Відмінності між версіями «Порядок ліквідації юридичної особи»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 6: Рядок 6:


== Загальна інформація ==
== Загальна інформація ==
Ліквідація – це одна із форм припинення юридичної особи ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 104 Цивільного кодексу України]).<br />
  Ліквідація – це одна із форм припинення юридичної особи ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 стаття 104 Цивільного кодексу України]).<br />


Юридична особа ліквідується:<br />
Юридична особа ліквідується:<br />

Версія за 06:11, 2 жовтня 2018

Нормативна база

Загальна інформація

 Ліквідація – це одна із форм припинення юридичної особи (стаття 104 Цивільного кодексу України).

Юридична особа ліквідується:

 1. за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
 2. за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;
 3. за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

Ліквідація за рішенням учасників або органу юридичної особи

Етапи ліквідації:

І. Прийняття відповідного рішення учасниками юридичної особи або відповідним органом юридичної особи, уповноваженим на це установчими документами (протокол); Важливо, щоб рішення про ліквідацію юридичної особи містило:

 • дані про персональний склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії),
 • її голову або ліквідатора (якщо він діє одноосібно),
 • реєстраційні номери облікових карток платників податків (ІПН) кожного з членів ліквідаційної комісії або ліквідатора (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),
 • відомості про порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог (не менше двох місяців).
 Якщо рішення (протокол) не буде містити цих даних, державний реєстратор може відмовити у його прийнятті.

ІІ. Подання державному реєстратору за місцем державної реєстрації юридичної особи документів:

 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад ліквідаційної комісії або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Подати рішення про ліквідацію може керівник підприємства або будь-який інший представник юридичної особи, але у такому разі його повноваження повинні бути підтверджені довіреністю.

Прийнявши у заявника документи, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про те, що підприємство знаходиться в стані припинення. Крім того, дані про початок ліквідації підприємства публікуються в офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З дати публікації інформації про початок ліквідаційної процедури починає свій відлік зазначений у протоколі строк для пред'явлення кредиторами своїх вимог до підприємства.

ІІІ. Прийняття та розгляд ліквідаційною комісією (ліквідатором) кредиторських вимог до юридичної особи (у разі їх заявлення).

IV. Закриття банківських рахунків юридичної особи, крім тих, які використовуються для розрахунків з кредиторами та інших розрахунків у процесі ліквідації.

V. Проведення інвентаризації майна, витребування майна юридичної особи з незаконного володіння.

VІ. Звільнення трудового колективу з дотриманням вимог трудового законодавства.

VІІ. Вжиття всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується:

 • письмове повідомлення кожного з боржників про припинення юридичної особи;
 • заявлення вимог та позовів про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

VIII. Складання проміжного ліквідаційного балансу після завершення строків для пред'явлення кредиторами своїх вимог. Баланс має включати відомості про склад майна юридичної особи, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс повинен бути затверджений учасниками (власником) юридичної особи.

IХ. Виплати кредиторам по всім пред'явленим вимогам. Якщо коштів юридичної особи виявиться недостатньо для задоволення всіх вимог, ліквідатор (ліквідаційна комісія) організовує продаж майна юридичної особи.

Х. Складання ліквідаційного балансу (коли розрахунки з кредиторами завершені) та його затвердження зборами учасників (рішенням власника) юридичної особи.

ХІ. Якщо у юридичної особи є документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, вони передаються в установленому законом порядку у відповідні архіви, про що архівом, який прийняв документи, видається відповідна довідка.

ХІІ. Реєстрація ліквідації юридичної особи. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ліквідатор (голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа) подає державному реєстратору наступний пакет документів:

 • заяву про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації Медіа:Заява-про-держ-реєстрацію-припинення-ЮО-в-результаті-її-ліквідації.doc;
 • довідку архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
 • довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів;
 • довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску.

У випадках, встановлених законом, крім вищезазначених документів додатково державному реєстратору подається:

 • аудиторський висновок щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.
 • копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (для ліквідованих акціонерних товариств).
 • довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цього підприємства (якщо підприємство (не обов'язково акціонерне товариство) було емітентом цінних паперів).

У разі, якщо після завершення процедури ліквідації юридичної особи, а також по завершенню строку, встановленого у протоколі загальних зборів (рішення власника) для заявлення кредиторами своїх вимог, юридичній особі не надані зазначені вище довідки податкового органу та/або органів Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного соціального внеску, або не дано відмову в їх видачі, ліквідатор (голова ліквідаційної комісії, уповноважена особа) має право протягом десяти робочих днів з моменту завершення строку, встановленого для кредиторів, звернутися до державного реєстратора для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи з наявними документами за принципом мовчазної згоди.

Тут ліквідатора може зіткнутись із проблемою у вигляді заперечення податкового органу або органу Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті його ліквідації. Таке заперечення може вчинити, якщо податковий орган або орган Пенсійного фонду не встигає провести позапланові перевірки ліквідованих юридичних осіб протягом двох місяців з моменту публікації інформації про ліквідацію підприємства. Наявність такого заперечення є підставою для державного реєстратора, щоб залишити документи, подані ліквідатором без розгляду. Іншими підставами можуть послужити подача документів не в повному обсязі, якщо юридична особа, що ліквідується, є учасником (власником) інших юридичних осіб, щодо юридичної особи відкрито виконавче провадження, або відкрито провадження у справі про банкрутство.

Якщо ж у державного реєстратора немає підстав залишити документи без розгляду, він вносить до Реєстру дані про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації, про що видає ліквідатору (голови ліквідаційної комісії) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.