Відмінності між версіями «Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 5: Рядок 5:
== Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна ==
== Виявлення безхазяйного нерухомого майна: ==


Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території сільської, селищної, міської ради  майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Управління комунального майна.<br />
Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території сільської, селищної, міської ради  майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Управління комунального майна.<br />
Рядок 12: Рядок 12:


Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Управління комунального майна спеціалістами КП «КМБТІ» проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.  
Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Управління комунального майна спеціалістами КП «КМБТІ» проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.  
Управління комунального майна, згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних про виявлене не зареєстроване нерухоме майно або власник якого невідомий.<br />
Управління комунального майна, згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних про виявлене не зареєстроване нерухоме майно або власник якого невідомий.
 
== Взяття на облік безхазяйного майна: ==


Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видається інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видається інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Версія за 12:48, 26 червня 2018

Нормативна база


Виявлення безхазяйного нерухомого майна:

Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території сільської, селищної, міської ради майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Управління комунального майна.

Управління комунального майна проводить обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до комунального підприємства «КМБТІ», а також за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Управління комунального майна спеціалістами КП «КМБТІ» проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна. Управління комунального майна, згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних про виявлене не зареєстроване нерухоме майно або власник якого невідомий.

Взяття на облік безхазяйного майна:

Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видається інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Управління комунального майна після отримання інформаційної довідки протягом десяти робочих днів робить оголошення про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік в офіційному друкованому виданні або офіційних інтернет-сторінках. Оплата за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна та публікацію оголошення може бути здійснена за рахунок коштів бюджету або за рахунок Зберігача. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання відмови в такому обліку проводяться у строк, що не перевищує одного робочого дня з моменту прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Під час подання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження, та подає їх копії. Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відкликана органом місцевого самоврядування у будь-який час до прийняття державним реєстратором рішення щодо обліку безхазяйного нерухомого майна. За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін’юст. На підставі прийнятого рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор вносить записи до спеціального розділу Державного реєстру прав, відкриває облікову справу та формує витяг з Державного реєстру прав.

Зберігання безхазяйного нерухомого майна

Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Управління комунального майна. Управління комунального майна для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єктів господарювання не комунальної форми власності. При виявленні безхазяйного майна, що розташоване в межах земельної ділянки, яка належить на праві користування або власності фізичній чи юридичній особі, Управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин забезпечує внесення змін до правовстановлюючого документу на земельну ділянку щодо надання безперешкодного доступу до цього майна.

Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акту приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Управління комунального майна звіти про стан та використання речі. Управління комунального майна має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Управлінням комунального майна відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо, водо, електропостачання, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Управління комунального майна може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею.

Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів. Облік безхазяйних нерухомих речей зберігачами - юридичними особами здійснюється на забалансових рахунках зберігачів «Активи, прийняті на відповідальне зберігання» на підставі актів приймання-передачі та актів опису майна. Між управлінням комунального майна та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України. За рахунок Управління комунального майна КП МБТІ проводиться оцінка безхазяйної нерухомої речі. Управління веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік КП МБТІ.