Відмінності між версіями «Порядок оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 6 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page Кодекс України про адміністративні правопорушення]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України]
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1162-16 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15/paran16#n16 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2015 року №1395 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0113-20 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 січня 2020 року № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-15 Рішення Конституційного суду від 31 березня 2015 року № 2-рп/2015 у справі № 1-7/2015]
* [http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_vasu_2_23-01-2015 Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 23 січня 2015 року №2 "Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір"]


[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page Кодекс України про адміністративні правопорушення]
== Види постанов по справі про адміністративне правопорушення ==
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України]
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП)] по справі про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:
 
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-15 Рішення Конституційного суду від 31 березня 2015 року № 2-рп/2015 у справі № 1-7/2015]
 
[http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_vasu_2_23-01-2015 Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 23.01.2015 №2 “Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір»]


[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1162-16 Наказ Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України” від 27.07.2016 № 725]
* про накладення адміністративного стягнення;
* про застосування заходів впливу, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran125#n125 статтею 24<sup>1</sup>] [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП];
* про закриття справи.


[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15/paran16#n16 Наказ Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі” від 07.11.2015 №1395]
Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП].
 
== Види постанов по справі про адміністративне правопорушення ==
# постанову адміністративної комісії - у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;
# рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;
# постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.
== Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення ==
== Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення ==
 
* Особа щодо якої винесена постанова
* Особа щодо якої винесена постанова
* Потерпілий
* Потерпілий
* Прокурор
* Прокурор
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП)] постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:
# Постанова адміністративної комісії - у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text Кодексом адміністративного судончинства України] (далі - КАСУ), з особливостями, встановленими [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page#Text КУпАП];
# Рішення виконавчого комітету (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчих органів, що виконують їх повноваження) сільської, селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text КАСУ], з особливостями, встановленими [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page#Text КУпАП];
# Постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text КАСУ], з особливостями, встановленими [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page#Text КУпАП].
# Постанову інспектора з паркування про накладення адміністративного стягнення (частини перша, третя та шоста статті 122, частини перша, друга та восьма статті 152-1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page#Text КУпАП]) - в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text КАСУ], з урахуванням особливостей, визначених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page#Text КУпАП].


== Підсудність ==
== Підсудність ==
Місцевий загальний суд, як адміністративний.
Місцевий загальний суд, як адміністративний


== Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення ==  
== Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення ==  
 
{| class="wikitable"
У вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд .
|-
! Адміністративний !! Судовий
|-
| У вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) || в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд
|}


== Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення ==  
== Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення ==  
Протягом десяти днів з дня вручення такої постанови.  
Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано '''протягом десяти днів''' з дня винесення постанови, а щодо постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, постанов у справі про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 132-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page#Text КУпАП], та/або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), - '''протягом десяти днів''' з дня набрання постановою законної сили.
В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.  


== Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили ==
В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.
Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови.


== Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили ==
== Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили ==
Відповідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page10#Text до статті 291 КУпАП] постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП], постанов по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованого в автоматичному режимі, безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованого за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, постанов у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 132<sup>2</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП], та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису), а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.


Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 КУпАП, постанов по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованого в автоматичному режимі, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), <u>набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, або під час її виконання</u> у випадках, передбачених частиною першою статті 300<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП].


Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні.
Постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, та постанова у справі про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 132<sup>2</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП], <u>набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення</u>.


Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає чинності з наступного дня після закінчення строку на її оскарження, визначеного цим Кодексом, а у випадку такого оскарження - з дня набрання законної сили рішенням за результатами такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по суті.
Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом <u>набирає чинності з наступного дня після закінчення строку на її оскарження</u>, визначеного [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП], а у випадку такого оскарження - з дня набрання законної сили рішенням за результатами такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по суті.


== Строк розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення ==
== Строк розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення ==
 
Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) '''в десятиденний строк''' з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.
Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.


== Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення ==
== Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення ==
Орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
Орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:


# залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;
* залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;
# скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
* скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
# скасовує постанову і закриває справу;
* скасовує постанову і закриває справу;
# змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
* змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.


Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).
Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи) (стаття 293 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП]).


== Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови ==
== Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови ==
Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 або 32<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП].
Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд. 


Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 КУпАП, а також останов, прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 КУпАП.  
Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, '''не пізніше ніж за три дні''' до початку судового засідання. Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини неявки або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих осіб.


Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд.  
Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом. У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах, передбачених санкцією статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page9#Text КУпАП], воно не може бути посилено.  
== Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення ==
Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, зв’язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.  


Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.


[[Категорія: Адміністративне право]]
== Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення ==
[[Категорія: Суди]]
Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, зв’язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість. Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому законом.
[[Категорія:Адміністративне процесуальне право]]
[[Категорія:Адміністративне правопорушення]]
[[Категорія:Суди]]

Поточна версія на 09:53, 18 лютого 2022

Нормативна база

Види постанов по справі про адміністративне правопорушення

Відповідно до статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) по справі про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

 • про накладення адміністративного стягнення;
 • про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КУпАП;
 • про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП.

Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

 • Особа щодо якої винесена постанова
 • Потерпілий
 • Прокурор

Відповідно до статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

 1. Постанова адміністративної комісії - у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судончинства України (далі - КАСУ), з особливостями, встановленими КУпАП;
 2. Рішення виконавчого комітету (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчих органів, що виконують їх повноваження) сільської, селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КАСУ, з особливостями, встановленими КУпАП;
 3. Постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КАСУ, з особливостями, встановленими КУпАП.
 4. Постанову інспектора з паркування про накладення адміністративного стягнення (частини перша, третя та шоста статті 122, частини перша, друга та восьма статті 152-1 КУпАП) - в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному КАСУ, з урахуванням особливостей, визначених КУпАП.

Підсудність

Місцевий загальний суд, як адміністративний.

Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Адміністративний Судовий
У вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд

Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови, а щодо постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, постанов у справі про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 132-2 КУпАП, та/або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), - протягом десяти днів з дня набрання постановою законної сили.

В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 КУпАП, постанов по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованого в автоматичному режимі, безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованого за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, постанов у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1322 КУпАП, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису), а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, або під час її виконання у випадках, передбачених частиною першою статті 3001 КУпАП.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, та постанова у справі про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1322 КУпАП, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.

Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає чинності з наступного дня після закінчення строку на її оскарження, визначеного КУпАП, а у випадку такого оскарження - з дня набрання законної сили рішенням за результатами такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по суті.

Строк розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.

Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

 • залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;
 • скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
 • скасовує постанову і закриває справу;
 • змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи) (стаття 293 КУпАП).

Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 або 321 КУпАП.

Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд.

Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до початку судового засідання. Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини неявки або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих осіб.

Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом. У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах, передбачених санкцією статті КУпАП, воно не може бути посилено.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, зв’язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість. Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому законом.