Порядок повернення коштів поміщених в період до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто може отримати компенсацію заощаджень:

1) Громадяни, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в установах Ощадбанку (в тому числі облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадбанку). 

2) Іноземні громадяни та особи без громадянства, які станом на 2 січня 1992 року мали заощадження в установах Ощадбанку та державного страхування СРСР, що діяли на території України.

3) У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом".

Фінансування проведення компенсацій

Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються в Державному бюджеті України окремою статтею.

Порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у Державному бюджеті України, установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху, визначається Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, в тому числі кошти, залучені до держбюджету через спеціальні податки, встановлені законами України, а також від здійснення операцій з державними цінними паперами.

Погашення відновлених заощаджень громадян, поміщених у цінні папери, здійснюється на загальних підставах відповідно до сум, визначених у Державному бюджеті.

Заощадження повертаються поетапно, залежно від віку вкладника, суми вкладу, інших обставин у межах коштів, передбачених для цього Державним бюджетом України на поточний рік.

Перелік груп вкладників і черговість виплат проіндексованих грошових заощаджень, а також в разі смерті вкладника - обсяг виплат частини проіндексованого вкладу спадкоємцям або іншим особам, які взяла на себе організацію похорону, передбачених Державним бюджетом України, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок повернення компенсації заощаджень:

Компенсація   втрат  від   знецінення  грошових заощаджень, поміщених  до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли  на території  України,  а також  у державні цінні папери, придбані  в таких установах, проводиться їх власникам у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадного банку України після внесення  в інформаційно-аналітичну систему  "Реєстр  вкладників заощаджень   громадян"   відомостей  про   них,   необхідних для ідентифікації  вкладника під час відкриття рахунку.

Обслуговування громадян, пов'язане із внесенням зазначених відомостей, здійснюється безоплатно.