Відмінності між версіями «Порядок отримання витягу з ДЗК на земельну ділянку для вчинення правочинів»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 5 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text Закону України «Про Державний земельний кадастр»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text Закон України «Про Державний земельний кадастр»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#Text Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#Text Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 105]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п#n1324 Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» (далі – Порядок № 1051)]


== Загальні положення ==
==Загальні положення==
Статтею 1 Закону України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text «Про Державний земельний кадастр»] нормативно закріплено визначення Державного земельного кадастру - це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.
Статтею 1 Закону України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text «Про Державний земельний кадастр»] передбачено, що '''Державний земельний кадастр''' - це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.


Ведення Державного земельного кадастру здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи.
Ведення Державного земельного кадастру здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи.


На практиці громадяни або юридичні особи найчастіше звертаються для оформлення витягу з Державного земельного кадастру(далі - ДЗК) під час вчинення дій (правочинів) із земельною ділянкою.
На практиці громадяни або юридичні особи найчастіше звертаються для оформлення витягу з Державного земельного кадастру (далі - ДЗК) під час вчинення дій (правочинів) із земельною ділянкою.


Витяг з кадастру (ДЗК) – це документ, що містить інформацію про земельну ділянку та підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.
'''Витяг з кадастру (ДЗК)''' – це документ, що містить інформацію про земельну ділянку та підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.


Відомості про земельну ділянку, на сьогодні, є відкритими та загальнодоступними, крім випадків, передбачених цим Законом та надаються у формі витягів з Державного земельного кадастру, відповідно ч.1 ст. 38 Закону -№ 3613-VI. Витяг з ДЗК є важливим документом для вчинення правочинів із земельною ділянкою (договір купівлі-продaжу, дарувaння, міни, орeнди, спaдкування, тощо). Також він є необхідним при реєстрації земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Відомості про земельну ділянку, на сьогодні, є відкритими та загальнодоступними, крім випадків, передбачених цим Законом та надаються у формі витягів з Державного земельного кадастру, відповідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text ч.1 ст. 38 Закону -№ 3613-VI]. Витяг з ДЗК є важливим документом для вчинення правочинів із земельною ділянкою (договір купівлі-продажу, дарування, міни, оренди, спадкування, тощо). Також він є необхідним при реєстрації земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.


== Форма та порядок отримання витягу з ДЗК ==
==Форма та порядок отримання витягу з ДЗК==
Отримати відомості (витяг) з Державного земельного кадастру можна у письмовій або електронній формі.  
Отримати відомості (витяг) з Державного земельного кадастру можна у письмовій або електронній формі.  


Рядок 21: Рядок 22:
Подати Державному кадастровому реєстраторові або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування:
Подати Державному кадастровому реєстраторові або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування:


1) заяву (у паперовій або електронній формі) за формою;
1) заяву (у паперовій або електронній формі) за встановленою формою;


2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n775 пунктом 165] цього Порядку);
2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#n775 пунктом 165] цього Порядку);


3) документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).
3) документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).
Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомлення про вручення або в електронній формі надсилається через Публічну кадастрову карту або Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.
У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.


'''Для оформлення витягу у електронній формі заявнику необхідно зайти на сайт Держгеокадастру''' https://e.land.gov.ua/services
'''Для оформлення витягу у електронній формі заявнику необхідно зайти на сайт Держгеокадастру''' https://e.land.gov.ua/services


Оформлення витягу через сайт Дергеокадастру можливе, за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 розміру прожиткогомінімуму для працездатних осіб.
Оформлення витягу через сайт Держгеокадастру можливе, за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"], справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб ''(у 2022 році адміністративний збір за вказану послугу становить 124 грн. 05 коп.)''


Державний кадастровий реєстратор або адміністратор центру надання адміністративних послуг чи уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевого самоврядування надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у день її надходження) витяг, або мотивовану відмову в наданні такого документа.
Державний кадастровий реєстратор або адміністратор центру надання адміністративних послуг чи уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевого самоврядування надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у день її надходження) витяг, або мотивовану відмову в наданні такого документа.
Рядок 37: Рядок 42:
Існує дві форми витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку:
Існує дві форми витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку:


1) '''з відомостями про речові права на земельну ділянку''', їх обтяження, одержання в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме мойно;
1) '''з відомостями про речові права на земельну ділянку''', їх обтяження, одержання в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;


2) з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, '''крім відомостей про речові права на земельну ділянку''', що виникли після 1 січня 2013 року.
2) з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, '''крім відомостей про речові права на земельну ділянку''', що виникли після 1 січня 2013 року.


== Строк дії витягу із Державного земельного кадастру. ==
==Строк дії витягу із Державного земельного кадастру.==
За загальним правилом, строк дії витягу з кадастру - 3 місяці. Виключення встановлено для витягів, які видаються спадкоємцям та при реєстрації земельної ділянки в кадастрі - вони є безстроковими. Проте, речове право (право власності) на земельну ділянку має бути зареєстроване протягом одного року, з дня отримання витягу з кадастру про реєстрацію земельної ділянки в кадастрі.
За загальним правилом, строк дії витягу з кадастру - 3 місяці. Виключення встановлено для витягів, які видаються спадкоємцям та при реєстрації земельної ділянки в кадастрі - вони є безстроковими. Проте, речове право (право власності) на земельну ділянку має бути зареєстроване протягом одного року, з дня отримання витягу з кадастру про реєстрацію земельної ділянки в кадастрі.
== Підстави для відмови у наданні витягу із Державного земельного кадастру ==
==Підстави для відмови у наданні витягу із Державного земельного кадастру==
1) у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
1) у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;


Рядок 50: Рядок 55:
3) документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.
3) документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.


== Порядок оскарження ==
==Порядок оскарження==
У [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|судовому порядку]].
У [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|судовому порядку]].
== Див. також==
*[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Оскарження_дій_Державного_кадастрового_реєстратора Оскарження дій Державного кадастрового реєстратора]
*[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Внесення_змін_до_Державного_земельного_кадастру Внесення змін до Державного земельного кадастру]
*[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Електронні_сервіси_Держгеокадастру Електронні сервіси Держгеокадастру]
*[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Порядок_виправлення_технічної_помилки_у_відомостях_з_Державного_земельного_кадастру,_яка_була_допущена_органом,_що_здійснює_його_ведення Порядок виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення]
*[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Порядок_отримання_викопіювань_з_картографічної_основи_Державного_земельного_кадастру,_кадастрової_карти_(плану) Порядок отримання викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)]


[[Категорія:Земельне право]]
[[Категорія:Земельне право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]

Поточна версія на 13:19, 27 січня 2022

Нормативна база

Загальні положення

Статтею 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» передбачено, що Державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Ведення Державного земельного кадастру здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи.

На практиці громадяни або юридичні особи найчастіше звертаються для оформлення витягу з Державного земельного кадастру (далі - ДЗК) під час вчинення дій (правочинів) із земельною ділянкою.

Витяг з кадастру (ДЗК) – це документ, що містить інформацію про земельну ділянку та підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.

Відомості про земельну ділянку, на сьогодні, є відкритими та загальнодоступними, крім випадків, передбачених цим Законом та надаються у формі витягів з Державного земельного кадастру, відповідно ч.1 ст. 38 Закону -№ 3613-VI. Витяг з ДЗК є важливим документом для вчинення правочинів із земельною ділянкою (договір купівлі-продажу, дарування, міни, оренди, спадкування, тощо). Також він є необхідним при реєстрації земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Форма та порядок отримання витягу з ДЗК

Отримати відомості (витяг) з Державного земельного кадастру можна у письмовій або електронній формі.

Для того щоб отримати витяг з ДЗК у письмовій формі необхідно:

Подати Державному кадастровому реєстраторові або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування:

1) заяву (у паперовій або електронній формі) за встановленою формою;

2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 цього Порядку);

3) документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомлення про вручення або в електронній формі надсилається через Публічну кадастрову карту або Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

Для оформлення витягу у електронній формі заявнику необхідно зайти на сайт Держгеокадастру https://e.land.gov.ua/services

Оформлення витягу через сайт Держгеокадастру можливе, за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2022 році адміністративний збір за вказану послугу становить 124 грн. 05 коп.)

Державний кадастровий реєстратор або адміністратор центру надання адміністративних послуг чи уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевого самоврядування надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у день її надходження) витяг, або мотивовану відмову в наданні такого документа.

Витяг з Державного земельного кадастру підтверджує наявність кадастрового номера земельної ділянки, а також містить інші відомості про земельну ділянку (обмеження/обтяження, нормативну оцінку та ін.), що внесені до Поземельної книги.

Існує дві форми витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку:

1) з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержання в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2) з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 року.

Строк дії витягу із Державного земельного кадастру.

За загальним правилом, строк дії витягу з кадастру - 3 місяці. Виключення встановлено для витягів, які видаються спадкоємцям та при реєстрації земельної ділянки в кадастрі - вони є безстроковими. Проте, речове право (право власності) на земельну ділянку має бути зареєстроване протягом одного року, з дня отримання витягу з кадастру про реєстрацію земельної ділянки в кадастрі.

Підстави для відмови у наданні витягу із Державного земельного кадастру

1) у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

2) із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;

3) документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

Порядок оскарження

У судовому порядку.

Див. також