Відмінності між версіями «Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(2. Поняття дачних, садових та жилих будинків.)
м
(Не показані 15 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 3: Рядок 3:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
  
* [http://zakon0.rada.gov.ua Закон України “Про захист персональних даних”]
+
* [http://zakon0.rada.gov.ua Закон України "Про захист персональних даних"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України  «Порядок переведення дачних та садових будинків, що відповідають державним нормам, у жилі будинки».]
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України  "Порядок переведення дачних та садових будинків, що відповідають державним нормам, у жилі будинки".]
* [http://zakon0.rada.gov.ua Постанова Кабінету Міністрів України  “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” ]  
+
* [http://zakon0.rada.gov.ua Постанова Кабінету Міністрів України  "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури" ]  
 
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0054-05 Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання.]
 
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0054-05 Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання.]
* [http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1 ДБН В.2.2-15 "Житлові будинки. Основні положення"]
+
* [http://zakon.sop.com.ua ДБН В.2.2-15 "Житлові будинки. Основні положення"<nowiki>]</nowiki>]
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96 ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"]
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96 ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"]
  
== 2. Поняття дачних, садових та жилих будинків ==
+
== Поняття дачних, садових та жилих будинків ==
  
Дачний будинок — це житловий будинок для використання протягом року з метою позамiського вiдпочинку ([http://zakon.kadrovik01.com.ua ДБН 360-92])  
+
''Дачний будинок'' — це житловий будинок для використання протягом року з метою позамiського вiдпочинку ([http://zakon.kadrovik01.com.ua ДБН 360-92])  
  
Садовий будинок — будiвля для лiтнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв ( [http://zakon.kadrovik01.com.ua ДБН 360-92])
+
''Садовий будинок'' — будiвля для лiтнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв ( [http://zakon.kadrovik01.com.ua ДБН 360-92])
  
Житлове примiщення (житлова кiмната) — опалюване примiщення, розташоване у надземному поверсi, призначене для цiлорiчного проживання i яке вiдповiдає санiтарно-епiдемiологiчним вимогам щодо мiкроклiмату i повiтряного середовища, природного освiтлення, допустимих рiвнiв нормованих параметрiв вiдносно шуму, вiбрацiї, ультразвуку та iнфразвуку, електричних та електромагнiтних полiв та iонiзуючого випромiнювання ([http://zakon.sop.com.ua ДБН В 2.2-15])
+
''Житлове примiщення (житлова кiмната)'' — опалюване примiщення, розташоване у надземному поверсi, призначене для цiлорiчного проживання i яке вiдповiдає санiтарно-епiдемiологiчним вимогам щодо мiкроклiмату i повiтряного середовища, природного освiтлення, допустимих рiвнiв нормованих параметрiв вiдносно шуму, вiбрацiї, ультразвуку та iнфразвуку, електричних та електромагнiтних полiв та iонiзуючого випромiнювання ([http://zakon.sop.com.ua ДБН В 2.2-15])
  
== '''3. Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.''' ==
+
== Органи, які здійснюють переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки ==
З метою легалізації садових будинків і дач як місць постійного проживання, Кабінет Міністрів України постановою від 29 квітня 2015 р. № 321 (далі – постанова) визначив порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.<br />
 
 
 
Чим відрізняється дачний (садовий) будинок від жилого? Відмінність полягає в цільовому використанні. Жилий будинок використовується круглорічно, як постійне місце проживання всієї сім`ї, дача – впродовж короткого сезону з весни до початку осені. В будинку мають бути необхідні для життя комунікації (світло, вода, газ, каналізація, опалення), для дачі вони не обов’язкові. Для жилого будинку важливими є і  його планування та наявність фундаменту.<br />
 
 
 
'''3.1. Перелік необхідних документів та уповноваженні органи для переведення дачного будинку в житловий.'''
 
 
 
Щоб змінити статус садового будинку або дачі власнику чи уповноваженій ним особі потрібно подати до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, — сільському голові заяву за встановленою формою до якої додати:
 
- копію документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчену в установленому порядку;<br />
 
 
 
- письмову згоду співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;<br />
 
 
 
- звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам.<br />
 
За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження безоплатно приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.
 
 
 
'''3.2. Підстави для відмови органу місцевого самоврядування в переведені дачного будинку в житловий.'''<br />
 
 
 
Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається лише за наявності хоча б однієї з таких підстав:<br />
 
 
 
- неподання зазначених вище документів;<br />
 
 
 
- виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;<br />
 
 
 
- встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм.
 
 
 
'''3.3. Переваги, які отримуються громадянином при переведенні.<br />'''
 
 
 
Закономірним є запитання – навіщо переводити будинок в жилий, коли люди призвичаїлися до не завжди комфортного «заміського» життя і не мають бажання втягуватися в процедуру переведення.
 
По-перше, людина отримує повноцінний жилий будинок;<br />
 
 
по-друге, закріплюється право власності саме на жилий будинок, що дає право на реєстрацію в межах певного населеного пункту;<br />
 
 
   
 
   
по-третє, таке переведення дозволить більш вигідно продати об’єкт, оскільки оцінюватися буде не тільки земельна ділянка, як у випадку із садовим будинком чи дачею, але й сам будинок.<br />
+
Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально
 
 
== '''4. Системний аналіз нормативних актів, що регулюють питання переведення дачних будинків в житлові.''' ==
 
  
Системний аналіз нормативних актів, що регулюють питання переведення будинків в житлові, приводить до логічних висновків:<br />
 
 
   
 
   
1) місцева рада не може вимагати від заявника інші документи, ніж ті, що передбачені постановою;<br />
+
== Хто може звернутися із заявою про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок? ==
  
2) у випадку, якщо при переведенні будинку потрібна додаткова інформація, місцева рада, враховуючи що їй передані повноваження по веденню держаних реєстрів прав та здійсненню архбудконтролю, в змозі (або навіть зобов’язана) самостійно отримати необхідні довідки;<br />
+
Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові ''заяву за формою'' встановленою [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки]
   
 
3) місцева рада не вправі змінити встановлений Кабміном порядок переведення дачних (садових) будинків в житлові, в тому числі шляхом обтяження громадян обов’язком збирати та подавати документи, які не передбачені постановою. Зрештою, постанова не уповноважує органи місцевого самоврядування розробляти власні (регіональні) правила зміни статусу дачних (садових) будинків.<br />
 
  
'''4.1. Складності, які можуть виникнути під час переведення дачного будинку в житловий.'''<br />
+
== Перелік документів, що додаються до заяви  про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок==
  
Спробуємо розібратися з тими важливими аспектами процесу переведення, про які Кабмін навіть не згадав. Як видно з назви постанови Кабміну, основною підставою для позитивного рішення уповноваженого органу місцевого самоврядування є відповідність  садового (дачного) будинку державним будівельним нормам (ДБН), а саме: '''ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. '''ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ''''''.<br />
+
''До заяви  про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок додаються'':
  
Технічний огляд дачного чи садового будинку, згідно вказаної вище постанови, проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт. Тобто, лише шляхом візуального огляду фахівець повинен зробити висновок про відповідність чи невідповідність будинку державним будівельним нормам. Для висновку про відповідність будинку державним будівельним нормам виконавець, який пройшов у встановленому порядку відповідну професійну атестацію,  повинен встановити та зафіксувати у Звіті: <br />
+
* копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;
– належність будинку до 1 – 6 класів відповідно до Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання; <br />
 
– відповідність висоти житлових приміщень вимогам ДБН ; <br />
 
– відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій з використанням спрощених методів для конструкцій категорії;<br />
 
– наявність системи опалення для експлуатації будинку протягом року; <br />
 
– виконання протипожежних вимог в частині дотримання протипожежних розривів та наявності блискавко захисту.<br />
 
  
Навряд чи всі місцеві ради матимуть у штаті відповідних фахівців для підготовки Звітів. Швидше за все людям доведеться звертатися до спеціалізованих суб’єктів господарюванням за такою послугою, які є в місті чи районі, але вже за гроші.<br />
+
* письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;
  
Припустимо, що місцева рада прийняла рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки. У цьому разі вона в триденний строк від дати прийняття рішення видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси. Добре якщо дачний кооператив чи садове товариство мають вилиці і номера ділянок, а як бути коли назв вулиць немає або коли дача чи садовий будинок знаходяться поза межами населеного пункту і не входять до кооперативу чи товариства.<br />
+
* звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою встановленою  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки]
 
Місцеві ради, як правило, мають затверджені ними ж документи, які визначають порядок присвоєння адресного номера, але є й такі, що не розробили таких рішень (положень, порядків). Виходить, що ради повинні негайно розробити та затвердити такі документи, поки люди масово не звертаються із заявами про переведення дач і садових будинків у жилі. Навіть в тому випадку, коли орган місцевого самоврядування врегулював питання присвоєння адресних номерів, виникнуть непорозуміння та конфлікти між заявником (особою, що хоче змінити статус дачі чи садового будинку) та відповідним виконавчим органом ради. З тексту постанови випливає, що в рішенні про переведення дачного (садового) будинку в жилий, яке місцева рада видає чи надсилає заявнику, вже має бути зазначена адреса такого будинку.<br />
 
 
При цьому, в постанові не йдеться про те, що для присвоєння адресного номера, заявник повинен подати додаткові документи. Тобто, місцева рада має автоматично присвоювати адресний номер лише на підставі документів, зазначених попередньо. Навряд чи на це погодяться місцеві чиновники, адже документальні підстави для отримання зацікавленою особою адресного номера виписані в окремому спеціальному документі, що регулює цю процедуру. Перелік документів для отримання адресного номера інший, ніж перелік документів для переведення дачного (садового) будинку в жилий.<br />
 
 
 
== '''5. Додатки.''' ==
 
 
 
'''5.1. Додаток 1. (зразок заяви на переведення дачного будинку в житловий).'''
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
 
  
_______________________________________________
+
== Протягом якого строку приймаєься рішення про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок ==
                                (найменування органу, якому
 
_______________________________________________
 
                надсилається заява, прізвище, ім'я та по батькові
 
_______________________________________________
 
                                                  його керівника)
 
_______________________________________________
 
    (прізвище, ім'я та по батькові громадянина - власника будинку,
 
_______________________________________________
 
                                      серія і номер паспорта,
 
_______________________________________________
 
                                          ким, коли виданий,
 
_______________________________________________
 
                                          місце проживання)
 
ЗАЯВА
 
про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок
 
  
Прошу перевести дачний або садовий будинок (необхідне підкреслити) N _______, розміщений _____________________________________________________________________________________
+
За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.
                                              (найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства)
 
____________________________________________________________________________________,
 
що належить мені на праві власності відповідно до _________________________________________
 
____________________________________________________________________________________
 
                                                      (документ, що засвідчує право власності, його номер та дата видачі)
 
у жилий будинок.
 
З метою оформлення документації про переведення зазначеного будинку у жилий будинок відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
 
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
 
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
 
Додаток: 1. Копія документа про право власності на будинок, засвідчена в установленому порядку.
 
2. Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення будинку у жилий.
 
3. Звіт про проведення технічного огляду будинку.
 
  
 +
== Підстави для відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок ==
 +
Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:
  
 +
* неподання документів, зазначених у пункті 5 цієї статті;
  
___ ___________ 20__р.
+
* виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
  
___________________
+
* встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов’язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку  за формою встановленоюю [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки]
(підпис)
 
  
____________________
+
== Які наслідки відмови  в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок ? ==
(ініціали та прізвище)
 
 
 
'''5.2. Додаток 2. (зразок звіту про проведення технічного огляду будинку).
 
'''
 
 
 
 
 
'''Додаток 2
 
 
 
ЗВІТ
 
про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку'''
 
 
 
_______________________
 
          (місце складення звіту)
 
___ ____________ 20__ р.
 
 
 
Об'єкт: _______________________________________________________________________________
 
                                                                                                (назва, місцезнаходження)
 
_____________________________________________________________________________________
 
Власник: _____________________________________________________________________________
 
                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові,
 
_____________________________________________________________________________________
 
                                                                                                    місце проживання)
 
Роботи з технічного огляду проводяться з метою визначення відповідності фактичного стану об'єкта державним будівельним нормам та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.
 
Загальна характеристика об'єкта
 
Код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 _________________.
 
Об'єкт побудований у період з ____________ по ____________ роки (із слів власника та/або згідно з документами, що підтверджують строки будівництва об'єкта).
 
Площа забудови земельної ділянки ___________ кв. метрів.
 
Кількість поверхів ___________________.
 
Загальна площа об'єкта ___________ кв. метрів. Житлова площа - __________ кв. метрів.
 
Фундаменти __________________________________________________________________________
 
                                                                                            (стовпчасті, стрічкові, із паль тощо)
 
____________________________________________________________________________________.
 
Стіни: _______________________________________________________________________________
 
                                                      (дерев'яні збірно-щитові, дерев'яні каркасні, дерев'яні рублені з колод бруса,
 
_____________________________________________________________________________________
 
                            каркасні та брущаті, зовні облицьовані цеглою, цегляні, цегляні з облицюванням керамічними
 
_____________________________________________________________________________________
 
                                              блоками або плитками, з дрібних блоків штучних і природних каменів,
 
_____________________________________________________________________________________
 
                                                        з великорозмірних блоків, з одношарових несучих панелей,
 
____________________________________________________________________________________,
 
                                                                      з шаруватих залізобетонних панелей тощо)
 
завтовшки _________ метрів.
 
зовнішнє опоряджувальне покриття _____________________________________________________,
 
                                                                                                                    (фарбування водяними сумішами,
 
_____________________________________________________________________________________
 
                                                    фарбування олійне, облицювання керамічними плитками, штукатурка,
 
____________________________________________________________________________________,
 
                                                                              чисте обшивання рублених стін тощо)
 
внутрішнє опоряджувальне покриття ____________________________________________________,
 
                                                                                                          (штукатурення, фарбування, обклеювання тощо)
 
утеплювач __________________________________________________________________________.
 
                                                                            (мінераловатний, пінополістирольний тощо)
 
Перекриття __________________________________________________________________________
 
                                                              (дерев'яні не обштукатурені, дерев'яні обштукатурені, з цегляних склепінь
 
_____________________________________________________________________________________
 
                                        на сталевих балках, із збірного залізобетонного настилу, із збірних та монолітних
 
_____________________________________________________________________________________
 
                                      суцільних плит, монолітні та збірні залізобетонні балки покриття і перекриття тощо)
 
завширшки __________ метрів.
 
Підлога ______________________________________________________________________________
 
                                                              (цементно-піщана, бетонна, мозаїчна, з керамічних плиток, паркетна,
 
_____________________________________________________________________________________
 
                                                        дощата, з деревинностружкових (деревинноволокнистих) плит,
 
____________________________________________________________________________________.
 
                                                                  з рулонних матеріалів, із синтетичних плиток тощо)
 
Перегородки _________________________________________________________________________
 
                                                            (несучі панельного типу, цегляні, дерев'яні не обштукатурені, дерев'яні
 
____________________________________________________________________________________,
 
                                                          обштукатурені, гіпсобетонні та шлакобетонні, фібролітові тощо)
 
завтовшки _________ метрів.
 
Сходи ______________________________________________________________________________
 
                                                                              (дерев'яні, залізобетонні, на сталевих балках тощо)
 
завширшки _________ метрів.
 
Лоджії, балкони, козирки _______________________________________________________________
 
                                                                                                    (залізобетонні, дерев'яні, металеві тощо)
 
завширшки __________ метрів, завдовжки __________ метрів.
 
Дах _________________________________________________________________________________
 
                                                          (дерев'яний, залізобетонний збірний (горищний), суміщений із збірних
 
____________________________________________________________________________________.
 
                                                                        залізобетонних шаруватих панелей тощо)
 
Покрівля ____________________________________________________________________________.
 
                                                (рулонна, мастична, з азбоцементних листів, черепична, металева, дерев'яна тощо)
 
Вікна _______________________________________________________________________________.
 
                                                                                            (віконні блоки дерев'яні, металеві тощо)
 
Вхідні двері __________________________________________________________________________.
 
                                                                                      (дверні блоки дерев'яні, металеві тощо)
 
Тип опалення ________________________________________________________________________,
 
                                                                  (централізоване, автономне, наявність опалювальних печей,
 
_____________________________________________________________________________________
 
                                                                                            кухонних вогнищ тощо)
 
нагрівальні прилади ___________________________________________________________________
 
                                                                                                  (радіатори чавунні, сталеві, трубопроводи тощо)
 
опалювальне обладнання ______________________________________________________________
 
                                                                                                                (котли, насоси, вентилятори тощо)
 
Внутрішні системи інженерного обладнання ______________________________________________
 
                                                                                                                                (система гарячого водопостачання,
 
_____________________________________________________________________________________
 
                                            холодного водопостачання, каналізації і водовідведення, вентиляції тощо)
 
 
 
 
  
Результати технічного огляду
+
У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати відповідні документи,  після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення
Основні вимоги до жилого будинку Інформація про відповідність об'єкта державним будівельним нормам (відповідає / не відповідає) Рекомендації щодо усунення недоліків у разі невідповідності об'єкта державним будівельним нормам
 
Розділ I (обов'язковий)*
 
Належність будинку до 1 - 6 класів відповідно до Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання
 
 
Відповідність висоти житлових приміщень вимогам ДБН В.2.2-15 "Житлові будинки. Основні положення"
 
 
Відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій з використанням спрощених методів для конструкцій категорії В відповідно до ДБН В.1.2-6 "Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість"
 
Наявність системи опалення для експлуатації будинку протягом року відповідно до ДБН В.2.5-67 "Опалення, вентиляція та кондиціонування"
 
Виконання протипожежних вимог в частині дотримання протипожежних розривів, визначених ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", та наявності блискавкозахисту згідно з ДСТУ Б В.2.5-38 "Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд"
 
Розділ II (довідковий)**
 
Відповідність вимогам ДБН В.2.2-15:2015 "Житлові будинки. Основні положення" (крім зазначених у розділі I)<br />
 
 
  
'''5.3. Додаток 3. (зразок висновку про відповідність об’єкта до ДБН).'''
+
== Протягом якого строк уповноважений орган повідомляє заявника про прийняте рішення? ==
  
Висновок про відповідність об'єкта державним будівельним нормам
+
Місцева рада у ''триденний строк з дня прийняття рішення'' про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).
Об'єкт _______________________________________________________________________________
 
                                                                                          (назва, місцезнаходження об'єкта)
 
_____________________________________________________________________________________
 
вимогам державних будівельних норм ____________________________________________________.
 
                                                                                                                                (відповідає / не відповідає)
 
Роботи з технічного огляду проведено відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, за напрямом експертиза та обстеження у будівництві __________________________________________________.
 
                                                                                                            (серія і номер кваліфікаційного сертифіката)
 
Цей звіт складено у трьох примірниках.
 
  
Відповідальний виконавець:
+
''Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно'' в порядку, визначеному законодавством
_____________________________
 
                              (посада) _________________
 
(підпис)
 
М. П. __________________
 
(ініціали, прізвище)
 
____________
 
* Враховується під час підготовки висновку про відповідність об'єкта державним будівельним нормам.
 
** Під час підготовки висновку про відповідність об'єкта державним будівельним нормам не враховується.
 
  
[[Категорія: Доробити]]
+
[[Категорія: Житлове право]]

Версія за 12:49, 6 серпня 2018


Нормативна база

Поняття дачних, садових та жилих будинків

Дачний будинок — це житловий будинок для використання протягом року з метою позамiського вiдпочинку (ДБН 360-92)

Садовий будинок — будiвля для лiтнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв ( ДБН 360-92)

Житлове примiщення (житлова кiмната) — опалюване примiщення, розташоване у надземному поверсi, призначене для цiлорiчного проживання i яке вiдповiдає санiтарно-епiдемiологiчним вимогам щодо мiкроклiмату i повiтряного середовища, природного освiтлення, допустимих рiвнiв нормованих параметрiв вiдносно шуму, вiбрацiї, ультразвуку та iнфразвуку, електричних та електромагнiтних полiв та iонiзуючого випромiнювання (ДБН В 2.2-15)

Органи, які здійснюють переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально


Хто може звернутися із заявою про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок?

Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові заяву за формою встановленою Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Перелік документів, що додаються до заяви про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

До заяви про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок додаються:

  • копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;
  • письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

Протягом якого строку приймаєься рішення про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Підстави для відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • неподання документів, зазначених у пункті 5 цієї статті;
  • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

Які наслідки відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок ?

У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати відповідні документи, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення

Протягом якого строк уповноважений орган повідомляє заявника про прийняте рішення?

Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).

Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством