Відмінності між версіями «Порядок оскарження у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 9 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативно-правова база ==
== Нормативна база ==
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV].
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96].
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр Закон України «Про звернення громадян»]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1128-2015-п Постанова Кабінету міністрів України від 25.12. 2015 р. № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації»].
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2015-%D0%BF#Text Постанова Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції»]  
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0042-16/paran8#n8 Наказ Міністерства юстиції України від 12.01.2016 37/5 «Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації».]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0024-20#Text Наказ Міністерства юстиції України від 09 січня 2020 року 71/5 «Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації,територіальних органів Міністерства юстиції»]
== Суб’єкти державної реєстрації ==
== Суб’єкти державної реєстрації ==
Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в Україні регламентується передусім [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»].  
Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в Україні регламентується передусім [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»].  
Відповідно до статті 1 цього закону суб’єктами державної реєстрації є:
Відповідно до ст. 1 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закону] суб’єктами державної реєстрації є:
* Міністерство юстиції України;
* Міністерство юстиції України;
* територіальні органи Міністерства юстиції України в областях та місті Києві;
* територіальні органи Міністерства юстиції України в областях та місті Києві;
Рядок 17: Рядок 17:


У разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців треба звернутися до '''виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, а також до нотаріусів та акредитованих суб’єктів державної реєстрації.'''
У разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців треба звернутися до '''виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, а також до нотаріусів та акредитованих суб’єктів державної реєстрації.'''
== Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ==
== Порядок оскарження ==
Звичайно у житті трапляються випадки, коли особа, яка звернулася до суб’єкта державної реєстрації та не отримала необхідну послугу, намагається оскаржити його дії.
Статтею 34 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закону] закріплено можливість оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації, у якому передбачена можливість оскарження рішення, дії або бездіяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.<br />
У статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» наведено порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації, у якому передбачена можливість оскарження рішення, дії або бездіяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.<br />


Постановою Кабінету міністрів України від 25.12. 2015 р. № 1128 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1128-2015-п «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації»] визначено процедуру розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту, що здійснюється Мін’юстом та його територіальними органами, як '''суб’єктами розгляду скарги'''.<br />
Постановою Кабінету міністрів України від 25.12. 2015 р. № 1128 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1128-2015-п «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації»] визначено процедуру розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту, що здійснюється Мін’юстом та його територіальними органами, як '''суб’єктами розгляду скарги,''' що є альтернативним судовому видом адміністративного оскарження.
 
До 1 січня 2016 року єдиною процедурою оскарження був судовий позов, який міг розглядатися від 6 місяців до кількох років. Завдяки прийняттю розробленого Мін’юстом пакету законів для забезпечення реформи реєстраційної системи, громадянам було запропоновано альтернативний судовому вид адміністративного оскарження.
== Суб’єкти розгляду скарги та строки подання ==
== Суб’єкти розгляду скарги та строки подання ==
Міністерство юстиції України розглядає скарги на '''проведені''' державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду), а також на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.  
Міністерство юстиції України розглядає скарги на '''проведені''' державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду), а також на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.  
Рядок 38: Рядок 35:
До скарги слід додати засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.
До скарги слід додати засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.
Крім зазначеної інформації в заяві можливо вказати відомості про бажання скаржника та / або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та про один із способів повідомлення про час та місце розгляду скарги (телефонограмою, шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту, засобами електронної пошти).
Крім зазначеної інформації в заяві можливо вказати відомості про бажання скаржника та / або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та про один із способів повідомлення про час та місце розгляду скарги (телефонограмою, шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту, засобами електронної пошти).
== Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації ==
== Розгляд скарги. Рішення ==
Згідно з зазначеним вище Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, для забезпечення розгляду скарг суб’єктом розгляду утворюються постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Положення про комісію затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2016 № 37/5 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0042-16/paran8#n8 «Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації»], а її склад затверджується наказом Мін’юсту або відповідним територіальним органом.<br />
Розгляд скарги у сфері державної реєстрації здійснюють діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, які утворюються відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2015-%D0%BF Порядку].  


Під час розгляду скарги по суті обов’язково запрошується скаржник та / або його представник (за умови якщо ним зазначено про це у скарзі), суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів.<br />
Діяльність комісії здійснюється згідно з [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0042-16/paran8#n8 Положенням], а її склад затверджується наказом Мін’юсту або відповідним територіальним органом.<br />Під час розгляду скарги по суті обов’язково запрошується скаржник та / або його представник (за умови якщо ним зазначено про це у скарзі), суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів.


Слід додати, що [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0110-17 наказом Мін’юсту від 25.01.2017 № 181/5] внесено зміни щодо учасників засідання комісії, а саме:
Під час проведення засідання комісії за спільним узгодженим рішенням скаржника (його представника) та суб’єкта оскарження останніми може проводитися відеофіксація роботи комісії з питання, що розглядається, крім заслуховування доповідей членів комісії, внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення, голосування.
участь у засіданні комісії на постійній основі можуть брати погоджені Міністерством юстиції України представники неурядових організацій, що представляють та захищають інтереси бізнесу в Україні, а також представники Ради бізнес-омбудсмена під час розгляду скарг суб᾽єктів підприємництва, які також знаходяться в провадженні Ради бізнес-омбудсмена.
Ці особи під час засідання мають право: задавати питання по суті скарги скаржнику та/або його представнику, суб’єкту оскарження та іншим заінтересованим особам, запрошеним на засідання комісії; подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.<br />


Ще одна новела прийнята цим наказом - це можливість під час проведення засідання комісії за спільним узгодженим рішенням скаржника (його представника) та суб’єкта оскарження останніми може проводити відеофіксацію роботи комісії з питання, що розглядається, крім заслуховування доповідей членів комісії, внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення, голосування.
'''Міністерством юстиції України''' можуть бути прийняті наступні рішення за результатом розгляду скарг:
== Рішення комісії за результатом розгляду скарги ==
Міністерством юстиції України можуть бути прийняті наступні рішення за результатом розгляду скарг:
* скасування реєстраційної дії, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатом розгляду скарги, - у разі оскарження реєстраційної дії, рішення територіального органу Міністерства юстиції;
* скасування реєстраційної дії, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатом розгляду скарги, - у разі оскарження реєстраційної дії, рішення територіального органу Міністерства юстиції;
* анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
* анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
Рядок 55: Рядок 48:
* направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.<br />
* направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.<br />


Територіальні органи Міністерства юстиції України можуть прийняти рішення за результатом розгляду скарг:
'''Територіальні органи Міністерства юстиції України''' можуть прийняти рішення за результатом розгляду скарг:
проведення державної реєстрації - у разі оскарження відмови у державній реєстрації;
* проведення державної реєстрації - у разі оскарження відмови у державній реєстрації;
 
* виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором;
* виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором;
* тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
* тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
* притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України.
* притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України.
Заявнику може бути '''відмовлено у розгляді скарги''' у випадку, якщо:
 
Заявнику '''може бути відмовлено''' у розгляді скарги у випадку, '''якщо:'''
* скарга оформлена без дотримання вимог законодавства (не зазначені всі необхідні відомості);
* скарга оформлена без дотримання вимог законодавства (не зазначені всі необхідні відомості);
* на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або шляхом проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;
* на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або шляхом проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;
Рядок 71: Рядок 66:
* розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу;
* розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу;
* державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.
* державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.
За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених Законами, '''у формі наказу'''.
За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії '''приймає мотивоване рішення''' про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених Законами, '''у формі наказу'''.
 
== Строки розгляду скарги ==
== Строки розгляду скарги ==
Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр Законом України «Про звернення громадян»] з урахуванням особливостей, передбачених Законами, які обраховуються з моменту реєстрації її суб’єктом розгляду скарги.
Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр Законом України «Про звернення громадян»] з урахуванням особливостей, передбачених Законами, які обраховуються з моменту реєстрації її суб’єктом розгляду скарги.
Копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику, суб’єкту оскарження, а також особам, які брали участь у розгляді скарги по суті, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.<br />
Копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику, суб’єкту оскарження, а також особам, які брали участь у розгляді скарги по суті, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.


'''У свою чергу, рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.'''
'''У свою чергу, рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.'''


[[Категорія: Адміністративне право]]
[[Категорія: Адміністративне право]]
[[Категорія:Громадський сектор]]

Поточна версія на 16:10, 16 березня 2021

Нормативна база

Суб’єкти державної реєстрації

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в Україні регламентується передусім Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Відповідно до ст. 1 Закону суб’єктами державної реєстрації є:

 • Міністерство юстиції України;
 • територіальні органи Міністерства юстиції України в областях та місті Києві;
 • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська міська, районні, районні у місті Києві державні адміністрації;
 • нотаріуси;
 • акредитовані суб’єкти.

До Міністерства юстиції України слід звернутися у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань.

До територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві (перелік яких наведено на офіційному сайті за посиланням: http://old.minjust.gov.ua/section/297 ) - у разі державної реєстрації первинних, місцевих, обласних, регіональних та республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих, обласних, Київської міської організації роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

У разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців треба звернутися до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, а також до нотаріусів та акредитованих суб’єктів державної реєстрації.

Порядок оскарження

Статтею 34 Закону закріплено можливість оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації, у якому передбачена можливість оскарження рішення, дії або бездіяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Постановою Кабінету міністрів України від 25.12. 2015 р. № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації» визначено процедуру розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту, що здійснюється Мін’юстом та його територіальними органами, як суб’єктами розгляду скарги, що є альтернативним судовому видом адміністративного оскарження.

Суб’єкти розгляду скарги та строки подання

Міністерство юстиції України розглядає скарги на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду), а також на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України. Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора, на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації. Скарги розглядаються у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган. Строк подання скарги - протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав.

Як оформити скаргу

Скарга подається у письмовій формі та має містити:

 • повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
 • зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
 • викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 • відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;
 • підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги слід додати засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку. Крім зазначеної інформації в заяві можливо вказати відомості про бажання скаржника та / або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та про один із способів повідомлення про час та місце розгляду скарги (телефонограмою, шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту, засобами електронної пошти).

Розгляд скарги. Рішення

Розгляд скарги у сфері державної реєстрації здійснюють діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, які утворюються відповідно до Порядку.

Діяльність комісії здійснюється згідно з Положенням, а її склад затверджується наказом Мін’юсту або відповідним територіальним органом.
Під час розгляду скарги по суті обов’язково запрошується скаржник та / або його представник (за умови якщо ним зазначено про це у скарзі), суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів.

Під час проведення засідання комісії за спільним узгодженим рішенням скаржника (його представника) та суб’єкта оскарження останніми може проводитися відеофіксація роботи комісії з питання, що розглядається, крім заслуховування доповідей членів комісії, внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення, голосування.

Міністерством юстиції України можуть бути прийняті наступні рішення за результатом розгляду скарг:

 • скасування реєстраційної дії, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатом розгляду скарги, - у разі оскарження реєстраційної дії, рішення територіального органу Міністерства юстиції;
 • анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
 • скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;
 • направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Територіальні органи Міністерства юстиції України можуть прийняти рішення за результатом розгляду скарг:

 • проведення державної реєстрації - у разі оскарження відмови у державній реєстрації;
 • виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором;
 • тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України.

Заявнику може бути відмовлено у розгляді скарги у випадку, якщо:

 • скарга оформлена без дотримання вимог законодавства (не зазначені всі необхідні відомості);
 • на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або шляхом проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;
 • у разі наявності інформації про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
 • у разі наявності інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;
 • є рішення цього органу з такого самого питання;
 • в органі ведеться розгляд скарги з такого самого питання від цього самого скаржника;
 • скарга подана особою, яка не має на це повноважень;
 • закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
 • розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу;
 • державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених Законами, у формі наказу.

Строки розгляду скарги

Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян» з урахуванням особливостей, передбачених Законами, які обраховуються з моменту реєстрації її суб’єктом розгляду скарги. Копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику, суб’єкту оскарження, а також особам, які брали участь у розгляді скарги по суті, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

У свою чергу, рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.