Порядок призначення пільгових пенсій працівникам сільського господарства

Матеріал з WikiLegalAid
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто має право на пенсію за віком на пільгових умовах

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

 1. трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;
 2. жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;
 3. жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну;
 4. жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей.

Працівники, зайняті на роботах на колективних сільськогосподарських підприємствах або зайняті як робітники в радгоспах, на підсобних сільськогосподарських підприємствах заводів, фабрик, відгодівельних пунктів, птахофабрик, кінних і племінних заводів, що виробляють сільськогосподарську продукцію, вважаються працівниками сільськогосподарського виробництва.

     Як правило, згідно із положенням про  оплату праці працівникам  сільгосппідприємств,  безпосередньо зайнятих  у виробництві  сільськогосподарської продукції, після закінчення  виробничого циклу, нараховується доплата за кінцевими  результатами роботи. Більшість  підприємств самостійно визначають  перелік категорій працівників, оплата яких здійснюється за кількістю і якістю  виробленої продукції, або встановлюють конкретний перелік робіт, які включено до  технологічного  процесу  виробництва  продукції і за виконання яких провадяться  кінцеві розрахунки.

     Тому  питання  віднесення категорій працівників до зайнятих  у сільськогосподарському виробництві, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, повинно вирішено адміністрацією підприємства  за місцем роботи (підтверджено відповідною довідкою). Насамперед це стосується обліковців на фермі, охоронців тощо.

Умови призначення пільгових пенсій працівникам сільського господарства

Трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства мають право на пільгове пенсійне забезпечення після досягнення 55 років при загальному стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.

За відсутності вище зазначеного стажу роботи у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців.

Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства мають право на пільгове пенсійне забезпечення після досягнення 55 років при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування. Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну мають право на пільгове пенсійне забезпечення після досягнення 55 років при стажі зазначеної роботи не менше 20 років.

Жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей мають право на пільгове пенсійне забезпечення незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Якщо жінка на час звернення за призначенням пенсії вже не працює в сільському господарстві

           Обов'язковою умовою для призначення пенсії таким жінкам є їхня зайнятість на час звернення за призначенням такої пенсії на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарств, на міжгосподарських підприємствах, у кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форм власності та господарювання.  

           Тобто, якщо жінка звернеться за призначення пенсії тоді, коли вже не працює чи працює не в сільському господарстві, права на пільгову пенсію незалежно від віку вона не матиме.

Строк подання заяви про призначення пенсії

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Днем звернення за призначенням пенсії вважається:

якщо заява подається особисто - день прийняття органом, що призначає пенсію, такої заяви;

якщо заява про призначення пенсії подається через веб портал - дата реєстрації на веб порталі заяви разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів);

якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій) - дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис (у разі подання заяви через веб портал таке повідомлення надсилається особі через електронний кабінет користувача веб порталу).

Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви, або дата реєстрації заяви на веб порталі.

Якщо поданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, пенсія призначається на підставі таких документів. При надходженні додаткових документів у визначений строк розмір пенсії переглядається з дати призначення.

У разі надходження додаткових документів пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність їх подання пенсія перераховується зі строків:

у разі виникнення права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;

у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, - з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.

Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні пенсії із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

Куди звернутись

Заява про призначення пенсії подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, об’єднаного управління за місцем проживання (реєстрації).

Заява про призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4 «Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя».

Заява про призначення пенсії засудженим до позбавлення (обмеження) волі подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію за місцезнаходженням установи виконання покарань.

Які документи необхідно додати до заяви про призначення пенсії

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

 1. документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 2. документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637;
 3. довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01 липня 2000 року, а починаючи з 01 липня 2000 року індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку;
 4. документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 5. документи, які засвідчують особливий статус особи, зокрема: документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку (при призначенні пенсії жінкам, які працювали у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей).

Як підтвердити наявність пільгового стажу у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника

Підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об’єднаних управлінь за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

 1. заяву про підтвердження стажу роботи;
 2. документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні) - щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ;
 3. трудову книжку;
 4. документи, видані архівними установами, зокрема: 1) довідку про заробітну плату;2) копії документів про проведення атестації робочих місць; 3) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності - довідка про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об’єднані управління приймають документи, необхідні для підтвердження стажу роботи, перевіряють правильність їх оформлення, відповідність викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам про стаж, фіксують та засвідчують виявлені розбіжності та не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви про підтвердження стажу роботи направляють до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Комісії розглядають заяви про підтвердження стажу роботи, на бажання заявника, у його присутності або в присутності його законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Комісії приймають рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття направляють до управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об’єднаних управлінь, а також повідомляють заявника про прийняте рішення.

Строк розгляду документів про призначення пенсії

Не пізніше 10 днів після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення пенсії, орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення.