Відмінності між версіями «Порядок обрання депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база''' ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закон України "Про місцеві вибори"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закон України «Про місцеві вибори»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19| Закон України "Про добровільне об’єднання територіальних громад"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19| Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад]
 
== '''Місцеві вибори та їх види''' ==
      Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України] та [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України "Про місцеві вибори"] загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.<br />
 
      Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад"] об’єднаної сільської, селищної територіальної громади.
 
      Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія об’єднаної сільської, селищної громади (далі - територія села, селища), територія міста.
 
    Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія одного або декількох населених пунктів (сіл, селищ), визначених сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою (далі - старостинський округ).<br />


== Місцеві вибори та їх види ==
      Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України] та [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України «Про місцеві вибори»] загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.<br />
Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»] об'єднаної сільської, селищної територіальної громади.<br>
Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія об'єднаної сільської, селищної громади (далі - територія села, селища), територія міста.<br>
Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія одного або декількох населених пунктів (сіл, селищ), визначених сільською, селищною, міською радою об'єднаної територіальної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою (далі - старостинський округ).<br />
'''Місцеві вибори можуть бути:'''
'''Місцеві вибори можуть бути:'''
* черговими,   
* черговими,   
Рядок 22: Рядок 18:
* додатковими.
* додатковими.


=== '''Чергові вибори порядок та строки''' ===
=== Чергові вибори порядок та строки ===
       '''Чергові місцеві вибори проводяться''' одночасно на всій території України в '''останню неділю жовтня п’ятого року повноважень''' рад, голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.  
       Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в '''останню неділю жовтня п'ятого року повноважень''' рад, голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.  
       '''Рішення''' про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост '''приймається Верховною Радою України'''.<br />
       Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост приймається Верховною Радою України.<br />
 
Відповідно до статті 15 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України «Про місцеві вибори»] чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів.<br />
Відповідно до статті 15 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України «Про місцеві вибори»] чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів.<br />
Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.
Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.


=== '''Позачергові вибори порядок та строки''' ===
=== Позачергові вибори порядок та строки===
       '''Позачергові місцеві вибори призначаються''' Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених законами України [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 "Про місцеве самоврядування в Україні"], [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 "Про добровільне об’єднання територіальних громад"]. <br />
       Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених законами України [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 «Про місцеве самоврядування в Україні»], [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 «Про добровільне об'єднання територіальних громад»]. <br />
 
Таке '''рішення приймається Верховною Радою України''' не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.<br />
Таке '''рішення приймається Верховною Радою України''' не пізніше ніж у '''дев’яностоденний строк''' з дня дострокового припинення повноважень відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.<br />
'''Позачергові вибори старости призначаються''' радою відповідної об'єднаної територіальної громади в разі дострокового припинення повноважень старости. Місцева рада, сільський, селищний, міський голова, староста, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови, старости на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією] та законами України.<br />
 
В останні шість місяців повноважень депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, позачергові вибори не призначаються та не проводяться.<br />
'''Позачергові вибори старости призначаються''' радою відповідної об’єднаної територіальної громади в разі дострокового припинення повноважень старости. Місцева рада, сільський, селищний, міський голова, староста, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови, старости на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією] та законами України.<br />
 
'''В останні шість місяців повноважень''' депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, '''позачергові вибори не призначаються та не проводяться.'''<br />


       Місцева рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.
       Місцева рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.


=== '''Повторні вибори порядок та строки''' ===
=== Повторні вибори порядок та строки ===
      '''Повторні вибори депутатів (депутата)''' у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі '''призначаються відповідною територіальною виборчою комісією''' в порядку, встановленому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України "Про місцеві вибори"], у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, з підстав, визначених цим Законом, чи в разі визнання особи, обраної у відповідному одномандатному виборчому окрузі депутатом, такою, яка відмовилася від депутатського мандата у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
'''Повторні вибори депутатів (депутата)''' у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України «Про місцеві вибори»], у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, з підстав, визначених цим Законом, чи в разі визнання особи, обраної у відповідному одномандатному виборчому окрузі депутатом, такою, яка відмовилася від депутатського мандата у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
      '''Повторні вибори''' сільського, селищного, міського голови, старости '''призначаються''' відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом України «Про місцеві вибори», у разі визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою, такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови, старости.
'''Повторні вибори сільського, селищного, міського голови, старости''' призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом України «Про місцеві вибори», у разі визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою, такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови, старости.
Рішення про призначення повторних виборів сільського, селищного, міського голови, старости приймається територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України «Про місцеві вибори»], не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою, такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови, старости.<br />
Рішення про призначення повторних виборів сільського, селищного, міського голови, старости приймається територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України «Про місцеві вибори»], не пізніш як '''у десятиденний строк''' з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою, такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови, старости.<br />
 
Повторні місцеві вибори призначаються '''на останню неділю шістдесятиденного строку''' з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня повторних місцевих виборів.
Повторні місцеві вибори призначаються '''на останню неділю шістдесятиденного строку''' з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за '''50 днів до дня повторних місцевих виборів.'''
=== Проміжні вибори порядок та строки ===
 
У разі дострокового припинення повноважень депутата сільської, селищної ради, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України «Про місцеві вибори»], призначаються проміжні вибори. <br />
=== '''Проміжні вибори порядок та строки''' ===
Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради '''призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку''' з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня проміжних місцевих виборів.<br />
      '''У разі дострокового припинення повноважень''' депутата сільської, селищної ради, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України «Про місцеві вибори»], '''призначаються проміжні вибори.''' <br />
Рішення про призначення проміжних виборів депутата сільської, селищної ради приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у '''десятиденний строк''' з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.<br />
 
У разі якщо '''депутат''', який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, '''достроково припини'''в повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією] та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.<br />
Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради '''призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку''' з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається '''за 50 днів до дня проміжних місцевих виборів.'''<br />
 
'''Рішення про призначення проміжних виборів''' депутата сільської, селищної ради '''приймається територіальною виборчою комісією''' не пізніш як у '''десятиденний строк''' з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.<br />
 
      У разі якщо депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією] та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.<br />
 
Територіальною виборчою комісією здійснюються реєстрація особи, обраної депутатом та видання їй тимчасового посвідчення депутата. <br />
Територіальною виборчою комісією здійснюються реєстрація особи, обраної депутатом та видання їй тимчасового посвідчення депутата. <br />
Копії рішень про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від місцевої організації партії Територіальна виборча комісія направляє до Центральної виборчої комісії невідкладно після їх прийняття.<br>


Копії рішень про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від місцевої організації партії Територіальна виборча комісія направляє до Центральної виборчої комісії невідкладно після їх прийняття.
Слід зазначити, що в останні шість місяців повноважень депутатів сільських, селищних рад проміжні вибори за рішенням відповідної ради не проводяться.
      Слід зазначити, що '''в останні шість місяців повноважень''' депутатів сільських, селищних рад проміжні вибори за рішенням відповідної ради '''не проводяться.'''
 
=== '''Перші вибори порядок та строки''' ===
'''Перші вибори депутатів''', сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом, а '''старости призначаються''' відповідною радою об’єднаної територіальної громади. <br />


'''Місцеві вибори''' призначаються на неділю '''не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів''', а '''виборчий процес''' розпочинається '''за 50 днів до дня перших місцевих виборів'''.
=== Перші вибори порядок та строки ===
      Особливості проведення перших місцевих виборів:
Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом, а старости призначаються відповідною радою об'єднаної територіальної громади. <br />
# територіальна виборча комісія утворюється у разі призначення перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України "Про місцеві вибори"];
'''Місцеві вибори''' призначаються на неділю не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів.
# територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону утворює виборчі округи, дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України "Про місцеві вибори"];
Особливості проведення перших місцевих виборів:
# територіальна виборча комісія утворюється у разі призначення перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України «Про місцеві вибори»];
# територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону утворює виборчі округи, дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законом України «Про місцеві вибори»];
# депутати місцевої ради, сільський, селищний, міський голова, староста обираються на перших місцевих виборах на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного, міського голови, старости і сформування за результатами таких виборів відповідної ради у повноважному складі.
# депутати місцевої ради, сільський, селищний, міський голова, староста обираються на перших місцевих виборах на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного, міського голови, старости і сформування за результатами таких виборів відповідної ради у повноважному складі.
 
=== Додаткові вибори ===
=== '''Додаткові вибори''' ===
'''Додаткові вибори депутатів''' сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади в порядку, визначеному [[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19|Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»]].<br />
      Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному [[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19|Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад"]].<br />
Право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади в порядку, визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»], та проживають у межах відповідного виборчого округу».<br />
Право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад"], та проживають у межах відповідного виборчого округу".<br />
Додаткові вибори '''депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади''' в порядку, визначеному [[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19|Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»]], призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.<br />
Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному [[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19|Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад"]], призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.<br />
Додаткові вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня додаткових виборів.
Додаткові вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня додаткових виборів.
 
== Оголошення про початок виборчого процесу ==
== '''Оголошення про початок виборчого процесу''' ==
Орган, який відповідно до статті 14 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України «Про місцеві вибори»] прийняв рішення про призначення повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, '''не пізніш як на третій день з дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації''' або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк.<br />
      Орган, який відповідно до статті 14 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України «Про місцеві вибори»] прийняв рішення про призначення повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, '''не пізніш як на третій день з дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації''' або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк.<br />
Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу чергових місцевих виборів, перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а територіальна виборча комісія - про початок виборчого процесу позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів, перших виборів старости на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії.  
 
'''Офіційним оголошенням''' є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів.  Дане рішення оприлюднюється не пізніше наступного дня після дня його прийняття відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший визначений нею спосіб.<br>
'''Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу чергових місцевих виборів''', перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а '''територіальна виборча комісія''' - про початок виборчого процесу позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів, перших виборів старости на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії.  
Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, територіальною виборчою комісією - протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а в разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення.<br />
Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів.  Дане рішення оприлюднюється не пізніше наступного дня після дня його прийняття відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший визначений нею спосіб.
Територіальною виборчою комісією протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших виборів старости здійснюється офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу.<br />
      Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, територіальною виборчою комісією - протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а в разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення.<br />
У разі невиконання територіальною виборчою комісією вимог [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України «Про місцеві вибори»] ('''бездіяльність виборчої комісії''') щодо призначення повторних чи проміжних місцевих виборів такі вибори призначаються Центральною виборчою комісією у п'ятиденний строк з дня виявлення бездіяльності відповідної територіальної виборчої комісії. У випадку бездіяльності територіальної виборчої комісії рішення про початок виборчого процесу приймає Центральна виборча комісія.
 
== Строки призначення місцевих виборів ==
Територіальною виборчою комісією протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших виборів старости здійснюється офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу.<br />
 
У разі невиконання територіальною виборчою комісією вимог [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України "Про місцеві вибори"] (бездіяльність виборчої комісії) щодо призначення повторних чи проміжних місцевих виборів такі вибори призначаються Центральною виборчою комісією у п’ятиденний строк з дня виявлення бездіяльності відповідної територіальної виборчої комісії. У випадку бездіяльності територіальної виборчої комісії рішення про початок виборчого процесу приймає Центральна виборча комісія.
 
== '''Строки призначення місцевих виборів''' ==
Строки, визначені [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законі України «Про місцеві вибори»], обчислюються:
Строки, визначені [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Законі України «Про місцеві вибори»], обчислюються:
* в календарних днях;
* в календарних днях;
* в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.<br />
* в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.<br />
 
'''Першим днем строку''', який відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України «Про місцеві вибори»]  має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний за днем настання такої події.<br />
'''Першим днем строку''', який відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України «Про місцеві вибори»]  має початися у зв’язку з настанням певної події, є день, наступний за днем настання такої події.<br />
'''Останнім днем строку''', який відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України «Про місцеві вибори»] має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню такої події.<br>
 
'''Останнім днем строку''', який відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 Закону України "Про місцеві вибори"] має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню такої події.
Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.
Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.
 
== Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради ==
== '''Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради''' ==
       Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради визначається залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, селищ, міст, проживають на території району в місті, району, області.  
       Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради визначається залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, селищ, міст, проживають на території району в місті, району, області.  
      Слід зазначити, що загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:  
Слід зазначити, що загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:  
* до 1 тисячі виборців - 12 депутатів;
* до 1 тисячі виборців - 12 депутатів;
* від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 14 депутатів;
* від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 14 депутатів;
Рядок 112: Рядок 87:
* від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 84 депутати;
* від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 84 депутати;
* понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.<br />
* понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.<br />
У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для районної ради, є меншою, ніж кількість сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, територіальні громади яких розташовані в межах відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює кількості відповідних сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.
У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для районної ради, є меншою, ніж кількість сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, територіальні громади яких розташовані в межах відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює кількості відповідних сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.


[[Категорія: Адміністративне право]]
[[Категорія: Адміністративне право]]

Версія за 08:04, 9 листопада 2018

Нормативна база

Місцеві вибори та їх види

   Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та Законом України «Про місцеві вибори» загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» об'єднаної сільської, селищної територіальної громади.
Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія об'єднаної сільської, селищної громади (далі - територія села, селища), територія міста.
Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія одного або декількох населених пунктів (сіл, селищ), визначених сільською, селищною, міською радою об'єднаної територіальної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою (далі - старостинський округ).
Місцеві вибори можуть бути:

 • черговими,
 • позачерговими,
 • повторними,
 • проміжними,
 • першими,
 • додатковими.

Чергові вибори порядок та строки

   Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад, голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах. 
   Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост приймається Верховною Радою України.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про місцеві вибори» чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів.
Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.

Позачергові вибори порядок та строки

   Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад». 

Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.
Позачергові вибори старости призначаються радою відповідної об'єднаної територіальної громади в разі дострокового припинення повноважень старости. Місцева рада, сільський, селищний, міський голова, староста, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови, старости на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України.
В останні шість місяців повноважень депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, позачергові вибори не призначаються та не проводяться.

   Місцева рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.

Повторні вибори порядок та строки

Повторні вибори депутатів (депутата) у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом України «Про місцеві вибори», у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, з підстав, визначених цим Законом, чи в разі визнання особи, обраної у відповідному одномандатному виборчому окрузі депутатом, такою, яка відмовилася від депутатського мандата у відповідному одномандатному виборчому окрузі. Повторні вибори сільського, селищного, міського голови, старости призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом України «Про місцеві вибори», у разі визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою, такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови, старости. Рішення про призначення повторних виборів сільського, селищного, міського голови, старости приймається територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом України «Про місцеві вибори», не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою, такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови, старости.
Повторні місцеві вибори призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня повторних місцевих виборів.

Проміжні вибори порядок та строки

У разі дострокового припинення повноважень депутата сільської, селищної ради, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом України «Про місцеві вибори», призначаються проміжні вибори.
Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня проміжних місцевих виборів.
Рішення про призначення проміжних виборів депутата сільської, селищної ради приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
У разі якщо депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.
Територіальною виборчою комісією здійснюються реєстрація особи, обраної депутатом та видання їй тимчасового посвідчення депутата.
Копії рішень про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від місцевої організації партії Територіальна виборча комісія направляє до Центральної виборчої комісії невідкладно після їх прийняття.

Слід зазначити, що в останні шість місяців повноважень депутатів сільських, селищних рад проміжні вибори за рішенням відповідної ради не проводяться.

Перші вибори порядок та строки

	Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом, а старости призначаються відповідною радою об'єднаної територіальної громади. 

Місцеві вибори призначаються на неділю не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів. Особливості проведення перших місцевих виборів:

 1. територіальна виборча комісія утворюється у разі призначення перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому Законом України «Про місцеві вибори»;
 2. територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону утворює виборчі округи, дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені Законом України «Про місцеві вибори»;
 3. депутати місцевої ради, сільський, селищний, міський голова, староста обираються на перших місцевих виборах на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного, міського голови, старости і сформування за результатами таких виборів відповідної ради у повноважному складі.

Додаткові вибори

Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади в порядку, визначеному [України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»].
Право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», та проживають у межах відповідного виборчого округу».
Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади в порядку, визначеному [України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»], призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.
Додаткові вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня додаткових виборів.

Оголошення про початок виборчого процесу

Орган, який відповідно до статті 14 Закону України «Про місцеві вибори» прийняв рішення про призначення повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день з дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк.
Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу чергових місцевих виборів, перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а територіальна виборча комісія - про початок виборчого процесу позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів, перших виборів старости на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів. Дане рішення оприлюднюється не пізніше наступного дня після дня його прийняття відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший визначений нею спосіб.
Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, територіальною виборчою комісією - протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а в разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення.
Територіальною виборчою комісією протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших виборів старости здійснюється офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу.
У разі невиконання територіальною виборчою комісією вимог Закону України «Про місцеві вибори» (бездіяльність виборчої комісії) щодо призначення повторних чи проміжних місцевих виборів такі вибори призначаються Центральною виборчою комісією у п'ятиденний строк з дня виявлення бездіяльності відповідної територіальної виборчої комісії. У випадку бездіяльності територіальної виборчої комісії рішення про початок виборчого процесу приймає Центральна виборча комісія.

Строки призначення місцевих виборів

Строки, визначені Законі України «Про місцеві вибори», обчислюються:

 • в календарних днях;
 • в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.

Першим днем строку, який відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний за днем настання такої події.
Останнім днем строку, який відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню такої події.
Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.

Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради

   Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради визначається залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, селищ, міст, проживають на території району в місті, району, області. 

Слід зазначити, що загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:

 • до 1 тисячі виборців - 12 депутатів;
 • від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 14 депутатів;
 • від 3 тисяч до 5 тисяч виборців - 22 депутати;
 • від 5 тисяч до 20 тисяч виборців - 26 депутатів;
 • від 20 тисяч до 50 тисяч виборців - 34 депутати;
 • від 50 тисяч до 100 тисяч виборців - 36 депутатів;
 • від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 42 депутати;
 • від 250 тисяч до 500 тисяч виборців - 54 депутати;
 • від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 64 депутати;
 • від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 84 депутати;
 • понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.

У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для районної ради, є меншою, ніж кількість сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, територіальні громади яких розташовані в межах відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює кількості відповідних сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.