Порядок вступу та членство у садовому товаристві

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 30 грудня 2009 року № 1079-0-2-09-19 садові (або садівницькі) товариства можуть функціонувати у такій організаційно-правовій формі, як обслуговуючі кооперативи.

Обслуговуючий кооператив – це кооператив, який створюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності (абзац п'ятий частини першої статті 2 Закону України "Про кооперацію").

Чисельність членів садового товариства не може бути меншою ніж три особи (частина п'ята статті 7 Закону України "Про кооперацію").

Відповідно до статті 35 Земельного кодексу України приватизація земельної ділянки громадянином - членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства. Громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва.

Вступ до садового товариства

Членом садового товариства можуть бути:

 • фізичні особи, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності садового товариства;
 • громадяни України;
 • іноземці;
 • особи без громадянства;
 • юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників.

Вступ до садового товариства здійснюється на підставі письмової заяви та після вносення вступного внесску та паю у розмірах, визначених статутом товариства.

Рішення правління чи голови садового товариства про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів (статя 11 Закону України "Про кооперацію").

Садове товариство зобов'язане вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство. У садовому товаристві допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай.

Асоційований член - фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в садовому товаристві. При ліквідації товариства асоційований член має переважне порівняно з членами товарситва право на одержання паю (частина друга статі 14 Закону України "Про кооперацію").

Права та обов'язки члена садового товариства

Права члена товариства Обов'язки члена товариства
 • участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління;
 • користування послугами кооперативу;
 • одержання кооперативних виплат та виплат на паї;
 • одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки, визначені його статутом;
 • право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;
 • право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити
 • додержання статуту кооперативу;
 • виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу;
 • виконання своїх зобов’язань перед кооперативом;
 • сплата визначених статутом кооперативу внесків.

Припинення членства у садовому товаристві

Підстави припинення членства у садовому товаристві:

 • добровільного виходу із членів;
 • припинення трудової участі;
 • несплати внесків у порядку, визначеному Статутом;
 • смерті фізичної особи;
 • ліквідації юридичної особи;
 • припинення діяльності садового товариства

Виключення із членів садового товариства може бути оскаржене у судовому порядку.

Див. також