Відмінності між версіями «Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 60: Рядок 60:
  
 
== Ідентифікатори пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження ==  
 
== Ідентифікатори пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження ==  
===  за суб’єктом права: ===
+
'''за суб’єктом права''':  
 
* за ідентифікаційними даними фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):
 
* за ідентифікаційними даними фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):
 
# прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);
 
# прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);
Рядок 66: Рядок 66:
 
# серія та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, повідомив про це відповідному контролюючому органові та має відмітку в паспорті громадянина України); іноземця, особи без громадянства).
 
# серія та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, повідомив про це відповідному контролюючому органові та має відмітку в паспорті громадянина України); іноземця, особи без громадянства).
 
<br />
 
<br />
 +
'''щодо суб’єкта речового права, обтяження - фізичної особи:'''
  
=== за ідентифікаційними даними юридичної особи (резидента та нерезидента): ===
+
* прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
# найменування юридичної особи;
+
* номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
# ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;<br />
+
* номер та за наявності серія документа, що посвідчує таку особу;
 +
 
 +
'''реєстраційний номер облікової картки платника податків;'''
 +
 
 +
'''щодо суб’єкта речового права, обтяження - юридичної особи:'''
 +
 
 +
* повне найменування юридичної особи;
 +
 
 +
* ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.
  
=== за об’єктом нерухомого майна: ===
 
* за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна;
 
* за адресою об’єкта нерухомого майна;
 
* за кадастровим номером земельної ділянки
 
 
[[категорія:Цивільне право]]
 
[[категорія:Цивільне право]]
 
[[категорія:Інші питання цивільного права‎]]
 
[[категорія:Інші питання цивільного права‎]]
 
[[категорія:Право власності на майно‎]]
 
[[категорія:Право власності на майно‎]]

Версія за 10:52, 28 грудня 2019

Нормативна база

Порядок надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно

Інформація з Державного реєстру прав надається за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру у паперовій або електронній формі, що має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор).

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається державним реєстратором, уповноваженою особою фронт-офісу (“фронт-офіс” - центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”) або помічником нотаріуса. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається через веб-портал Мін’юсту.

Адміністративний збір

За надання інформації з Державного реєстру прав сплачується адміністративний збір, крім випадків, передбачених законом. У разі надання інформації про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та реєстрах адміністративний збір за надання інформації не повертається. Відповідно до частин другої і десятої статті 18, частини першої статті 20, частин другої і третьої статті 32, частини третьої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” Кабінетом Міністрів України встановлено розмір плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

 • за надання інформації у паперовій формі — 0,025 розміру мінімальної заробітної плати;
 • за надання інформації в електронній формі — 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати;
 • за надання інформації адвокатам, нотаріусам та їх помічникам (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

Плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому така інформація отримується, округлюється до гривні та зараховується до державного бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

Особливості форми та засобів надання інформації

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи (далі - заявник) шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісу або нотаріуса.

Державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис. Така заява залишається у суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісі або нотаріуса.

За бажанням заявника відповідна заява може бути сформована та роздрукована у двох примірниках, один з яких після проставляння заявником та особою, яка сформувала таку заяву, підписів надається заявникові.

Після проставлення заявником підпису на заяві державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу реєструє заяву в базі даних заяв. Заява не підлягає реєстрації у базі даних заяв виключно у разі відсутності документа про сплату адміністративного збору за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом.

Особливості порядку надання інформації відповідно до суб'єктів звернення

Під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу встановлює особу заявника за документом, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за допомогою порталу електронних сервісів. Разом із заявою заявник подає документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом.

За результатом розгляду заяви державний реєстратор, уповноважена особа фронт-офісу за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує інформацію з цього Реєстру, яка розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її перегляду, завантаження та друку.

У разі коли заявник за власним бажанням отримує інформацію з Державного реєстру прав у паперовій формі особисто, державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу відповідно до п. 10 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затвердженого КМУ від 25.12.2015 р. №1127, встановлюють особу заявника та перевіряють обсяг його повноважень.

Примірник заяви, що залишився у суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісі або нотаріуса, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за надання інформації з Державного реєстру прав, зберігаються відповідним суб’єктом державної реєстрації прав, фронт-офісом чи нотаріусом самостійно протягом трьох років. Документи та / або відомості, сформовані державним реєстратором, уповноваженою особою фронт-офісу за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, зберігаються в електронній формі у цьому Реєстрі.

Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається користувачам, які зареєструвалися на офіційному веб-порталі Мін’юсту з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації “Bank ID”. Для реєстрації на офіційному веб-порталі Мін’юсту користувачем обов’язково зазначаються відомості про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контролюючому органові та має відмітку в паспорті громадянина України). У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, крім відомостей, визначених в абзаці першому цього пункту, додатково зазначаються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених під час реєстрації на офіційному веб-порталі Мін’юсту, несе користувач. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі забезпечується за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, завантаження та перегляду інформації з Державного реєстру прав в електронній формі для її подальшого використання, у тому числі друку.

Формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення цього Реєстру залежно від зазначених користувачем параметрів пошуку.

Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється після сплати адміністративного збору за надання такої інформації через Інтернет з використанням платіжних систем.

Ідентифікатори пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження

за суб’єктом права:

 • за ідентифікаційними даними фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):
 1. прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 3. серія та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, повідомив про це відповідному контролюючому органові та має відмітку в паспорті громадянина України); іноземця, особи без громадянства).


щодо суб’єкта речового права, обтяження - фізичної особи:

 • прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
 • номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 • номер та за наявності серія документа, що посвідчує таку особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

щодо суб’єкта речового права, обтяження - юридичної особи:

 • повне найменування юридичної особи;
 • ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.