Відмінності між версіями «Порядок призначення та виплати пенсії»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 137: Рядок 137:
=== Судовий збір ===
=== Судовий збір ===
<br />
<br />
Відповідно до п.п. 1 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду позовної заяви немайнового характеру заявник повинен сплатити судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого на 1 січня відповідного року.<br />
Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 п.п. 1 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір»] за подання до адміністративного суду позовної заяви немайнового характеру заявник повинен сплатити судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого на 1 січня відповідного року.<br />
Судовий збір заявник має право сплатити через електронні сервіси Міністерства Юстиції України, в тому числі, звернувшись до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за місцем проживання. Реквізити для сплати судового збору  можна дізнатися через сайт  судової влади чи звернутися безпосередньо до місцевого суду. <br />
Судовий збір заявник має право сплатити через [https://kap.minjust.gov.ua/ електронні сервіси Міністерства Юстиції України], в тому числі, звернувшись до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за місцем проживання. Реквізити для сплати судового збору  можна дізнатися через сайт  судової влади чи звернутися безпосередньо до місцевого суду. <br />


=== Порядок складання позову ===
=== Порядок складання позову ===

Версія за 10:28, 3 лютого 2017

Нормативна база


Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми


Порядок виплати пенсії


За роз'ясненнями з питань виплати пенсій — до управлінь Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, а також у місті та районі за місцем проживання (реєстрації).
Безпосередня виплата пенсій здійснюється:

 • національним оператором поштового зв'язку (Укрпоштою);
 • через поточні рахунки в банках.

Вартість


За виплату пенсії (незалежно від того, яким способом вона здійснюється) ніякі платежі не сплачуються.

Перелік необхідних документів


Виплата пенсії через поточний рахунок у банку здійснюється за заявою особи. Така заява подається особисто до органу Пенсійного фонду за місцем проживання одержувача або приймається органом Пенсійного фонду від установи уповноваженого банку. Така заява має містити:

 • - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника, реквізити його паспорту або іншого документу, що посвідчує особу і підтверджує її вік та документа для з'ясування місця її проживання.
 • - найменування органу Пенсійного фонду України.
 • - номер рахунку, найменування та код ЄДРПОУ установи уповноваженого банку, у якій він відкритий.

Строки виплати пенсії


Пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок.

Різновиди виплати пенсії


До різновидів виплат пенсій належать:

 • стандартна виплата пенсії;
 • виплата пенсії за минулий час - нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно:
 • з власної вини - виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії;
 • з вини органу, що призначає та виплачує пенсію - виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
 • виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні:
 • пенсіонерам - виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 відсотків призначеної пенсії. Якщо у пенсіонера,є непрацездатні члени сім'ї, зазначені в частині другій статті 36 цього Закону, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 відсотків пенсії- самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії - зазначеним членам сім'ї;
 • дітям-сиротам - виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні особисті рахунки у банку за період перебування на повному державному утриманні;
 • іншим дітям, що перебувають на повному державному утриманні - виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника та перераховується на їхні особисті рахунки у банку;
 • виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк - здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання. Із пенсій засуджених до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань, при цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого;
 • виплата пенсії у разі виїзду за кордон - за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
 • виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера - виплачується по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім'ї, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали. Такі особи повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

Виплата пенсії за довіреністю


Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються цивільним законодавством. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Підстави для відмови у виплаті пенсії

Відмовити у призначенні пенсії можуть у наступних випадках:

Позасудовий порядок


Про призначення пенсії особа має право звернутися до Управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, а також у місті та районі за місцем реєстрації.
За подання заяви про призначення пенсії кошти не сплачуються.

Порядок звернення за призначенням пенсії


Звернення про призначення пенсії може здійснюватись в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Спосіб подання заяви про призначення пенсії


Заява про призначення пенсії подається:

 1. непрацюючими особами, а також членами сім’ї у зв’язку з втратою годувальника - заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, а також у місті та районі (далі - орган, що призначає пенсію) за місцем проживання (реєстрації);
 2. працюючими особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника - подається заявником до органу, що призначає пенсію, через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації, де він працює. За бажанням особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації) або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника;
 3. неповнолітнім або недієздатним особам - батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання (реєстрації), представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників (далі - законні представники) за місцезнаходженням таких закладів (органів);
 4. засудженими до позбавлення волі особам - подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію за місцезнаходженням виправного закладу або шляхом подання адміністрації виправного закладу клопотання про забезпечення необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням цього виправного закладу, у тому числі щодо виклику представників Пенсійного фонду України з метою подання у встановленому порядку необхідних документів безпосередньо особою, яка відбуває покарання, або представником особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням. При цьому адміністрація виправного закладу не більш як протягом 30 днів з дня реєстрації клопотання забезпечує зустріч засудженого з представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через представника особи, яка відбуває покарання;
 5. громадянами України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації - подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою до Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області - щодо пенсійного забезпечення осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей) або згідно з міжнародними договорами України з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 6. до управління Пенсійного фонду України в Генічеському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Чаплинському районах Херсонської області - щодо осіб, які отримують пенсію відповідно до інших законодавчих актів.

Перелік документів, що додається до заяви про призначення пенсії


До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

 1. документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 2. документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу;
 3. індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера у період до 01 січня 2016 року ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам. У разі якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 2000 року становить менше 60 місяців, особою подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року;
 4. документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 5. документи, які засвідчують особливий статус особи:
 • посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов’язку;
 • висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або захворюванням, пов’язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I групи - сліпим;
 • документи закладу охорони здоров’я про наявність відповідного захворювання: гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;
 • посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09 березня 1988 року № 122, або довідка військової частини, у складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об’єкт, де особою виконувались роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами місцевого самоврядування (підприємствами, установами, організаціями);
 • документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку;
 • документи про народження дитини, виховання її до шестирічного віку, про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом;
 • заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу державної реєстрації актів цивільного стану (далі - ДРАЦС) про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), у разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда;
 • документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта.

Строк розгляду заяви про призначення пенсії


Якщо наданих документів достатньо для визначення права на пенсію, приймається рішення про призначення пенсії за наявними документами та пенсійна справа терміново передається на виплату. У випадку ж, коли до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, управління Пенсійного фонду України письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис.
Якщо додаткові документи, зазначені в заяві, подані у встановлений трьохмісячний строк, то днем звернення вважається день приймання заяви, а пенсії, призначені за наявними документами, підлягають перерахунку з урахуванням наданих документів з моменту їх призначення.
У разі надходження додаткових документів пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність їх подання пенсія перераховується:

 • у разі виникнення права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;
 • у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, - з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.

Час, з якого призначається пенсія


За загальним правилом, пенсія призначається з дня звернення за пенсією.
Виключення:

 • пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку;
 • пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності;
 • пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Підстави для відмови в призначенні пенсії


Підставами для відмови в призначенні пенсії є:

 • Подання заяви з порушенням строку (завчасно).
 • Відсутність необхідного стажу.
 • Невідповідність оформлення документів (подання копій замість оригіналів, подання неправильно засвідчених документів тощо).

Порядок оскарження неправомірних дій, пов'язаних з призначенням пенсії


Існує дві процедури оскарження неправомірних дій щодо призначення пенсії: досудова та судова.
Особа не згодна з рішенням Пенсійного фонду України має право оскаржити таке рішення шляхом подання скарги до вищестоящого органу.
Скарга на рішення управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах подається відповідно до головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні органи Пенсійного фонду України), на рішення регіональних органів Пенсійного фонду України - до Пенсійного фонду України та супроводжується документами, що свідчать про прийняття неправильних рішень.
Скарга може бути подана до органу Пенсійного фонду України вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом Пенсійного фонду України, що розглядає скаргу.
У скарзі має бути зазначеної:

 • Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника.
 • Найменування органу Пенсійного фонду України, яким прийнято рішення.
 • Суть порушеної вимоги.
 • Інформація про оскарження рішення органу Пенсійного фонду України в суді (у разі оскарження рішення).

Скарга повинна бути викладена в письмовій формі, підписана заявником із зазначенням дати та надіслана до органу Пенсійного фонду України поштою або передана заявником особисто.
Оформлення скарги без дотримання цих вимог не дає можливості розглянути скаргу по суті, тому така скарга повертається заявнику з відповідними обґрунтуваннями не пізніше ніж через десять днів від дня її отримання.
У разі необхідності заявник може подавати інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються заявнику.
Орган Пенсійного фонду України зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його у термін не більше одного місяця від дня надходження скарги на адресу заявника поштою або надати йому під розписку.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, орган Пенсійного фонду України може прийняти рішення про продовження строків розгляду скарги заявника, про що письмово повідомити заявника до закінчення тридцятиденного строку. При цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати сорока п'яти днів.

Судовий порядок


Особа не згодна з рішенням щодо призначення\не призначення пенсії також має право оскаржити таке рішення шляхом подання позовної заяви до суду про оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо призначення пенсії.
Відповідачем у таких справах є відповідне управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах.

Підсудність


Підсудність справ даної категорії визначається відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 18 КАС України - усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу призначення пенсії підсудні місцевим загальним судам як адміністративним. Позовна заява подається відповідно до місцевого загального суду (як адміністративного) за місцезнаходженням управління Пенсійного фонду України.
Загальний строк звернення до суду в адміністративних справах становить шість місяців. Водночас, якщо позивач скористався досудовим порядком вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги.

Судовий збір


Відповідно до п.п. 1 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду позовної заяви немайнового характеру заявник повинен сплатити судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого на 1 січня відповідного року.
Судовий збір заявник має право сплатити через електронні сервіси Міністерства Юстиції України, в тому числі, звернувшись до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за місцем проживання. Реквізити для сплати судового збору можна дізнатися через сайт судової влади чи звернутися безпосередньо до місцевого суду.

Порядок складання позову


У адміністративному позові має бути зазначено:

 • найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;
 • ім'я позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 • ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
 • зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 • у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору, про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;
 • перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості - зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.
До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.
Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.
Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі.

Приблизний перелік необхідних доказів


До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • документи про трудовий стаж; стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу;
 • відомості про страховий стаж;
 • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 • документи, які засвідчують особливий статус особи:
 • звернення та відповіді органу Пенсійного фонду України.

Порядок оскарження


При вирішенні справи по суті суд може задовольнити адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково. Негайно після закінчення судового розгляду суд приймає постанову іменем України.
Постанова суду першої інстанції може бути повністю або частково оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення.