі коли одержувачем навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на тимчасову допомогу та визначення її розміру, а також у разі неповідомлення або невчасного повідомлення про виникнення обставин, за яких виплата тимчасової допомоги припиняється, на наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через 12 місяців з місяця виявлення порушення (виникнення  обставин).

У разі встановлення місця проживання (перебування) одного з батьків і припинення його розшуку орган Національної поліції у строк до трьох календарних днів повідомляє про це одержувачу, органу соціального захисту населення, посадовій особі, яка винесла ухвалу (постанову) про розшук, а також суду за місцезнаходженням виконавчого листа.

Орган державної виконавчої служби / приватний виконавець у строк до трьох календарних днів після встановлення факту сплати аліментів одним з батьків інформує одержувача та орган соціального захисту населення за місцем одержання допомоги.

Орган соціального захисту населення у строк до п’яти календарних днів повідомляє одержувачу про припинення виплати допомоги.

Стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає поверненню

Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або встановлено місце проживання (перебування) одного з батьків, у зв’язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган соціального захисту населення:

 • визначає суму сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає поверненню, та встановлює строки її повернення (протягом місяця);
 • повідомляє одному з батьків про суму сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає поверненню, та строк її повернення;
 • у разі неповернення коштів добровільно в установлені строки вирішує питання про їх стягнення у судовому порядку.

Стягнуті  кошти  зараховуються  до державного бюджету.

Див.також