Відмінності між версіями «Порядок отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Не показані 6 проміжних версій 6 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"]


[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3038-17| Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»]
== Загальні положення ==
'''''Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт)''''' визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення на земельній ділянці (стаття 27 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"]).


[http://Цивільний%20кодекс%20України Цивільний кодекс України]
Параметри забудови визначаються з урахуванням [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0007509-05 державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"], [https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/07/DBN-B22-12-2019.pdf ДБН Б 2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".]


[http://Житловий%20Кодекс Житловий Кодекс]
<u>Розроблення будівельного паспорта здійснюється:</u>
* в межах населених пунктів - відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні;
* за межами населених пунктів - відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.


[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF/print1481529376587493 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України]
Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов і обмежень.


[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11 Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки]
'''Для об'єктів будівництва, на які надається будівельний паспорт, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.'''
== Порядок оформлення будівельного паспорта==
=== Куди звертатися? ===
Видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через [http://poslugy.gov.ua/ Єдиний державний портал адміністративних послуг].
=== Перелік необхідних документів ===
* заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11 додатку 1 до Порядку;]
* засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
* ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
* проект будівництва (за наявності);
* засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.
=== Строк видачі===
Протягом '''десяти робочих днів''' з дня надходження пакета документів.
=== Вартість ===
На безоплатній основі.


== Будівельний паспорт ==
== Внесення змін до будівельного паспорта==
У разі зміни намірів забудови земельної ділянки (розміщення нових або реконструкція існуючих об’єктів), реалізація яких не перевищує граничнодопустимих параметрів, до будівельного паспорта можуть вноситись зміни.


Замовник, який має наміри здійснити будівництво індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (не рахуючи мансардного) з площею до 300 м.кв., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту та благоустрою на земельній ділянці повинен отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт). Надання будівельного паспорта здійснюється на безоплатній основі.
<u>Внесення змін до будівельного паспорта здійснюється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у порядку та на умовах, визначених для його отримання,</u> '''протягом десяти робочих днів''' з дня надходження пакета документів,
=== Перелік необхідних документів ===
* заява на внесення змін до будівельного паспорта за формою, наведеною у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11 додатку 1 до Порядку];
* примірник будівельного паспорта замовника;
* ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);
* засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.
Уповноважений орган містобудування та архітектури на підставі отриманих документів визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної містобудівної документації на місцевому рівні, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
 
== Підстави повернення документів замовнику ==
<u>Пакет документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього повертається уповноваженим органом містобудування та архітектури замовнику з таких підстав:</u>
* неподання повного пакета документів;
* невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
 
Повернення пакета документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього здійснюється з відповідним обґрунтуванням уповноваженим органом містобудування та архітектури у строк, який не перевищує строк його надання.
 
У разі незгоди з рішенням уповноваженого органу містобудування та архітектури  про відмову у видачі будівельного паспорта, заявник може оскаржити таке рішення у судовому порядку, подавши до адміністративного суду позовну заяву у шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
 
== Вимоги до будівельного паспорту ==
Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.
 
Будівельний паспорт складається за формою, наведеною у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11 додатку 2 до Порядку].
 
<u>До складу будівельного паспорта входять:</u>
* пакет документів, наданий замовником;
* схема забудови земельної ділянки, наведена у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11 додатку 3 до Порядку];
* пам’ятка замовнику індивідуального будівництва.<br>


== Необхідні документи ==
У схемі забудови земельної ділянки визначається місце розташування запланованих об'єктів будівництва, червоні лінії, лінії регулювання забудови, під'їзди до будівель і споруд, відстань від об'єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об'єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, місця підключення до інженерних мереж (за наявності).
=== Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури із заявою, до якої додаються: ===
* засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договір суперфіцію;
* засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (у разі необхідності) (зазначенні вимоги застосовуються у випадках, коли наміри забудови мають не всі співвласники земельної ділянки або домоволодіння. Крім того, зазначена норма, у вигляді договору суперфіцію , має бути задіяна у разі передачі права на забудову іншій особі, що не є власником земельної ділянки);
* ескізні наміри забудови (виконується у довільній графічній та текстовій формі і містять інформацію щодо місця розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстаней до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасадів та планів поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік у систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
* проект будівництва ( розробляється та включається до будівельного паспорта лише за бажанням замовника).


=== Для внесення змін у будівельний паспорт, реалізація яких не перевищує граничнодопустимих пару метрів , замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури із заявою, до якої додаються: ===
Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва готується уповноваженим органом містобудування і архітектури як рекомендаційний перелік положень нормативно-правових актів, будівельних норм та правил для застосування в умовах існуючої містобудівної ситуації.
* примірник будівельного паспорта замовника;
* ескізні наміри змін; (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо).


=== У разі необхідності з метою конкретизації намірів забудови або уточнення містобудівної ситуації крім наведених документів за згодою замовника можуть надаватись додаткові матеріали: ===
Будівельний паспорт підписується керівником відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури.
* топографо – геодезична зйомка,
* технічна інформація про існуючі на ділянці об’єкти будівництва,
* характеристики запланованих систем автономного інженерного забезпечення тощо.


'''Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень.'''
'''Будівельний паспорт складається у двох примірниках'''. Перший примірник надається замовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт.


== Обов’язки уповноваженого органу містобудування та архітектури ==
Будівельний паспорт реєструється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у журналі реєстрації будівельних паспортів.


На підставі отриманого пакета документів структурний підрозділ уповноваженого органу містобудування та архітектури визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної містобудівній документації на місцевому рівні, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам та за його результатами '''протягом десяти робочих днів''':
Електронний витяг із матеріалів будівельного паспорта зберігається в базі даних містобудівного кадастру (у разі його створення) з присвоєнням йому індивідуального номера.
* комплектує будівельний паспорт схемою забудови земельної ділянки, яка виготовляється за наведеною формою;
* готує пам’ятку замовнику індивідуального будівництва вносить електронний витяг із матеріалів будівельного паспорта в баз у даних містобудівного кадастру (у разі його створення) з присвоєнням йому індивідуального номера;
* реєструє будівельний паспорт у журналі реєстрації будівельних паспортів або автоматизованій системі електронного документообігу;
* надає замовнику примірник будівельного паспорта, підписаний керівником уповноваженого органу містобудування і архітектури, або надає відмову у видачі будівельного паспорту з відповідним обґрунтуванням.


Після отримання будівельного паспорта, для отримання права на виконання будівельних робіт, необхідно подати відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.


Після направлення замовником згідно із статтею 34 [http://Закону%20України%20«Про%20регулювання%20містобудівної%20діяльності» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»] відповідного повідомлення до органів Держархбудінспекції України зареєстрований будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт.
Повідомлення можна подати через ЦНАП (в паперовому вигляді) або в електронному вигляді через портал Дія. Потрібно пам’ятати, що на сьогодні не здійснюється автоматична реєстрація повідомлення. Система Дія підтримує можливість подання повідомлення від двох або більше замовників, (кожен з яких має підписати створене повідомлення своїм Електронним Цифровим Підписом (ЕЦП).


== Видача дублікату будівельного паспорту ==
У разі необхідності, при втраті замовником оригінального примірника будівельного паспорта, його дублікат надається відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури '''на безоплатній основі протягом десяти робочих днів''' з дня реєстрації заяви про видачу дубліката будівельного паспорта.
[[Категорія:Житлове право]]
[[Категорія:Житлове право]]
[[Категорія:Земельне право]]
[[Категорія:Територіальні органи]]
[[Категорія:Органи місцевого самоврядування]]

Версія за 12:38, 22 листопада 2021

Нормативна база

Загальні положення

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення на земельній ділянці (стаття 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Параметри забудови визначаються з урахуванням державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", ДБН Б 2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

Розроблення будівельного паспорта здійснюється:

 • в межах населених пунктів - відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні;
 • за межами населених пунктів - відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.

Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов і обмежень.

Для об'єктів будівництва, на які надається будівельний паспорт, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.

Порядок оформлення будівельного паспорта

Куди звертатися?

Видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Перелік необхідних документів

 • заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку;
 • засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
 • ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
 • проект будівництва (за наявності);
 • засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

Строк видачі

Протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів.

Вартість

На безоплатній основі.

Внесення змін до будівельного паспорта

У разі зміни намірів забудови земельної ділянки (розміщення нових або реконструкція існуючих об’єктів), реалізація яких не перевищує граничнодопустимих параметрів, до будівельного паспорта можуть вноситись зміни.

Внесення змін до будівельного паспорта здійснюється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у порядку та на умовах, визначених для його отримання, протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів,

Перелік необхідних документів

 • заява на внесення змін до будівельного паспорта за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку;
 • примірник будівельного паспорта замовника;
 • ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);
 • засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

Уповноважений орган містобудування та архітектури на підставі отриманих документів визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної містобудівної документації на місцевому рівні, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Підстави повернення документів замовнику

Пакет документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього повертається уповноваженим органом містобудування та архітектури замовнику з таких підстав:

 • неподання повного пакета документів;
 • невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Повернення пакета документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього здійснюється з відповідним обґрунтуванням уповноваженим органом містобудування та архітектури у строк, який не перевищує строк його надання.

У разі незгоди з рішенням уповноваженого органу містобудування та архітектури  про відмову у видачі будівельного паспорта, заявник може оскаржити таке рішення у судовому порядку, подавши до адміністративного суду позовну заяву у шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Вимоги до будівельного паспорту

Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.

Будівельний паспорт складається за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку.

До складу будівельного паспорта входять:

 • пакет документів, наданий замовником;
 • схема забудови земельної ділянки, наведена у додатку 3 до Порядку;
 • пам’ятка замовнику індивідуального будівництва.

У схемі забудови земельної ділянки визначається місце розташування запланованих об'єктів будівництва, червоні лінії, лінії регулювання забудови, під'їзди до будівель і споруд, відстань від об'єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об'єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, місця підключення до інженерних мереж (за наявності).

Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва готується уповноваженим органом містобудування і архітектури як рекомендаційний перелік положень нормативно-правових актів, будівельних норм та правил для застосування в умовах існуючої містобудівної ситуації.

Будівельний паспорт підписується керівником відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт.

Будівельний паспорт реєструється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у журналі реєстрації будівельних паспортів.

Електронний витяг із матеріалів будівельного паспорта зберігається в базі даних містобудівного кадастру (у разі його створення) з присвоєнням йому індивідуального номера.

Після отримання будівельного паспорта, для отримання права на виконання будівельних робіт, необхідно подати відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

Повідомлення можна подати через ЦНАП (в паперовому вигляді) або в електронному вигляді через портал Дія. Потрібно пам’ятати, що на сьогодні не здійснюється автоматична реєстрація повідомлення. Система Дія підтримує можливість подання повідомлення від двох або більше замовників, (кожен з яких має підписати створене повідомлення своїм Електронним Цифровим Підписом (ЕЦП).

Видача дублікату будівельного паспорту

У разі необхідності, при втраті замовником оригінального примірника будівельного паспорта, його дублікат надається відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про видачу дубліката будівельного паспорта.