Відмінності між версіями «Порядок виділення земельної ділянки в натурі під особисте селянське господарство»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(редагувагння)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page Цивільний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-15 Закон України "Про особисте селянське господарство"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-15 Закон України "Про особисте селянське господарство"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15 Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15 Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1391-16 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 вересня 2016 року № 333  "Про затвердження положень про територіальні органи Держгеокадастру]"
* Закон України "Про землеустрій"


== Отримання земельної ділянки безоплатно у власність ==
== Розміри земельних ділянок, що передаються громадянам у власність безоплатно ==
Земля є об’єктом права власності Українського народу ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 стаття 13 Конституції України]).
Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земель них ділянок із земель державної та комунальної власності в таких розмірах:


Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 ст. 81 Земельного Кодексу України] громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності.
-   ''для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;''


[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Стаття 121 Земельного кодексу України] встановлює, скільки гектарів може отримати безкоштовно кожний громадянин України із земель державної чи комунальної власності. Така різниця полягає в різному цільовому призначенні земельних ділянок.
''-   для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;''


-   для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
''-   для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;''


-   для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
''-   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;''


-   для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
''-   для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;''


-   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
''-   для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.''


-   для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
'''Розмір земельної ділянки особистого селянського господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та її спадкування членами особистого селянського господарства, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-15 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)]'''
 
-   для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.


Передача земельних ділянок безкоштовно у власність громадян здійснюється один раз за кожним видом використання, тобто кожен громадянин України має право безкоштовно отримати у свою приватну власність шість земельних ділянок різного цільового призначення [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (ст. 116 Земельного кодексу України)].
Передача земельних ділянок безкоштовно у власність громадян здійснюється один раз за кожним видом використання, тобто кожен громадянин України має право безкоштовно отримати у свою приватну власність шість земельних ділянок різного цільового призначення [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (ст. 116 Земельного кодексу України)].
Рядок 31: Рядок 27:
'''Особисте селянське господарство''' - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.
'''Особисте селянське господарство''' - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.


Члени особистого селянського господарства здійснюють діяльність на свій розсуд і ризик у межах встановленого правового господарського порядку, дотримуючись вимог цього Закону, законів України, інших нормативно-правових актів.
Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть бути власністю однієї особи, спільною сумісною власністю подружжя та спільною частковою власністю членів особистого селянського господарства. Членам особистого селянського господарства земельні частки (паї) можуть виділятися в натурі (на місцевості) єдиним масивом у спільну часткову власність та спільну сумісну власність (подружжя).


Діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, не відноситься до підприємницької діяльності.([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15 ст.1 ЗУ "Про особисте селянське господарство"])
У разі виходу з особистого селянського господарства кожен його член має право на виділення належної йому земельної ділянки в натурі (на місцевості).


== Категорії осіб, які мають право на земельну частку (пай) ==
Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 ст. 33 Земельного кодексу України]).


'''Право на земельну частку (пай) мають:'''
== Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами ==
* колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) у встановленому законодавством порядку;
Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель, державної або комунальної власності необхідно звернутися з клопотанням до відповідного органу  виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає ці земельні ділянки у власність  відповідно до повноважень, визначених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 статтею 122 Земельного кодексу України]:
* громадяни - спадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом;
* сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах);
* громадяни та юридичні особи України, які відповідно до законодавства України набули право на земельну частку (пай);
* районної державної адміністрації (якщо питання стосується земель державної власності у межах сіл, селищ, міст районного значення та поза межами населених пунктів);
* громадяни України, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які проживають у сільській місцевості.
* обласні державні адміністрації (якщо питання стосується земель державної власності у межах міст обласного значеннята за межами населених пунктів);
* Громадянам, земельні ділянки в натурі (на місцевості) виділяються із земель запасу чи резервного фонду в розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. У разі відсутності на території відповідної ради необхідних площ земель запасу чи резервного фонду земельна ділянка за їх згодою може бути виділена в натурі (на місцевості) меншого розміру або за рахунок земель запасу чи резервного фонду, розташованих на території іншої ради в межах області.
* Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (якщо питання стосується земельних ділянок для сільськогосподарських потреб).  
Право особи на земельну частку (пай) може бути встановлено в судовому порядку.


== Документи, що посвідчують право на земельну частку (пай) ==
==== Подання клопотання (заяви) ====
* сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією; 
У клопотанні зазначаються '''цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.'''
* свідоцтво про право на спадщину; 
* посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай); 
* рішення суду про визнання права на земельну частку (пай);
* трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з неї.
([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15 ст.ст.1.2 ЗУ “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"])


== Підстави для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості). ==
До клопотання додаються:
* графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки,
* погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);
* документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).  
* копію докумнта, що посвідчує особу.


Згідно [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15 ст.3 ЗУ “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"],  
==== Термін розгляду клопотання (заяви) ====
підставами для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) є рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації.
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність, розглядає клопотання у '''місячний строк''' і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.  


Особи, власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), подають до відповідної сільської, селищної, міської ради '''заяву про виділення їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)'''.
==== Розробка проекту землеустрою ====
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки '''потрібно замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою''' щодо відведення земельної ділянки.


Земельна частка (пай) виділяється її власнику в натурі (на місцевості), як правило, однією земельною ділянкою. За бажанням власника земельної частки (паю) йому можуть бути виділені в натурі (на місцевості) дві земельні ділянки з різним складом сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сінокоси або пасовища).
====  '''Погодження проекту землеустрою''' ====
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 статтею 186-1 Земельного кодексу України.] та включає перелік документів, визначених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 Законом України "Про землеустрій"]


У разі подання заяв про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) більшістю власників земельних часток (паїв) у межах одного сільськогосподарського підприємства відповідна сільська, селищна, міська рада приймає рішення про розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).
==== Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК) ====
Для реєстрації земельної ділянки  в ДЗК необхідно звернутися до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, за місцем розташування земельної ділянки із:
# заявою про внесення відомостей до ДЗК;
# оригіналом документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
# документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки '''у формі електронного документа.''' 
На підтвердженням державної реєстрації заявнику '''''безоплатно видається витяг з ДЗК про земельну ділянку, в якому зазнчаються відомості внесені до Поземельної книги, кадастровий номер. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.'''''


== Куди звернутись ==
==== Затвердження проекту землеустрою ====
Для затвердження проекту землеустрою необхідно подати до органу місцевого самоврядування або місцевої адміністрації '''клопотання про затвердження проекту.'''


Особи, власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), подають  '''заяву''' про виділення їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) до відповідних органів.<br />Такими органами є:
'''''Рішення про затвердження проекту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянки у власність чи у користування.'''''
# '''Якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту''' - до відповідної сільської, селищної, міської ради.
# '''Якщо земельна ділянка розташована поза межами населеного пункту''' - до Головного управління Держземгеокдастру у відповідній області (діє на підставі ст 15-1, 122 ЗК України та [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1391-16 положення про відповідне Головне управління Держземгеокадастру]  .


==== Реєстрація права власності на земельну ділянку ====
Реєстрацію права власності на земельну ділянку здійснюють:
* Центри надання адміністративних послуг;
* нотаріус
'''Строк розгляду до 5 робочих днів.'''
[[Категорія:Право власності на землю]]
[[Категорія:Право власності на землю]]
[[Категорія:Органи місцевого самоврядування]]
[[Категорія:Органи місцевого самоврядування]]
[[Категорія:Державний земельний кадастр]]
[[Категорія:Нотаріат]]

Версія за 11:49, 21 лютого 2020

Нормативна база

Розміри земельних ділянок, що передаються громадянам у власність безоплатно

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земель них ділянок із земель державної та комунальної власності в таких розмірах:

-   для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

-   для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

-   для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

-   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

-   для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Розмір земельної ділянки особистого селянського господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та її спадкування членами особистого селянського господарства, відповідно до Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)

Передача земельних ділянок безкоштовно у власність громадян здійснюється один раз за кожним видом використання, тобто кожен громадянин України має право безкоштовно отримати у свою приватну власність шість земельних ділянок різного цільового призначення (ст. 116 Земельного кодексу України).

Поняття особистого селянського господарства

Особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть бути власністю однієї особи, спільною сумісною власністю подружжя та спільною частковою власністю членів особистого селянського господарства. Членам особистого селянського господарства земельні частки (паї) можуть виділятися в натурі (на місцевості) єдиним масивом у спільну часткову власність та спільну сумісну власність (подружжя).

У разі виходу з особистого селянського господарства кожен його член має право на виділення належної йому земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок (ст. 33 Земельного кодексу України).

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель, державної або комунальної власності необхідно звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає ці земельні ділянки у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України:

 • сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах);
 • районної державної адміністрації (якщо питання стосується земель державної власності у межах сіл, селищ, міст районного значення та поза межами населених пунктів);
 • обласні державні адміністрації (якщо питання стосується земель державної власності у межах міст обласного значеннята за межами населених пунктів);
 • Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (якщо питання стосується земельних ділянок для сільськогосподарських потреб).

Подання клопотання (заяви)

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання додаються:

 • графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки,
 • погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);
 • документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).
 • копію докумнта, що посвідчує особу.

Термін розгляду клопотання (заяви)

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Розробка проекту землеустрою

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки потрібно замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Погодження проекту землеустрою

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України. та включає перелік документів, визначених Законом України "Про землеустрій"

Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК)

Для реєстрації земельної ділянки в ДЗК необхідно звернутися до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, за місцем розташування земельної ділянки із:

 1. заявою про внесення відомостей до ДЗК;
 2. оригіналом документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
 3. документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

На підтвердженням державної реєстрації заявнику безоплатно видається витяг з ДЗК про земельну ділянку, в якому зазнчаються відомості внесені до Поземельної книги, кадастровий номер. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Затвердження проекту землеустрою

Для затвердження проекту землеустрою необхідно подати до органу місцевого самоврядування або місцевої адміністрації клопотання про затвердження проекту.

Рішення про затвердження проекту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянки у власність чи у користування.

Реєстрація права власності на земельну ділянку

Реєстрацію права власності на земельну ділянку здійснюють:

 • Центри надання адміністративних послуг;
 • нотаріус

Строк розгляду до 5 робочих днів.