Порядок отримання ліцензії на перевезення пасажирів

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Загальний порядок ліцензування в Україні встановлено Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності". Згідно з ним, до видів діяльності, на які необхідно отримувати ліцензію, належать перевезення пасажирів та міжнародні перевезення пасажирів. Перевезення пасажирів може здійснюватися на таксі, автобусами або ж легковими автомобілями на замовлення.

Господарська діяльність може провадитись частково за такими видами:

 • внутрішні перевезення пасажирів на таксі;
 • внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 • внутрішні перевезення пасажирів автобусами;
 • внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
 • міжнародні перевезення пасажирів на таксі;
 • міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 • міжнародні перевезення пасажирів автобусами;
 • міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
 • міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

Яким вимогам необхідно відповідати, щоб здійснювати пасажирські перевезення

По–перше, у перевізника повинна бути належна матеріально-технічна база або договори із суб’єктами господарювання, які надають послуги з виконання технологічних операцій;

По-друге, необхідні транспортні засоби: вони можуть бути власними, орендованими або наданими у кредит чи лізинг;

По-третє, для перевезення пасажирів на таксі потрібне спеціальне обладнання транспортних засобів;

По-четверте, окремі вимоги передбачаються до кваліфікації персоналу автомобільного перевізника, а саме:

 • Вимоги до освіти та стажу роботи тих осіб, які перевіряють технічний стан транспорту, здійснюють їх ремонт, технічне обслуговування;
 • Вимоги до кваліфікації та освіти медичних працівників, які здійснюють щозмінні медичні огляди водіїв;
 • Для міжнародних перевезень у перевізника повинен бути фахівець, відповідальний за їх організацію та безпеку, ліцензійними умовами встановлені вимоги до нього.

Необхідно укласти трудові договори з цими особами та водіями. При цьому вимоги до їх кваліфікації залежать від транспорту, на якому планується здійснення перевезень, та містяться в ліцензійних умовах.

По-п’яте, для міжнародних перевезень пасажирів установлюються особливі вимоги до досвіду роботи здобувача ліцензії. Якщо ж перевізник бажає вийти на міжнародний рівень та здійснити міжнародні перевезення пасажирів, то для цього необхідним є трирічний досвід роботи з пасажирських перевезень на внутрішньому українському ринку. Ліцензії видаються лише за тієї умови, якщо здобувач ліцензії підтвердить досвід роботи протягом трьох років у сфері внутрішніх перевезень. Цю інформацію необхідно зазначити у складі відомостей про наявність матеріально-технічної бази.

Куди звертатися

Суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність з пасажирських перевезень, повинні відповідати Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року №1001 (далі - Ліцензійні умови), та одержати ліцензію.

Органом ліцензування в даному випадку є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека). Територіальні органи Укртрансбезпеки не здійснюють ліцензування, а тому щоб отримати ліцензію, необхідно звертатись до центрального органу.

Перелік необхідних документів

Здобувач ліцензії подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", до органу ліцензування заяву на отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

До заяви на отримання ліцензії, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи такі підтвердні документи:

 • відомості про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 2 та завірені здобувачем ліцензії копії зазначених договорів;
 • відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 та завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення;
 • відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів, які використовуються для перевезень пасажирів на таксі, за формою згідно з додатком 4 (для внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі);
 • відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника, визначеного пунктами 12-15 Ліцензійних умов, за формою згідно з додатком 5.

Заява та підтвердні документи, що до неї додаються, приймаються органом ліцензування за описом згідно з додатком 6.

Перелік документів та зразки

У який спосіб подати документи?

Частина перша статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" передбачає подачу документів:

Порядок подання органу ліцензування документів в електронній формі затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363.

Подати документи можна за такими адресами:

 • листування (поштові відправлення): просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135;
 • нарочно: просп. Перемоги, 57, каб. 1007, м. Київ.

При зверненні особисто (наручно), здобувач ліцензії повинен мати при собі оригінал документу, що посвідчує особу.

При зверненні уповноваженої особи здобувача ліцензії необхідно мати при собі довіреність на подачу документів (довіреність повинна містити: назву органу до якого подаються документи, дату видачі довіреності та термін дії, перелік прав на дії уповноваженої особа та зразок її підпису ін.) та оригінал документу, що посвідчує особу (зазначений у цій довіреності).

Плата за видачу ліцензії

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Переоформлення ліцензії є безоплатним.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

На який термін видається ліцензія

Термін дії ліцензії не обмежений (Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності").

Корисні посилання