Відмінності між версіями «Порядок обчислення середньої заробітної плати»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативні документи ==
== Нормативні документи ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю]<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про оплату праці"]<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про оплату праці"]<br />
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"]
Рядок 6: Рядок 6:
== Для чого потрібно обчислювати середню заробітну плату ==  
== Для чого потрібно обчислювати середню заробітну плату ==  
Обчислення середньої заробітної плати потрібне для розрахунку низки різноманітних виплат у випадках:<br>
Обчислення середньої заробітної плати потрібне для розрахунку низки різноманітних виплат у випадках:<br>
надання працівникам усіх  видів відпусток, передбачених законодавством (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами)  
* надання працівникам усіх  видів відпусток, передбачених законодавством (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) (далі  -  відпустка),  або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;
(далі  -  відпустка),  або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;<br>
* виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час;
виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час;<br>
* переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров'я;
переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров'я;<br>
* переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;<br>
* надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;<br>
* виплати вихідної допомоги;
виплати вихідної допомоги;<br>
* службових відряджень (крім службових відряджень державних службовців);
службових відряджень (крім службових відряджень державних службовців);<br>
* вимушеного прогулу та за час затримки виконання рішення суду;
вимушеного прогулу та за час затримки виконання рішення суду;<br>
* направлення працівників на обстеження до медичних закладів;
направлення працівників на обстеження до медичних закладів;<br>
* звільнення працівників-донорів від роботи;
звільнення працівників-донорів від роботи;<br>
* залучення працівників до виконання військових обов'язків;
залучення працівників до виконання військових обов'язків;<br>
* тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу нижчеоплачувану роботу;
тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу нижчеоплачувану роботу;<br>
* інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.
інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.<br>
 
== Період, за яким обчислюється середня заробітна плата ==
== Період, за яким обчислюється середня заробітна плата ==
обчислення середньої заробітної плати  для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки - провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки;<br>
* обчислення середньої заробітної плати  для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки - провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки;<br>
працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації чи  у фізичної особи - підприємця або фізичної особи, які  в  межах  трудових  відносин  використовують  працю  найманих працівників,  менше року – середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.Якщо  працівника  прийнято  (оформлено) на роботу не з першого  числа  місяця,  проте  дата  прийняття на роботу є першим робочим  днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць;<br>
* працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації чи  у фізичної особи - підприємця або фізичної особи, які  в  межах  трудових  відносин  використовують  працю  найманих працівників,  менше року – середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.Якщо  працівника  прийнято  (оформлено) на роботу не з першого  числа  місяця,  проте  дата  прийняття на роботу є першим робочим  днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць;<br>
у всіх  інших випадках середня  заробітна плата обчислюється  виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують  місяцю,в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата;<br>
* у всіх  інших випадках середня  заробітна плата обчислюється  виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують  місяцю,в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата;<br>
якщо протягом останніх двох календарних місяців, що передують місяцю,  в  якому  відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата,  працівник  не  працював,  середня  заробітна  плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи;<br>
* якщо протягом останніх двох календарних місяців, що передують місяцю,  в  якому  відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата,  працівник  не  працював,  середня  заробітна  плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи;<br>
працівникам плаваючого складу суден флоту рибної промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером виробництва, з урахуванням значного коливання протягом року заробітної плати, в інших випадках збереження середньої заробітної плати вона може обчислюватися виходячи з виплат за 12 календарних місяців.<br>
* працівникам плаваючого складу суден флоту рибної промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером виробництва, з урахуванням значного коливання протягом року заробітної плати, в інших випадках збереження середньої заробітної плати вона може обчислюватися виходячи з виплат за 12 календарних місяців.<br>
Час, протягом якого працівник згідно із законодавством  не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.<br>
Час, протягом якого працівник згідно із законодавством  не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.<br>
Якщо  у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна  плата  обчислюється  відповідно  до  абзаців третього - п’ятого пункту 4 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF#Text Порядку].   
Якщо  у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна  плата  обчислюється  відповідно  до  абзаців третього - п’ятого пункту 4 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF#Text Порядку].   
Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватися іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.<br>
Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватися іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.<br>
== Виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати ==
== Виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати ==
При обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми  нарахованої  заробітної  плати  згідно  із законодавством та умовами  трудового  договору,  крім  визначених у  пункті 4 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF#Text Порядку].<br>
При обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми  нарахованої  заробітної  плати  згідно  із законодавством та умовами  трудового  договору,  крім  визначених у  пункті 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF#Text Порядку].<br>
Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення  сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за  винятком  відрахувань  із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.<br>
Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення  сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за  винятком  відрахувань  із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.<br>
При  обчисленні  середньої заробітної плати для оплати за час відпусток  або  компенсації  за  невикористані  відпустки,  крім зазначених  вище  виплат,  до  фактичного  заробітку  включаються виплати  за  час,  протягом якого працівнику зберігається середній заробіток  (за  час  попередньої  щорічної  відпустки,  виконання державних  і  громадських  обов’язків,  службового  відрядження, вимушеного  прогулу  тощо)  та  допомога  у  зв’язку  з тимчасовою непрацездатністю.<br>
При  обчисленні  середньої заробітної плати для оплати за час відпусток  або  компенсації  за  невикористані  відпустки,  крім зазначених  вище  виплат,  до  фактичного  заробітку  включаються виплати  за  час,  протягом якого працівнику зберігається середній заробіток  (за  час  попередньої  щорічної  відпустки,  виконання державних  і  громадських  обов’язків,  службового  відрядження, вимушеного  прогулу  тощо)  та  допомога  у  зв’язку  з тимчасовою непрацездатністю.<br>
== Премії ==
== Премії ==
Премії  та  інші  виплати, які виплачуються за два місяці або більш  тривалий  період, при обчисленні середньої заробітної плати включаються  шляхом  додавання  до  заробітку  кожного  місяця розрахункового    періоду  частини,  що  відповідає  кількості відпрацьованих  робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та  інші  виплати  нараховані.  Така частина визначається діленням суми  нарахованих  премій  та  інших  виплат  на  кількість відпрацьованих  робочих  днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати.<br>
Премії  та  інші  виплати, які виплачуються за два місяці або більш  тривалий  період, при обчисленні середньої заробітної плати включаються  шляхом  додавання  до  заробітку  кожного  місяця розрахункового    періоду  частини,  що  відповідає  кількості відпрацьованих  робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та  інші  виплати  нараховані.  Така частина визначається діленням суми  нарахованих  премій  та  інших  виплат  на  кількість відпрацьованих  робочих  днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати.<br>
== Виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати  ==
== Виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати  ==
При обчисленні середньої заробітної плати не враховуються:<br>
'''При обчисленні середньої заробітної плати не враховуються:'''<br>
виплати  за  виконання  окремих  доручень  (одноразового характеру),  що  не  входять  в  обов'язки працівника (за винятком доплат  за  суміщення  професій  і  посад,  розширення  зон  
* виплати  за  виконання  окремих  доручень  (одноразового характеру),  що  не  входять  в  обов'язки працівника (за винятком доплат  за  суміщення  професій  і  посад,  розширення  зон  
обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх  працівників,  а  також  різниці  в посадових  окладах,  що  виплачується  працівникам,  які виконують  
* обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх  працівників,  а  також  різниці  в посадових  окладах,  що  виплачується  працівникам,  які виконують  
обов'язки тимчасово відсутнього керівника  підприємства  або  його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);<br>
* обов'язки тимчасово відсутнього керівника  підприємства  або  його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);<br>
одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);<br>
* одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);<br>
компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);<br>
* компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);<br>
премії  за  результатами  щорічного  оцінювання службової діяльності,  за  винаходи  та  раціоналізаторські  пропозиції,  за сприяння  впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій,  
* премії  за  результатами  щорічного  оцінювання службової діяльності,  за  винаходи  та  раціоналізаторські  пропозиції,  за сприяння  впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту  чорних,  кольорових  і  дорогоцінних  металів,  збирання і здавання    на    відновлення    відпрацьованих  деталей  машин, автомобільних  шин,  введення  в  дію  виробничих  потужностей  та об'єктів  будівництва  (за  винятком  цих  премій  працівникам будівельних  організацій,  що  виплачуються  у  складі  премій  за результати господарської діяльності)<br>
за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту  чорних,  кольорових  і  дорогоцінних  металів,  збирання і здавання    на    відновлення    відпрацьованих  деталей  машин,  
* грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;<br>
автомобільних  шин,  введення  в  дію  виробничих  потужностей  та об'єктів  будівництва  (за  винятком  цих  премій  працівникам будівельних  організацій,  що  виплачуються  у  складі  премій  за  
* пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;<br>
результати господарської діяльності)<br>
* літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;<br>
грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;<br>
* вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;<br>
пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;<br>
* дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;<br>
літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;<br>
* виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;<br>
вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;<br>
* вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;<br>
дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;<br>
* заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);<br>
виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;<br>
* суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;<br>
вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;<br>
* доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;<br>
заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);<br>
* компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;<br>
* заробітна  плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;<br>
доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;<br>
* винагороди державним виконавцям.<br>
компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;
 
заробітна  плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;<br>
При обчисленні середньої  заробітної  плати  за  останні  два місяці,  крім  перелічених  вище  виплат,  також  не  враховуються виплати за час,  протягом якого  зберігається  середній  заробіток працівника  (за  час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної  і  додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.<br>
винагороди державним виконавцям.<br>
При обчисленні середньої  заробітної  плати  за  останні  два місяці,  крім  перелічених  вище  виплат,  також  не  враховуються виплати за час,  протягом якого  зберігається  середній  заробіток  
працівника  (за  час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної  і  додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.<br>
Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати,  розрахунки  проводяться  з  установлених  йому в трудовому договорі  тарифної  ставки, посадового (місячного) окладу.<br>
Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати,  розрахунки  проводяться  з  установлених  йому в трудовому договорі  тарифної  ставки, посадового (місячного) окладу.<br>
    Якщо  розмір  посадового  окладу  є  меншим від передбаченого законодавством  розміру  мінімальної  заробітної  плати,  середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної  
Якщо  розмір  посадового  окладу  є  меншим від передбаченого законодавством  розміру  мінімальної  заробітної  плати,  середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної  плати  на  час  розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до  
заробітної  плати  на  час  розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до  
умов  укладеного  трудового  договору. <br>
умов  укладеного  трудового  договору. <br>
    Якщо  розрахунок  середньої  заробітної  плати  обчислюється виходячи  з  посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її  нарахування  здійснюється шляхом множення посадового окладу чи  
Якщо  розрахунок  середньої  заробітної  плати  обчислюється виходячи  з  посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її  нарахування  здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної  заробітної  плати на кількість місяців розрахункового періоду. <br>
мінімальної  заробітної  плати на кількість місяців розрахункового періоду. <br>
Працівникам,  які  були звільнені в запас з військової служби та  повторно  призвані  (прийняті) на військову службу під час дії особливого  періоду,  обчислення  середньої  заробітної  плати проводиться з урахуванням положень [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п#Text Порядку]. Якщо розрахована в  установленому  порядку  середня  заробітна  плата  є нижчою від середньої  заробітної  плати,  яка  зберігалася  за  працівником протягом  попереднього  періоду  військової служби, для розрахунку застосовується  середня  заробітна  плата,  яка  зберігалася  за працівником  протягом  попереднього  періоду  військової  служби.<br>
    Працівникам,  які  були звільнені в запас з військової служби та  повторно  призвані  (прийняті) на військову службу під час дії особливого  періоду,  обчислення  середньої  заробітної  плати  
проводиться з урахуванням положень цього Порядку. Якщо розрахована в  установленому  порядку  середня  заробітна  плата  є нижчою від середньої  заробітної  плати,  яка  зберігалася  за  працівником  
протягом  попереднього  періоду  військової служби, для розрахунку застосовується  середня  заробітна  плата,  яка  зберігалася  за працівником  протягом  попереднього  періоду  військової  служби.<br>
   
   
== Порядок  розрахунку  виплат  у  всіх випадках збереження заробітної плати ==
== Порядок  розрахунку  виплат  у  всіх випадках збереження заробітної плати ==
Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати.Обчислення  середньої  заробітної  плати  для оплати часу  
Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати.Обчислення  середньої  заробітної  плати  для оплати часу відпусток  або  компенсації за невикористані відпустки проводиться шляхом  ділення  сумарного  заробітку  за  останні  перед наданням відпустки  12  місяців  або  за  фактично  відпрацьований  період (розрахунковий  період)  на  відповідну кількість календарних днів розрахункового  періоду.  Із  розрахунку  виключаються святкові та неробочі  дні,  встановлені  законодавством.  Отриманий  результат множиться  на  число  календарних  днів  відпустки.<br>
відпусток  або  компенсації за невикористані відпустки проводиться шляхом  ділення  сумарного  заробітку  за  останні  перед наданням відпустки  12  місяців  або  за  фактично  відпрацьований  період  
(розрахунковий  період)  на  відповідну кількість календарних днів розрахункового  періоду.  Із  розрахунку  виключаються святкові та неробочі  дні,  встановлені  законодавством.  Отриманий  результат  
множиться  на  число  календарних  днів  відпустки.<br>
Святкові та неробочі дні, які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються. Нарахування виплат, що обчислюються зі середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на число календарних днів за цей період.<br>
Святкові та неробочі дні, які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються. Нарахування виплат, що обчислюються зі середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на число календарних днів за цей період.<br>
При  обчисленні  середньої  заробітної  плати  за два місяці,виходячи  з  посадового  окладу  чи  мінімальної заробітної плати, середньоденна  заробітна  плата  визначається шляхом ділення суми,  
При  обчисленні  середньої  заробітної  плати  за два місяці,виходячи  з  посадового  окладу  чи  мінімальної заробітної плати, середньоденна  заробітна  плата  визначається шляхом ділення суми, розрахованої  відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF#Text Порядку],на  число  робочих  днів  за  останні  два  календарні  місяці, що передують  місяцю,  в  якому  відбувається подія, з якою пов’язана відповідна  виплата,  згідно  з  графіком  підприємства, установи, організації.<br>
розрахованої  відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF#Text Порядку],на  число  робочих  днів  за  останні  два  календарні  місяці, що передують  місяцю,  в  якому  відбувається подія, з якою пов’язана відповідна  виплата,  згідно  з  графіком  підприємства, установи, організації.<br>
У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом першим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.<br>
У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом першим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.<br>
Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.
Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.


[[Категорія: Оплата праці]]
[[Категорія: Оплата праці]]

Версія за 13:29, 16 квітня 2021

Нормативні документи

Для чого потрібно обчислювати середню заробітну плату

Обчислення середньої заробітної плати потрібне для розрахунку низки різноманітних виплат у випадках:

 • надання працівникам усіх видів відпусток, передбачених законодавством (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) (далі - відпустка), або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;
 • виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час;
 • переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров'я;
 • переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
 • надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
 • виплати вихідної допомоги;
 • службових відряджень (крім службових відряджень державних службовців);
 • вимушеного прогулу та за час затримки виконання рішення суду;
 • направлення працівників на обстеження до медичних закладів;
 • звільнення працівників-донорів від роботи;
 • залучення працівників до виконання військових обов'язків;
 • тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу нижчеоплачувану роботу;
 • інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

Період, за яким обчислюється середня заробітна плата

 • обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки - провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки;
 • працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця або фізичної особи, які в межах трудових відносин використовують працю найманих працівників, менше року – середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.Якщо працівника прийнято (оформлено) на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць;
 • у всіх інших випадках середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують місяцю,в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата;
 • якщо протягом останніх двох календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи;
 • працівникам плаваючого складу суден флоту рибної промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером виробництва, з урахуванням значного коливання протягом року заробітної плати, в інших випадках збереження середньої заробітної плати вона може обчислюватися виходячи з виплат за 12 календарних місяців.

Час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.
Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзаців третього - п’ятого пункту 4 цього Порядку. Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватися іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 Порядку.
Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.
При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час відпусток або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Премії

Премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати включаються шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані. Така частина визначається діленням суми нарахованих премій та інших виплат на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати.

Виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробітної плати не враховуються:

 • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон
 • обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують
 • обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);
 • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
 • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
 • премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності)
 • грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
 • літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;
 • вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
 • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;
 • виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
 • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;
 • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
 • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;
 • заробітна плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;
 • винагороди державним виконавцям.

При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.
Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.
Працівникам, які були звільнені в запас з військової служби та повторно призвані (прийняті) на військову службу під час дії особливого періоду, обчислення середньої заробітної плати проводиться з урахуванням положень Порядку. Якщо розрахована в установленому порядку середня заробітна плата є нижчою від середньої заробітної плати, яка зберігалася за працівником протягом попереднього періоду військової служби, для розрахунку застосовується середня заробітна плата, яка зберігалася за працівником протягом попереднього періоду військової служби.

Порядок розрахунку виплат у всіх випадках збереження заробітної плати

Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати.Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або компенсації за невикористані відпустки проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за фактично відпрацьований період (розрахунковий період) на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду. Із розрахунку виключаються святкові та неробочі дні, встановлені законодавством. Отриманий результат множиться на число календарних днів відпустки.
Святкові та неробочі дні, які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються. Нарахування виплат, що обчислюються зі середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на число календарних днів за цей період.
При обчисленні середньої заробітної плати за два місяці,виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 Порядку,на число робочих днів за останні два календарні місяці, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком підприємства, установи, організації.
У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом першим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.
Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.