Відмінності між версіями «Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(5. Перелік документів, що додаються до заяви про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок)
м
(Не показані 9 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 3: Рядок 3:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
  
* [http://zakon0.rada.gov.ua Закон України “Про захист персональних даних”]
+
* [http://zakon0.rada.gov.ua Закон України "Про захист персональних даних"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України  «Порядок переведення дачних та садових будинків, що відповідають державним нормам, у жилі будинки».]
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України  "Порядок переведення дачних та садових будинків, що відповідають державним нормам, у жилі будинки".]
* [http://zakon0.rada.gov.ua Постанова Кабінету Міністрів України  “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” ]  
+
* [http://zakon0.rada.gov.ua Постанова Кабінету Міністрів України  "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури" ]  
 
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0054-05 Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання.]
 
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0054-05 Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання.]
 
*  [http://zakon.sop.com.ua ДБН В.2.2-15 "Житлові будинки. Основні положення"<nowiki>]</nowiki>]
 
*  [http://zakon.sop.com.ua ДБН В.2.2-15 "Житлові будинки. Основні положення"<nowiki>]</nowiki>]
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96 ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"]
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96 ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"]
  
== 2. Поняття дачних, садових та жилих будинків ==
+
== Поняття дачних, садових та жилих будинків ==
  
Дачний будинок — це житловий будинок для використання протягом року з метою позамiського вiдпочинку ([http://zakon.kadrovik01.com.ua ДБН 360-92])  
+
''Дачний будинок'' — це житловий будинок для використання протягом року з метою позамiського вiдпочинку ([http://zakon.kadrovik01.com.ua ДБН 360-92])  
  
Садовий будинок — будiвля для лiтнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв ( [http://zakon.kadrovik01.com.ua ДБН 360-92])
+
''Садовий будинок'' — будiвля для лiтнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв ( [http://zakon.kadrovik01.com.ua ДБН 360-92])
  
Житлове примiщення (житлова кiмната) — опалюване примiщення, розташоване у надземному поверсi, призначене для цiлорiчного проживання i яке вiдповiдає санiтарно-епiдемiологiчним вимогам щодо мiкроклiмату i повiтряного середовища, природного освiтлення, допустимих рiвнiв нормованих параметрiв вiдносно шуму, вiбрацiї, ультразвуку та iнфразвуку, електричних та електромагнiтних полiв та iонiзуючого випромiнювання ([http://zakon.sop.com.ua ДБН В 2.2-15])
+
''Житлове примiщення (житлова кiмната)'' — опалюване примiщення, розташоване у надземному поверсi, призначене для цiлорiчного проживання i яке вiдповiдає санiтарно-епiдемiологiчним вимогам щодо мiкроклiмату i повiтряного середовища, природного освiтлення, допустимих рiвнiв нормованих параметрiв вiдносно шуму, вiбрацiї, ультразвуку та iнфразвуку, електричних та електромагнiтних полiв та iонiзуючого випромiнювання ([http://zakon.sop.com.ua ДБН В 2.2-15])
  
== 3. Органи, які здійснюють переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки ==
+
== Органи, які здійснюють переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки ==
 
   
 
   
 
Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально
 
Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально
  
 
   
 
   
== 4. Хто може звернутися із заявою про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок? ==
+
== Хто може звернутися із заявою про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок? ==
  
Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа  подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові заяву  за формою встановленою [http://zakon2.rada.gov.ua Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки]
+
Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа  подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові ''заяву  за формою'' встановленою [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки]
  
== 5. Перелік документів, що додаються до заяви  про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок==
+
== Перелік документів, що додаються до заяви  про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок==
  
До заяви  про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок додаються:  
+
''До заяви  про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок додаються'':  
  
 
* копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;
 
* копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;
Рядок 35: Рядок 35:
 
* письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;
 
* письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;
  
* звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою встановленою  [http://zakon2.rada.gov.ua Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки]
+
* звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою встановленою  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки]
  
== 6. Протягом якого строку приймаєься рішення про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок ==
+
== Протягом якого строку приймаєься рішення про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок ==
  
 
За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.
 
За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.
  
== 7. Підстави для відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок ==  
+
== Підстави для відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок ==  
 
Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:
  
Рядок 48: Рядок 48:
 
* виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
 
* виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
  
* встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов’язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку  за формою встановленоюю [http://zakon2.rada.gov.ua Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки]  
+
* встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов’язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку  за формою встановленоюю [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки]  
  
== 8. Які наслідки відмови  в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок ? ==
+
== Які наслідки відмови  в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок ? ==
  
У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати відповідні документи,  після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.
+
У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати відповідні документи,  після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення
  
== 9. Протягом якого строк уповноважений орган повідомляє заявника про прийняте рішення? ==
+
== Протягом якого строк уповноважений орган повідомляє заявника про прийняте рішення? ==
  
Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).
+
Місцева рада у ''триденний строк з дня прийняття рішення'' про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).
  
Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.
+
''Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно'' в порядку, визначеному законодавством
 +
 
 +
[[Категорія: Житлове право]]

Версія за 12:49, 6 серпня 2018


Нормативна база

Поняття дачних, садових та жилих будинків

Дачний будинок — це житловий будинок для використання протягом року з метою позамiського вiдпочинку (ДБН 360-92)

Садовий будинок — будiвля для лiтнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв ( ДБН 360-92)

Житлове примiщення (житлова кiмната) — опалюване примiщення, розташоване у надземному поверсi, призначене для цiлорiчного проживання i яке вiдповiдає санiтарно-епiдемiологiчним вимогам щодо мiкроклiмату i повiтряного середовища, природного освiтлення, допустимих рiвнiв нормованих параметрiв вiдносно шуму, вiбрацiї, ультразвуку та iнфразвуку, електричних та електромагнiтних полiв та iонiзуючого випромiнювання (ДБН В 2.2-15)

Органи, які здійснюють переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально


Хто може звернутися із заявою про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок?

Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові заяву за формою встановленою Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Перелік документів, що додаються до заяви про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

До заяви про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок додаються:

  • копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;
  • письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

Протягом якого строку приймаєься рішення про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Підстави для відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • неподання документів, зазначених у пункті 5 цієї статті;
  • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

Які наслідки відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок ?

У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати відповідні документи, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення

Протягом якого строк уповноважений орган повідомляє заявника про прийняте рішення?

Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).

Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством