Відмінності між версіями «Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 49 проміжних версій 9 користувачів)
Рядок 2: Рядок 2:
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України];
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України];
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»];
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»];
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»].
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»];
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 року № 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" ];


== Що таке безхазяйна річ ==
'''''Безхазяйною''''' є річ, яка не має власника або власник якої невідомий ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1813 ч.1 статті 335 Цивільного кодексу України]).


== Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна ==
== Який порядок обліку безхазяйного майна ==


Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території сільської, селищної, міської ради  майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Управління комунального майна.<br />
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1813 ч. 2 статті 335 Цивільного кодексу України] безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n5 п. 1 ч. 1 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"]), за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.


Управління комунального майна проводить обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до комунального підприємства «КМБТІ», а також за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.<br />
Саме  такий  порядок  встановлений для того, щоб встановити  власника  або  іншу  особу,  яка  має  право  вимагати повернення  такої  речі,  або  ж заявити про свої права на вказану річ.  


Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Управління комунального майна спеціалістами КП «КМБТІ» проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.
Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.  
Управління комунального майна, згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних про виявлене не зареєстроване нерухоме майно або власник якого невідомий.<br />


Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видається інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Цивільним кодексом України не визначено суб'єкта,на якого покладається обов'язок інформувати громаду про взяття нерухомого майна на облік як безхазяйного. Однак, логічною вбачається думка про те, що таким суб'єктом є відповідний орган місцевого самоврядування. Адже саме орган місцевого самоврядування є зацікавленою особою щодо набуття права власності на безхазяйну нерухому річ, а тому офіційне оприлюднення інформації про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік (без дотримання якої унеможливлюється прийняття судом відповідного рішення), є його прерогативою, оскільки покликана убезпечить від  прийняття судом рішення не на його користь із зазначених підстав.
Управління комунального майна після отримання інформаційної довідки протягом десяти робочих днів робить оголошення про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік в офіційному друкованому виданні або офіційних інтернет-сторінках.
Оплата за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна та публікацію оголошення може бути здійснена за рахунок коштів бюджету або за рахунок Зберігача.
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання відмови в такому обліку проводяться у строк, що не перевищує одного робочого дня з моменту прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
Під час подання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження, та подає їх копії.
Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відкликана органом місцевого самоврядування у будь-який час до прийняття державним реєстратором рішення щодо обліку безхазяйного нерухомого майна.
За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін’юст.
На підставі прийнятого рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор вносить записи до спеціального розділу Державного реєстру прав, відкриває облікову справу та формує витяг з Державного реєстру прав.


== Зберігання безхазяйного нерухомого майна ==  
=== Взяття на облік ===
Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Управління комунального майна.
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n5 ч. 10 статті 18 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"]).
Управління комунального майна для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єктів господарювання не комунальної форми власності.
При виявленні безхазяйного майна, що розташоване в межах земельної ділянки, яка належить на праві користування або власності фізичній чи юридичній особі, Управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин забезпечує внесення змін до правовстановлюючого документу на земельну ділянку щодо надання безперешкодного доступу до цього майна.<br />


Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акту приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Управління комунального майна звіти про стан та використання речі. Управління комунального майна має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в установленому для державної реєстрації прав порядку.
Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач. <br />


У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Управлінням комунального майна відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.
Під час розгляду заяви державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації прав на майно, щодо якого подано таку заяву.
У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо, водо, електропостачання, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Управління комунального майна може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею.<br />


Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.
У разі коли підставою для взяття на облік нерухомого майна є відмова власника від права власності на таке майно, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права власності.
Облік безхазяйних нерухомих речей зберігачами - юридичними особами здійснюється на забалансових рахунках зберігачів «Активи, прийняті на відповідальне зберігання» на підставі актів приймання-передачі та актів опису майна.
Між управлінням комунального майна та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України.
За рахунок Управління комунального майна КП МБТІ проводиться оцінка безхазяйної нерухомої речі.
Управління веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік КП МБТІ.


[[Категорія: Доробити]]
За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення щодо відмови у взятті на такий облік.
 
Державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вносить до спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості.
 
Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважаються дата та час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF пп.82-86 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень]).
 
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF п. 5 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень]).
 
В абзаці 2 частини 2 статті 335 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України] визначено, що після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі  за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади,безхазяйна річ може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.
Тобто орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади має звернутися до суду з заявою про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади. Дана заява розглядається в порядку окремого провадження.
Якщо в процесі розгляду справи виникає спір про право, наприклад, особа, яка вважає себе власником, з’явилась після спливу одного року, або виявились обставини, які не були відомі під час взяття на облік, тощо, то заява розглядається в позовному провадженні
=== Підстави відмови у взятті на облік ===
За наявності підстав для відмови у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає відповідне
рішення, яке повинне містити вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття, з відповідним обґрунтуванням їх застосування.
У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відмовлено у разі, коли:
# безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;
# із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;
# у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік;
# у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).
 
== Як зберігається безхазяйне майно ==
У [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, зокрема у п. 5] визначено, що дія цього Порядку '''поширюється також на майно, визнане безхазяйним відповідно до законодавства'''.
 
Способи зберігання залежать від виду майна, яке підлягає зберіганню.
 
== Додатково ==
[http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=Набуття_права_власності_на_об’єкти_безхазяйної_нерухомої_речі&oldid=11736 Набуття права власності на об’єкти безхазяйної нерухомої речі]
 
[[Категорія:Цивільне право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Право власності на майно]]

Поточна версія на 07:05, 22 лютого 2022

Нормативна база

Що таке безхазяйна річ

Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий (ч.1 статті 335 Цивільного кодексу України).

Який порядок обліку безхазяйного майна

Відповідно до ч. 2 статті 335 Цивільного кодексу України безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно (п. 1 ч. 1 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"), за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Саме такий порядок встановлений для того, щоб встановити власника або іншу особу, яка має право вимагати повернення такої речі, або ж заявити про свої права на вказану річ.

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

Цивільним кодексом України не визначено суб'єкта,на якого покладається обов'язок інформувати громаду про взяття нерухомого майна на облік як безхазяйного. Однак, логічною вбачається думка про те, що таким суб'єктом є відповідний орган місцевого самоврядування. Адже саме орган місцевого самоврядування є зацікавленою особою щодо набуття права власності на безхазяйну нерухому річ, а тому офіційне оприлюднення інформації про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік (без дотримання якої унеможливлюється прийняття судом відповідного рішення), є його прерогативою, оскільки покликана убезпечить від прийняття судом рішення не на його користь із зазначених підстав.

Взяття на облік

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 10 статті 18 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в установленому для державної реєстрації прав порядку.

Під час розгляду заяви державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації прав на майно, щодо якого подано таку заяву.

У разі коли підставою для взяття на облік нерухомого майна є відмова власника від права власності на таке майно, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права власності.

За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення щодо відмови у взятті на такий облік.

Державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вносить до спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості.

Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважаються дата та час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (пп.82-86 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень).

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви (п. 5 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень).

В абзаці 2 частини 2 статті 335 Цивільного кодексу України визначено, що після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади,безхазяйна річ може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. Тобто орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади має звернутися до суду з заявою про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади. Дана заява розглядається в порядку окремого провадження. Якщо в процесі розгляду справи виникає спір про право, наприклад, особа, яка вважає себе власником, з’явилась після спливу одного року, або виявились обставини, які не були відомі під час взяття на облік, тощо, то заява розглядається в позовному провадженні

Підстави відмови у взятті на облік

За наявності підстав для відмови у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає відповідне рішення, яке повинне містити вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття, з відповідним обґрунтуванням їх застосування. У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відмовлено у разі, коли:

  1. безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;
  2. із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;
  3. у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік;
  4. у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

Як зберігається безхазяйне майно

У Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, зокрема у п. 5 визначено, що дія цього Порядку поширюється також на майно, визнане безхазяйним відповідно до законодавства.

Способи зберігання залежать від виду майна, яке підлягає зберіганню.

Додатково

Набуття права власності на об’єкти безхазяйної нерухомої речі