Відмінності між версіями «Порядок ліквідації юридичної особи»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
Рядок 2: Рядок 2:
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України] від 16.01.2003 № 435-IV,
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України] від 16.01.2003 № 435-IV,
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань"] від 15.05.2003 № 755-IV,
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань"] від 15.05.2003 № 755-IV,
# Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 № 1576-XII (Закон втратив чинність у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю на підставі Закону N 2275-VIII від 06.02.2018),
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 № 1576-XII] (Закон втратив чинність у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю на підставі Закону N 2275-VIII від 06.02.2018),
# Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 № 2343-XII
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 № 2343-XII]


== Загальна інформація ==
== Загальна інформація ==

Версія за 06:18, 5 жовтня 2018

Нормативна база

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV,
 2. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань" від 15.05.2003 № 755-IV,
 3. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 № 1576-XII (Закон втратив чинність у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю на підставі Закону N 2275-VIII від 06.02.2018),
 4. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 № 2343-XII

Загальна інформація

 Ліквідація – це одна із форм припинення юридичної особи (стаття 104 Цивільного кодексу України).

Юридична особа ліквідується:

 • за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
 • за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;
 • за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

Ліквідація за рішенням учасників або органу юридичної особи

Етапи ліквідації:


І. Прийняття відповідного рішення учасниками юридичної особи або відповідним органом юридичної особи, уповноваженим на це установчими документами (протокол); Важливо, щоб рішення про ліквідацію юридичної особи містило:

 • дані про персональний склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії),
 • її голову або ліквідатора (якщо він діє одноосібно),
 • реєстраційні номери облікових карток платників податків (ІПН) кожного з членів ліквідаційної комісії або ліквідатора (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),
 • відомості про порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог (не менше двох місяців).
 Якщо рішення (протокол) не буде містити цих даних, державний реєстратор може відмовити у його прийнятті.

ІІ. Подання державному реєстратору за місцем державної реєстрації юридичної особи документів:

 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад ліквідаційної комісії або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Подати рішення про ліквідацію може керівник підприємства або будь-який інший представник юридичної особи, але у такому разі його повноваження повинні бути підтверджені довіреністю. Прийнявши у заявника документи, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про те, що підприємство знаходиться в стані припинення. Крім того, дані про початок ліквідації підприємства публікуються в офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ХІІ. Реєстрація ліквідації юридичної особи. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ліквідатор (голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа) подає державному реєстратору наступний пакет документів: