Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
(Не показані 13 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 Закон України "Про автомобільний транспорт"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закон України "Про гуманітарну допомогу"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1234-17 Наказ Міністерства соціальної політики України від 26 травня 2017 року № 877 "Про затвердження Порядку оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0034-95 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 січня 1995 року № 13 "Про затвердження Переліку медичних показань на право одержання інвалідами автомобілів з ручним керуванням"]


* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 Закон України “Про автомобільний транспорт”]
== Хто має право на отримання автомобіля ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закон України “Про гуманітарну допомогу”]
Легковими автомобілями забезпечуються особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, які мають право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами України і місце проживання яких зареєстровано в Україні [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п пункт 1 Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 (далі - Порядок)].
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями” від 19 липня 2006 року № 999]


== Загальні положення ==
Особи з інвалідністю, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями <u>не забезпечуються</u>.


Держава гарантує розробку, виробництво технічних та інших засобів реабілітації та закупівлю спеціального автотранспорту, виробів медичного призначення та забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів для соціальної адаптації, полегшення умов праці і побуту, спілкування інвалідів, дітей-інвалідів, поширює інформацію про таку продукцію.<br />
== Куди звернутися ==
Забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю за місцем реєстрації здійснюється здійснюється <u>структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій</u> (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) або <u>управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - відділення виконавчої дирекції)</u>.


Механізм забезпечення легковими автомобілями (далі - автомобіль) інвалідів, зокрема дітей-інвалідів, які мають право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами України і місце проживання яких зареєстровано (далі - місце реєстрації) в Україні в установленому законодавством порядку регламентовано [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 “Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями”] (далі - Порядок).<br />
Для отримання автомобіля особа з інвалідністю '''повинна перебувати на обліку''', [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1234-17 крім внутрішньо переміщених осіб], в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення або відділенні виконавчої дирекції (для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва) для забезпечення спецавтотранспортом. Діти з інвалідністю беруться на облік після досягнення ними п'ятирічного віку.


Забезпечення автомобілями інвалідів за місцем реєстрації здійснюється Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення) або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції).<br />
== Перелік перелік необхідних документів для взяття на облік ==
# Заява;
# висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність в особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем, зазначених у пунктах 29-31 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п Порядку];
# копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю - копія медичного висновку; 
# паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);
# довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);
# документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем; 
# копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно), - для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї;
# довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, - для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни;
# копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування, - для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва;
# копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки - для недієздатних осіб з інвалідністю;
# копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування, - для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування.
# копія посвідчення водія на право керування автомобілем відповідної категорії (подається особою з інвалідністю або членом його сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому передається право користування автомобілем, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншою особою, якій передається право користування автомобілем та яка зареєстрована в одному населеному пункті з особою з інвалідністю) ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п пункт 3 Порядку]).<br>


Інваліди, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються.
Після реєстрації заяви та доданих до неї документів органом соціального захисту населення або відділенням виконавчої дирекції <u>в день звернення</u> (якщо заява направлялася поштою - в 3-денний строк) видається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК. <br>


== Категорії інвалідів ==
'''Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:'''
* особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
* особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;
* особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.


Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:
== Облік осіб з інвалідністю ==
На облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:
* не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 Закону України "Про автомобільний транспорт"] (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п пунктом 8 Порядку]); 
* протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.<br>


* інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
Взяття на облік особи з інвалідністю (крім особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва) у розрізі наявних черг осіб з інвалідністю (відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п пунктів 25-28 цього Порядку]) <u>з дати огляду</u> обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала особі з інвалідністю висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви, а особи з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, - <u>з дати подання заяви разом з документами</u>, зазначеними у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п 34  Порядку].<br>
* інваліди війни I групи по зору або без обох рук;
* інваліди з куксами обох ніг і рук.


== Облік інвалідів ==
Сім'ї, які складаються з 2 і більше осіб з інвалідністю, беруться на облік як сім'я на підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль <u>з дати взяття на облік першого з них</u>. У разі бажання однієї з осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку як сім'я, отримати автомобіль окремо він береться на облік на підставі заяви з дати, з якої він міг бути взятий на облік, якби не перебував на обліку як сім'я, та відповідно до своєї категорії.


Згідно пункту 5 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку] діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на облік, якщо їхні законні представники мають підстави, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту.<br />
=== Підстави для дострокового взяття на облік ===
Особа з інвалідністю може бути достроково взята на облік на підставі рішення структурного підрозділу соціального захисту населення за погодженням з Міністерством соціальної політики України, а особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - за рішенням правління Фонду соціального страхування у разі:
Для взяття на облік та забезпечення автомобілем відповідні структурні підрозділи соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (у разі їх створення) (далі - органи соціального захисту населення) або управління виконавчої дирекції надсилають запит до відповідного підрозділу МВС для отримання відомостей про реєстрацію на ім'я інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда автомобіля '''''протягом останніх семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку'''''.<br />
* викрадення автомобіля, якщо автомобіль не було знайдено протягом одного року, що необхідно підтвердити довідкою, виданою підрозділом МВС;
* неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася не з вини особи з інвалідністю або особи, яка керувала автомобілем у присутності особи з інвалідністю, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС чи ДСНС.


У разі коли за час перебування на обліку в інваліда змінилася група інвалідності або йому було встановлено групу інвалідності без зазначення строку повторного огляду, йому необхідно повторно пройти огляд облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем на дату встановлення зазначених змін.<br />
=== Зняття з обліку ===
Якщо протягом часу перебування на обліку особа з інвалідністю втратила підстави, зазначені у розділі 5 цієї консультації, а також коли особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, яким інвалідність встановлено на певний період, не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом шести місяців, - '''знімаються з обліку'''.
Якщо протягом часу перебування на обліку інвалід втратив підстави, зазначені у пункті 5 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку], він знімається з обліку.<br />
Не береться на облік інвалід, який має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право користування автомобілем.<br />
 
Якщо під час перебування на обліку в сім'ї інваліда відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право користування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім'ї інваліда не може керувати автомобілем, інвалід знімається з обліку протягом шести місяців після встановлення такого факту.<br />
 
Інвалід може бути достроково взятий на облік на підставі рішення структурного підрозділу соціального захисту населення за погодженням з Мінсоцполітики, а інвалід унаслідок трудового каліцтва - за рішенням правління Фонду соціального страхування у разі:<br />
* викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що підтверджується довідкою, виданою підрозділом МВС;
* неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася не з вини інваліда або особи, яка керувала автомобілем у присутності інваліда, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС чи ДСНС.
 
Взяття на облік інваліда (крім інваліда внаслідок трудового каліцтва) здійснюється структурним підрозділом соціального захисту населення, а інваліда внаслідок трудового каліцтва - управлінням виконавчої дирекції у розрізі наявних черг інвалідів (відповідно до пунктів 25-28 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку]) ''з дати огляду обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК)'', яка видала інваліду висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.<br />
Інваліди, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік ''з дати подання заяви разом з документами'', зазначеними у пункті 34 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку].<br />
Сім'ї, які складаються з двох і більше інвалідів, беруться на облік як сім'я на підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль ''з дати взяття на облік першого з них''.<br />
У разі бажання одного з інвалідів, які перебувають на обліку як сім'я, отримати автомобіль окремо він береться на облік на підставі заяви з дати, з якої він міг бути взятий на облік, якби не перебував на обліку як сім'я, та відповідно до своєї категорії.<br />
У такому ж порядку здійснюється взяття на облік інваліда у разі смерті інваліда, з яким він перебував на обліку як сім'я.<br />
 
У разі зняття інвалідності інвалід знімається з обліку, а автомобіль, яким він був забезпечений, повертається головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції відповідно до пункту 16 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку]. Інвалід повторно береться на облік ''з дати встановлення інвалідності відповідно до довідки МСЕК''.<br />
У разі коли інваліди, діти-інваліди, яким інвалідність встановлено на певний період, '''''не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом шести місяців''''', вони знімаються з обліку.<br />
 
Якщо у інваліда, який має протипоказання до користування автомобілем, відсутній член сім’ї, який зареєстрований за місцем його реєстрації та якому інвалід та інвалід унаслідок трудового каліцтва міг би передати право користування автомобілем, або інша особа (для інвалідів війни та інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), інвалід знімається з обліку '''''протягом шести місяців''''' з дня встановлення такого факту.
 
== Перелік документів для забезпечення автомобілем ==
 
Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, документи, зазначені у пункті 34 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку], та висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем, зазначених у пунктах 29-31 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку].<br />
Крім того, інвалід або член його сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і якому передається право користування автомобілем, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда, інша особа, якій передається право користування автомобілем (для інвалідів війни та інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та інвалідів унаслідок трудового каліцтва) та яка зареєстрована в одному населеному пункті з інвалідом, подає копію посвідчення водія на право керування автомобілем відповідної категорії.<br />
 
Для взяття на облік інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації, а інвалід унаслідок трудового каліцтва - до відділення виконавчої дирекції, заяву, форма якої затверджується Мінсоцполітики.<br />
 
До заяви, що реєструється у спеціальному журналі обліку, додаються:<br />
* копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів - копія медичного висновку;
* паспорт (для інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда);
* довідка про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);
* документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем;
* для інвалідів I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності інваліда керувати автомобілем (для інвалідів I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);
* для інвалідів від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення інваліда війни;
* для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;
* для недієздатних інвалідів - копія рішення суду про визнання інваліда недієздатним та копія рішення (розпорядження) про встановлення над ним опіки;
* для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених батьківського піклування, - копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.
 
Після реєстрації заяви органом соціального захисту населення або відділенням виконавчої дирекції '''''в день звернення''''' видається, а у разі надходження заяви поштою '''''у триденний строк''''' інваліду надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК. Після проходження інвалідом медичного огляду лікувально-профілактичний заклад '''''у п'ятиденний строк''''' надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення і витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов'язковому порядку повідомляє про це орган соціального захисту населення або відділення виконавчої дирекції, яке видало таке направлення.<br />
 
Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу орган соціального захисту населення надсилає документи інваліда разом із заявою до структурного підрозділу соціального захисту населення, а відділення виконавчої дирекції - до управління виконавчої дирекції.<br />
 
Структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції реєструє заяви разом з іншими необхідними документами у журналі, форма якого затверджується Мінсоцполітики, приймає відповідне рішення і надсилає його у письмовій формі відповідно до органів соціального захисту населення або відділень виконавчої дирекції, які видали направлення, та інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів.
 
== Коло осіб, які належать до членів сім´ї інваліда ==
 
До членів сім'ї інваліда належать громадяни України, які проживають разом з ним, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки або піклування над неповнолітніми дітьми, а також на інших підставах, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства, та місце проживання яких зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку.


== Умови для забезпечення автомобілями ==
== Умови для забезпечення автомобілями ==
Особа з інвалідністю або член сім'ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує автомобіль '''особисто''' (пункт 13 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п Порядку]).


На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які:<br />
У разі коли в сім'ї є дві і більше особи з інвалідністю, що перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з подальшим зняттям їх із черги. При цьому одна з осіб з інвалідністю на вибір (за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для неї умовах (безоплатно або з оплатою 7 % вартості), якщо один з членів сім'ї має право на забезпечення автомобілем на таких самих умовах.<br>
* не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 Закону України "Про автомобільний транспорт"] (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції, '''''що перебував в експлуатації менш як 10 років''''' (крім випадків, передбачених пунктом 8 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку]); 
* '''''протягом семи років перед взяттям на облік''''' і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, '''''строк експлуатації якого менше ніж п'ять років'''''. <br />
 
''Інвалід'' або член сім'ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда ''отримує автомобіль особисто'' (пункт 13 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку]).<br />
 
У разі коли в сім'ї є два і більше інвалідів, що перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з подальшим зняттям їх із черги. При цьому один з інвалідів на вибір (за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для нього умовах (безоплатно або з оплатою 7 відсотків вартості), якщо один з членів сім'ї має право на забезпечення автомобілем на таких самих умовах.<br />
Якщо один з членів сім'ї, що складається з двох і більше інвалідів, перебуває на обліку за умови передачі права користування автомобілем іншому члену сім'ї, така сім'я забезпечується автомобілем тієї модифікації, що відповідає медичним показанням члена сім'ї, якому буде передано право користування автомобілем відповідно до цього Порядку.<br />
 
Згідно абзацу 3 пункту 9 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку] якщо один із членів сім’ї, до складу якої входять два і більше інваліди, що перебувають на обліку, змінив місце реєстрації у зв’язку з розірванням шлюбу між подружжям, влаштуванням одного з них до установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засудженням до позбавлення волі, така сім’я втрачає право на забезпечення автомобілем на умовах, визначених цим пунктом. При цьому такі інваліди беруться на облік з дати набуття ними права на забезпечення автомобілем.<br />
 
Інваліди, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються відповідно до абзацу 4 пункту 1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку].


== Строк користування автомобілем ==
'''Підприємство-постачальник''' через дилерську мережу здійснює підготовку автомобілів до експлуатації і видає їх особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю згідно з наказом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про розподіл автомобілів та забезпечення ними осіб з інвалідністю, а особам з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - згідно із наказом управління виконавчої дирекції Фонду ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п пункт 10 Порядку]).<br>
 
Відповідно до пункту 6 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку] інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда '''''отримує автомобіль на десятирічний строк''''' без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після закінчення зазначеного строку інвалід може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його структурному підрозділу соціального захисту населення чи управлінню виконавчої дирекції на умовах згідно з пунктом 14 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку].<br />
Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання його інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда на підставі акта приймання-передачі, виданого дилером підприємства - постачальника автомобілів для інвалідів.<br />
 
Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, за їх бажанням '''''може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації'''''.<br />
 
За  рішенням управління виконавчої дирекції інвалід унаслідок трудового  каліцтва  може викупити автомобіль, що перебуває у його користуванні,  незалежно  від строку експлуатації без права взяття його  на  облік  протягом  10  років  з дня отримання викупленого автомобіля.  Розрахункова  сума для викупу автомобіля визначається відповідно  до  абзацу  десятого пункту 16 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку]. В такому разі  управління  виконавчої  дирекції  враховує суму, сплачену за автомобіль  інвалідом під час забезпечення його таким автомобілем, з урахуванням  його  зносу, згідно з абзацом 4 пункту 15 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку].
 
Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда на час смерті, автомобіль, '''''строк експлуатації якого менше ніж 10 років''''', залишається у разі сплати ним '''''протягом шести місяців''''' з дня смерті інваліда до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а членом сім'ї померлого інваліда внаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості автомобіля з урахуванням розрахункової вартості автомобіля та суми, сплаченої за нього інвалідом.<br />
 
Розрахункова вартість автомобіля визначається структурним підрозділом соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції.<br />
 
В іншому разі автомобіль, '''''строк експлуатації якого менше ніж 10 років''''', повертається (вилучається) структурному підрозділу чи органу соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.
 
== Оформлення реєстраційних документів ==
 
Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на інвалідів, а недієздатним інвалідам і дітям-інвалідам - на їх законних представників.<br />
У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом МВС робиться позначка про видачу автомобіля структурним підрозділом соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права користування ним без дозволу структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції.<br />
 
Строк, на який передається право користування автомобілем члену сім'ї інваліда, встановлюється у реєстраційних документах на автомобіль з дозволу структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції виходячи з обставин конкретної сім'ї інваліда, дитини-інваліда (пункт 12 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку]).
 
== Контроль за експлуатацією автомобілів ==
 
Згідно пункту 20 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку] відповідний контроль здійснюють підрозділи МВС, структурні підрозділи соціального захисту населення, управління виконавчої дирекції у порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МВС.<br />
У разі позбавлення інваліда або члена сім'ї, якому передано право керування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда права керування автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху строк експлуатації автомобіля продовжується на відповідний період.<br />
 
Підрозділ МВС повідомляє структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції, де інвалід перебуває на обліку, '''у триденний строк''' після прийняття рішення про позбавлення права користування автомобілем за порушення правил дорожнього руху інваліда або члена сім'ї, якому передано право користування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда.


Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання його особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю <u>на підставі акта приймання-передачі</u>, виданого дилером підприємства - постачальника автомобілів для осіб з інвалідністю.
== Черговість забезпечення автомобілями ==
== Черговість забезпечення автомобілями ==
 
Відповідно до пункту 25 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п Порядку] '''позачергово''' автомобілі отримують:  
Відповідно до пункту 25 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку] '''позачергово''' автомобілі отримують:  
* за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:  
* за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:  
# інваліди війни;
# особи з інвалідністю внаслідок війни;  
# інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
# особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;  
# сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку;
# сім'ї з двома і більше особами з інвалідністю, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п Порядку];  
# інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
# особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);  
# інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються;  
# особи з інвалідністю з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються;
* незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:  
* незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:  
# інваліди I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);  
# особи з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);  
# інваліди війни I групи по зору або без обох рук;  
# особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;  
# інваліди з куксами обох ніг і рук.
# особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.<br>
'''Першочергово''' з осіб, зазначених у пункті 25 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку], забезпечуються автомобілями інваліди, які відповідно до статті 11 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"] належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем).<br />
 
Згідно пункту 27 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку] у порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються:<br />
* інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;
* інші інваліди, які мають відповідні медичні показання.
* Інваліди унаслідок трудового каліцтва забезпечуються автомобілями з дотриманням умов, визначених у пунктах 25-27 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку].
 
== Забезпечення автомобілями у якості гуманітарної допомоги ==


Відповідно до пункту 41 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку] за бажанням інвалідів структурні підрозділи соціального захисту населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі.<br />
Першочергово з осіб, зазначених у пункті 25 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п Порядку], забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які відповідно до статті 11 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"] належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем).<br>


Відповідно до статті 6 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України “Про гуманітарну допомогу”] звільняються від оподаткування товарів, визнаних гуманітарною допомогою легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були вперше зареєстровані '''не пізніше ніж вісім років тому''', з об'ємом двигуна '''не більш як 1800 куб. см''', що отримуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, для подальшої передачі інвалідам, які перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.<br />
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п 27  Порядку] у порядку '''загальної черговості''' автомобілями забезпечуються:
* особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;
* інші особи з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання.
* особи з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва забезпечуються автомобілями з дотриманням умов, визначених у Порядку.


Автомобілями, отриманими головними управліннями як гуманітарна допомога, інваліди (за їх бажанням або за бажанням законних представників недієздатних інвалідів), діти-інваліди (за бажанням їх законних представників), які перебувають на обліку в структурних підрозділах соціального захисту населення та управліннях виконавчої дирекції, забезпечуються безоплатно в порядку черговості.<br />
== Строк користування автомобілем ==
Особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує автомобіль '''на десятирічний строк''' без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п 6  Порядку]). <br>
Після закінчення зазначеного строку особа з інвалідністю може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його структурному підрозділу соціального захисту населення чи управлінню виконавчої дирекції на умовах згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п 14 Порядку], або за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації.<br>


Автомобіль, отриманий структурним підрозділом соціального захисту населення як гуманітарна допомога для конкретного інваліда, який перебуває на обліку, видається безоплатно такому інваліду (за його згодою або за згодою законного представника недієздатного інваліда), дитині-інваліду (за згодою її законного представника) незалежно від черговості '''''на десятирічний строк''''', визначений з дати видачі, із зняттям з обліку.<br />
За рішенням управління виконавчої дирекції особа з інвалідністю унаслідок трудового  каліцтва  може викупити автомобіль, що перебуває у її користуванні, незалежно від строку експлуатації без права взяття її  на облік протягом  10 років  з дня отримання викупленого автомобіля ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п абзац четвертий пункту 15 Порядку]).<br>
   
   
У разі відмови інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда від автомобіля, отриманого структурним підрозділом соціального захисту населення як гуманітарна допомога, такий автомобіль отримується в порядку черговості іншим інвалідом, який перебуває на обліку.<br />
Іншому члену сім'ї померлої особи з інвалідністю, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю на час смерті, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, <u>залишається у разі сплати ним протягом 6 місяців з дня смерті особи з інвалідністю</u> до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а членом сім'ї померлої особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості автомобіля з урахуванням розрахункової вартості автомобіля та суми, сплаченої за нього особою з інвалідністю.  


У разі коли автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, не отримано інвалідом у зв'язку із смертю, такий автомобіль пропонується в порядку черговості іншому інваліду, який перебуває на обліку.<br />
== Оформлення реєстраційних документів ==
Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на осіб з інвалідністю, а недієздатним особам з інвалідністю і дітям осіб з інвалідністю - на їх законних представників.<br>


У разі коли під час експлуатації автомобіля, отриманого інвалідом як гуманітарна допомога, у нього або члена його сім'ї, якому передано право користування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда виявляються протипоказання до керування ним, він або член його сім'ї переїхав на інше місце проживання або у разі смерті члена сім'ї, якому передано право користування автомобілем, чи його відмови керувати автомобілем, питання про передачу права користування автомобілем члену сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда або в одному населеному пункті з ним, вирішується у кожному конкретному випадку за рішенням структурного підрозділу соціального захисту населення за клопотанням органу соціального захисту населення.<br />
У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом Міністерства внутрішніх справ України робиться позначка про видачу автомобіля структурним підрозділом соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права користування ним без дозволу структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції.<br>
Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через структурний підрозділ соціального захисту населення '''''і користувався більше 10 років''''', за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.<br />
У реєстраційних документах на автомобіль підрозділ МВС робить позначку про видачу автомобіля структурним підрозділом соціального захисту населення, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права керування автомобілем без дозволу цього головного управління.<br />


У разі порушення зазначеної вимоги інвалід у подальшому позбавляється права на забезпечення автомобілем через структурний підрозділ соціального захисту населення.<br />
Строк, на який передається право користування автомобілем члену сім'ї особи з інвалідністю, встановлюється у реєстраційних документах на автомобіль з дозволу структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції виходячи з обставин конкретної сім'ї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (пункт 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п Порядку]).


Згідно частини 3 статті 11-1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України “Про гуманітарну допомогу”] після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю були забезпечені через органи соціального захисту населення, за бажанням членів їхніх сімей, спадкоємців таких осіб передається їм у власність безоплатно за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
== Забезпечення автомобілями у якості гуманітарної допомоги ==
За бажанням осіб з інвалідністю структурні підрозділи соціального захисту населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п 41 Порядку]).


== Повернення виданих автомобілів ==
== Повернення виданих автомобілів ==
Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років після смерті особи з інвалідністю залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є особа з інвалідністю, яка:
* мала підстави для забезпечення автомобілем на час смерті особи з інвалідністю або протягом не більше 6 місяців з дня її смерті;
* була зареєстрована на час смерті особи з інвалідністю за місцем її реєстрації;
* не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції.<br>


Пунктом 16 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку] передбачено, що після смерті інваліда, дитини-інваліда такий автомобіль може бути безоплатно переданий у власність члену його (її) сім’ї (за бажанням такого члена сім’ї), який на час смерті інваліда були зареєстровані за місцем реєстрації інваліда, дитини-інваліда.<br />
Автомобіль, отриманий особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особою з інвалідністю, дитини з інвалідністю, вилучається відповідними органами державної виконавчої служби '''за рішенням суду''' за поданням структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції (абзац 16 пункту 16 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-п Порядку]).
Автомобіль, '''''строк експлуатації якого від 5 до 10 років''''', залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті інваліда був зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і середньомісячний сукупний дохід сім'ї якого '''''за шість місяців''''', що передують дню смерті інваліда, не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої Мінсоцполітики.<br />
Автомобіль, строк експлуатації якого '''''менше ніж 10 років''''' (крім випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту), після смерті інваліда залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, який:<br />
* мав підстави для забезпечення автомобілем на час смерті інваліда або '''''протягом не більше 6 місяців''''' з дня його смерті;
* був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його реєстрації;
* не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції.<br />


Автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда, вилучається відповідними органами державної виконавчої служби за рішенням суду за поданням структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції (абзац 16 пункту 16 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку]).<br />
У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається структурному підрозділу соціального захисту населення.<br>


Спори про частку в спільній власності членів сім'ї інваліда щодо автомобіля або суми, сплаченої за нього, вирішуються в судовому порядку.<br />
У разі коли таку особу з інвалідністю було забезпечено автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), за її заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, їй повертається сума, що була нею сплачена за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.


Відповідно до частини 2 статті 11-1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14 Закону України “Про гуманітарну допомогу”] автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю була забезпечена через органи соціального захисту населення і користувалася '''''більше 10 років''''', за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може бути безоплатно переданий у власність особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за бажанням таких осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.<br />
== Порядок оскарження незаконних дій ==
 
Якщо особою чи органом, які уповноважені на забезпечення особи з інвалідністю автомобілем, вчиняються дії, що суперечать законодавству (наприклад, незаконна відмова у постановці на облік, необґрунтована відмова у видачі автомобіля, чи інші дії чи бездіяльність), такії дії можна оскаржити [http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83:_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 в порядку адміністративного судочинства].<br>
Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід, дитина-інвалід були забезпечені через структурний підрозділ соціального захисту населення, за бажанням членів сімей, спадкоємців інвалідів передається їм у власність безоплатно за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається структурному підрозділу соціального захисту населення.<br />
 
Особи з інвалідністю І та ІІ груп звільняються від сплати судового збору ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 пункт 9 частини першої статті Закону України "Про судовий збір"]).
Повернутий автомобіль структурний підрозділ соціального захисту населення здає підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, або видає в порядку черговості інваліду, який перебуває на обліку. Такий інвалід '''''знімається з обліку на десятирічний строк''''', який визначається починаючи з дати отримання автомобіля попереднім інвалідом, з урахуванням строку його експлуатації померлим інвалідом.
 
Відповідно до абзаців 4-5 пункту 1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF/page Порядку], у разі влаштування інваліда, який забезпечений автомобілем, на проживання до установи соціального обслуговування або засудження його до позбавлення волі автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції, повертається такому структурному підрозділу соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті. У разі коли такого інваліда було забезпечено автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), за його заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, йому повертається сума, що була ним сплачена за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.
 
Інвалідів, які в період перебування на обліку для забезпечення автомобілем були влаштовані до установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засуджені до позбавлення волі, знімають з обліку для забезпечення автомобілем. На підставі довідки про вибуття з установи соціального обслуговування або про відбуття строку покарання в місці позбавлення волі інваліди беруться на облік з дати подання заяви про забезпечення автомобілем з урахуванням періоду перебування на обліку до влаштування в установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засудження до позбавлення волі.


[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]

Версія за 15:58, 27 січня 2020

Нормативна база

Хто має право на отримання автомобіля

Легковими автомобілями забезпечуються особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, які мають право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами України і місце проживання яких зареєстровано в Україні пункт 1 Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 (далі - Порядок).

Особи з інвалідністю, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються.

Куди звернутися

Забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю за місцем реєстрації здійснюється здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - відділення виконавчої дирекції).

Для отримання автомобіля особа з інвалідністю повинна перебувати на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб, в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення або відділенні виконавчої дирекції (для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва) для забезпечення спецавтотранспортом. Діти з інвалідністю беруться на облік після досягнення ними п'ятирічного віку.

Перелік перелік необхідних документів для взяття на облік

 1. Заява;
 2. висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність в особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем, зазначених у пунктах 29-31 цього Порядку;
 3. копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю - копія медичного висновку;
 4. паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);
 5. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);
 6. документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем;
 7. копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно), - для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї;
 8. довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, - для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни;
 9. копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування, - для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва;
 10. копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки - для недієздатних осіб з інвалідністю;
 11. копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування, - для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування.
 12. копія посвідчення водія на право керування автомобілем відповідної категорії (подається особою з інвалідністю або членом його сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому передається право користування автомобілем, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншою особою, якій передається право користування автомобілем та яка зареєстрована в одному населеному пункті з особою з інвалідністю) (пункт 3 Порядку).

Після реєстрації заяви та доданих до неї документів органом соціального захисту населення або відділенням виконавчої дирекції в день звернення (якщо заява направлялася поштою - в 3-денний строк) видається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК.

Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:

 • особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
 • особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;
 • особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.

Облік осіб з інвалідністю

На облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:

 • не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 Порядку);
 • протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.

Взяття на облік особи з інвалідністю (крім особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва) у розрізі наявних черг осіб з інвалідністю (відповідно до пунктів 25-28 цього Порядку) з дати огляду обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала особі з інвалідністю висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви, а особи з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, - з дати подання заяви разом з документами, зазначеними у 34 Порядку.

Сім'ї, які складаються з 2 і більше осіб з інвалідністю, беруться на облік як сім'я на підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль з дати взяття на облік першого з них. У разі бажання однієї з осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку як сім'я, отримати автомобіль окремо він береться на облік на підставі заяви з дати, з якої він міг бути взятий на облік, якби не перебував на обліку як сім'я, та відповідно до своєї категорії.

Підстави для дострокового взяття на облік

Особа з інвалідністю може бути достроково взята на облік на підставі рішення структурного підрозділу соціального захисту населення за погодженням з Міністерством соціальної політики України, а особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - за рішенням правління Фонду соціального страхування у разі:

 • викрадення автомобіля, якщо автомобіль не було знайдено протягом одного року, що необхідно підтвердити довідкою, виданою підрозділом МВС;
 • неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася не з вини особи з інвалідністю або особи, яка керувала автомобілем у присутності особи з інвалідністю, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС чи ДСНС.

Зняття з обліку

Якщо протягом часу перебування на обліку особа з інвалідністю втратила підстави, зазначені у розділі 5 цієї консультації, а також коли особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, яким інвалідність встановлено на певний період, не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом шести місяців, - знімаються з обліку.

Умови для забезпечення автомобілями

Особа з інвалідністю або член сім'ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує автомобіль особисто (пункт 13 Порядку).

У разі коли в сім'ї є дві і більше особи з інвалідністю, що перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з подальшим зняттям їх із черги. При цьому одна з осіб з інвалідністю на вибір (за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для неї умовах (безоплатно або з оплатою 7 % вартості), якщо один з членів сім'ї має право на забезпечення автомобілем на таких самих умовах.

Підприємство-постачальник через дилерську мережу здійснює підготовку автомобілів до експлуатації і видає їх особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю згідно з наказом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про розподіл автомобілів та забезпечення ними осіб з інвалідністю, а особам з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - згідно із наказом управління виконавчої дирекції Фонду (пункт 10 Порядку).

Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання його особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на підставі акта приймання-передачі, виданого дилером підприємства - постачальника автомобілів для осіб з інвалідністю.

Черговість забезпечення автомобілями

Відповідно до пункту 25 Порядку позачергово автомобілі отримують:

 • за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:
 1. особи з інвалідністю внаслідок війни;
 2. особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
 3. сім'ї з двома і більше особами з інвалідністю, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку;
 4. особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
 5. особи з інвалідністю з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються;
 • незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:
 1. особи з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
 2. особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;
 3. особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.

Першочергово з осіб, зазначених у пункті 25 цього Порядку, забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які відповідно до статті 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем).

Згідно з 27 Порядку у порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються:

 • особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;
 • інші особи з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання.
 • особи з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва забезпечуються автомобілями з дотриманням умов, визначених у Порядку.

Строк користування автомобілем

Особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі (6 Порядку).
Після закінчення зазначеного строку особа з інвалідністю може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його структурному підрозділу соціального захисту населення чи управлінню виконавчої дирекції на умовах згідно з 14 Порядку, або за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації.

За рішенням управління виконавчої дирекції особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва може викупити автомобіль, що перебуває у її користуванні, незалежно від строку експлуатації без права взяття її на облік протягом 10 років з дня отримання викупленого автомобіля (абзац четвертий пункту 15 Порядку).

Іншому члену сім'ї померлої особи з інвалідністю, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю на час смерті, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним протягом 6 місяців з дня смерті особи з інвалідністю до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а членом сім'ї померлої особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості автомобіля з урахуванням розрахункової вартості автомобіля та суми, сплаченої за нього особою з інвалідністю.

Оформлення реєстраційних документів

Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на осіб з інвалідністю, а недієздатним особам з інвалідністю і дітям осіб з інвалідністю - на їх законних представників.

У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом Міністерства внутрішніх справ України робиться позначка про видачу автомобіля структурним підрозділом соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права користування ним без дозволу структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції.

Строк, на який передається право користування автомобілем члену сім'ї особи з інвалідністю, встановлюється у реєстраційних документах на автомобіль з дозволу структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції виходячи з обставин конкретної сім'ї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (пункт 12 Порядку).

Забезпечення автомобілями у якості гуманітарної допомоги

За бажанням осіб з інвалідністю структурні підрозділи соціального захисту населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі (41 Порядку).

Повернення виданих автомобілів

Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років після смерті особи з інвалідністю залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є особа з інвалідністю, яка:

 • мала підстави для забезпечення автомобілем на час смерті особи з інвалідністю або протягом не більше 6 місяців з дня її смерті;
 • була зареєстрована на час смерті особи з інвалідністю за місцем її реєстрації;
 • не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції.

Автомобіль, отриманий особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особою з інвалідністю, дитини з інвалідністю, вилучається відповідними органами державної виконавчої служби за рішенням суду за поданням структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції (абзац 16 пункту 16 Порядку).

У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається структурному підрозділу соціального захисту населення.

У разі коли таку особу з інвалідністю було забезпечено автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), за її заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, їй повертається сума, що була нею сплачена за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.

Порядок оскарження незаконних дій

Якщо особою чи органом, які уповноважені на забезпечення особи з інвалідністю автомобілем, вчиняються дії, що суперечать законодавству (наприклад, незаконна відмова у постановці на облік, необґрунтована відмова у видачі автомобіля, чи інші дії чи бездіяльність), такії дії можна оскаржити в порядку адміністративного судочинства.

Особи з інвалідністю І та ІІ груп звільняються від сплати судового збору (пункт 9 частини першої статті Закону України "Про судовий збір").