Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51

Постанова Пленуму ВСУ "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення"

Опис суттєвих аспектів

Правила видачі посвідчень учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи регулює Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 (далі – Порядок). Посвідчення є документом, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надає право користуватися пільгами й компенсаціями, встановленими Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та іншими актами законодавства (пункт 2 Порядку).

Інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, віднесеним до категорії 1, а також учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року - незалежно від кількості робочих днів, з 1 липня 1986 р. до 31 грудня 1986 року - не менше 5, а у 1987 році - не менше 14 календарних днів, віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення синього кольору, серія А. До посвідчення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, додається вкладка за встановленим зразком (додаток № 11). Зазначене посвідчення без вкладки з 1 січня 1997 року вважається не дійсним. Якщо після чергового переогляду медико – соціальною експертною комісією особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не підтверджено будь – яку групу інвалідності, посвідчення категорії 1 підлягає заміні на посвідчення іншої категорії відповідно до законодавства (пункт 3 Порядку).

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224), віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення сірого кольору, серія Б (пункт 4 Порядку).

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з 1 липня 1986 року до 31 грудня 1986 року від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році – від 1 до 14, у 1988 – 1990 роках – не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або на їх будівництві – не менше 14 календарних днів у 1986 році, віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення зеленого кольору, серія А. До пунктів дезактивації техніки і санітарної обробки населення належать пункти у межах сіл Діброви Поліського, Дитяток і Старих Соколів Іванківського районів, на аеродромах Чернігівського вищого військового училища льотчиків у місті Чернігові і селі Малійках Чернігівського району Чернігівської області та пункт дезактивації залізничного транспорту на станції Вільча Поліського району. На посвідченні “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” і “Постраждалий від Чорнобильської катастрофи” (категорії 1, 2, З серії А) на правій стороні по діагоналі зліва направо ставиться штамп фарбою червоного кольору “Перереєстровано” і на вільному місці виконується запис про дату перереєстрації. Починаючи з 1 жовтня 1998 року зазначене посвідчення без такого штампу вважається недійсним.

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи (не віднесеним до категорії 2), які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 року прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, чи таким, що постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років, і віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення зеленого кольору, серія Б (пункт 5 Порядку).

Особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, і віднесеним до категорії 4, видаються посвідчення коричневого кольору, серія В (пункт 6 Порядку).

Особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 – 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, видаються посвідчення рожевого кольору, серія Г (пункт 7 Порядку).

Неповнолітнім дітям, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, видаються посвідчення жовтого кольору, серія Д. Неповнолітнім дітям, яким відповідно до статті 12 Закону встановлена інвалідність, пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, до посвідчення серії Д видається вкладка за встановленим зразком (додаток N 12), яка є підставою для надання пільг, передбачених частиною третьою статті 30 зазначеного Закону. Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на роботу у передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повноліття - за їх бажанням, відповідно з часу одруження або влаштування на роботу) особам, зазначеним у статті 27 Закону, категорії встановлюються відповідно до статті 14 зазначеного Закону, а посвідчення видаються згідно з цим Порядком (пункт 8 Порядку). Неповнолітнім дітям померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2, 3, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, видаються довідки встановленого зразка (додаток 2).

Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення (пункт 9 Порядку).

Видача посвідчень

Посвідчення видаються:

 • учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі одного з таких документів:

а) посвідчення про відрядження в зону відчуження;

б) військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;

в) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту);

 • інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов'язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи;
 • хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - на підставі висновку експертної медичної ради і акта форми № Н – 1;
 • потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 року № 224), - довідки, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями (додатки № 3 або № 4);
 • особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 р. прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, - довідка встановленого зразка (додаток № 5);
 • особам, які постійно проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - довідка встановленого зразка (додаток № 6);
 • особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, - довідка встановленого зразка (додаток № 7);
 • особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 – 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, - довідка встановленого зразка (додаток № 1);
 • дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, - на підставі довідки встановленого зразка (додатки № 3 – 10);
 • дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого - документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до органу, що видає посвідчення.

У разі втрати або псування посвідчення замість нього видається дублікат на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, а також особистої заяви (з поясненням обставин втрати або псування посвідчення і зазначенням його номера і дати видачі) та публікації в пресі повідомлення про визнання втраченого посвідчення недійсним. Дублікат видається органом, який видав посвідчення, або органом, який видає такі посвідчення за новим місцем проживання громадянина, на підставі завірених в установленому порядку копій документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку. Угорі у лівому кутку посвідчення ставиться штамп або робиться чорним чорнилом надпис: "Дублікат. Видано замість посвідчення серії ... N ...". У разі відшукання втраченого посвідчення воно підлягає обов'язковому здаванню для знищення органові, яким видано його дублікат (пункт 11 Порядку).

Що стосується громадян інших держав та осіб без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи повідомляємо, що такі громадяни користуються всіма пільгами, що передбачені Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну. Видача посвідчень таким громадянам, також провадиться у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну.

Згідно із пунктом 12 Порядку, спірні питання щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, розглядаються комісіями при Київській і Житомирській облдержадміністраціях на підставі відповідних письмових підтверджень, виданих керівниками підприємств, організацій та установ, які направляли цих осіб на роботу до зони відчуження, або керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за місцем виконання робіт. Спірні питання щодо визначення статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, розглядаються відповідними комісіями Київської і Житомирської облдержадміністрацій на підставі довідок та інших документів, що засвідчують факт перебування в населеному пункті, віднесеному до зони відчуження, виданих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Спірні питання визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вирішуються комісією при Мінпраці, до складу якої, крім спеціалістів зазначеного Міністерства включаються спеціалісти МОЗ, МНС, Мін'юсту, Міноборони, Держкомгідромету та Київської облдержадміністрації за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Рішення зазначених комісій є підставою для видачі посвідчень відповідної категорії. У разі встановлення цими комісіями факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії посвідчення на підставі рішення комісії підлягає вилученню.

Документи для оформлення посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи подаються громадянами до управлінь праці та соціального захисту надалі (надалі - УПСЗН) районних у місті Києві державних адміністрацій за місцем проживання (реєстрації). ВАЖЛИВО! У разі відмови УПСЗН видавати посвідчення, звертайтесь до УПСЗН Київської обласної державної адміністрації. ВИМАГАЙТЕ ПИСЬМОВУ ВІДМОВУ! Так як їх відмова ґрунтується на Листі-роз’ясненні департаменту соціального захисту населення КОДА від 23.01.2015 року за № 05-49-143. Як показує практика прийнятих рішень суду, на думку суддів, даний Лист не є тим документом, яким має керуватися у своїй діяльності Управління соціального захисту населення, а отже не є документом обов'язковим до виконання. У разі ПИСЬМОВОЇ ВІДМОВИ департаменту соціального захисту населення КОДА необхідно звертатись із захистом свого права на отримання посвідчення до суду. ВАЖЛИВО! Суд на підставі експертного висновку МСЕК про наявність інвалідності, що має причинний зв'язок із впливом аварії на ЧАЕС та наявності письмових відмов від вищезазначених органів, повинен зобов’язати органи соціального захисту населення видати таке посвідчення відповідної категорії.

Для отримання посвідчення категорії 1 серії А

 • Заява постраждалої особи;
 • Первинні довідки, що підтверджують визначений раніше статус;
 • Експертне заключення зв’язку хвороби з наслідками Чорнобильської катастрофи;
 • Довідка МСЕК;
 • Копія паспорта;
 • 2 фотокартки розміром 3×4.

Для отримання посвідчення категорії 2 серії А, та категорії 3 серії А

 • Заява постраждалої особи;
 • Документи, що підтверджують виконання робіт в зоні відчуження (згідно постанови Кабінету Міністрів України № 51 від 20.01.1997 року);
 • Копія паспорта з указанням місця реєстрації;
 • 2 фотокартки розміром 3×4;

Для отримання посвідчення категорії 2 серії Б, та категорії 3 серії Б

 • Заява постраждалої особи;
 • Довідка, що підтверджує проживання в зоні радіаційного забруднення видана (відповідно Додаток № 3, № 4, № 5);
 • Копія паспорта з указанням місця реєстрації;
 • 2 фотокартки розміром 3×4;

Для отримання посвідчення серії Д

 • Заява від батька чи матері на отримання посвідчення дитині;
 • Копія свідоцтва про народження дитини;
 • Якщо дитина народжена від батьків, які мають статус постраждалих, то:

- копія посвідчення батька чи матері, що підтверджує відповідний статус;

- первинні документи, батька чи матері, згідно яких видано посвідчення;

 • Якщо дитина приїхала з зони радіаційного забруднення, то довідку – додаток № 9.
 • Копію паспорта батьків з указанням місця реєстрації.

Для отримання посвідчення вдови

 • Заява;
 • Експертне заключення зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи на чоловіка (жінку);
 • Копію свідоцтва про одруження;
 • Копію паспорта з указанням місця реєстрації та штампом про одруження;
 • Копію посвідчення чоловіка (жінки) та первинні документи, що підтверджують визначений статус;
 • 2 фотокартки розміром 3×4.

Для оформлення дублікатів посвідчень

 • у разі втрати: об’ява в газеті про втрату раніше виданого посвідчення;
 • у разі псування: бланк зіпсованого посвідчення;
 • у разі зміни прізвища: копія свідоцтва про шлюб (копія свідоцтва про розірвання шлюбу), копія свідоцтва про зміну прізвища або імені.


Куди звернутися

Документи про встановлення статусу постраждалих подаються громадянами до управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів за місцем реєстрації. У разі відмови необхідно звертатись до окружного адміністративного суду. Приклад такої позовної заяви є в Журналі завантажень.

Вартість

Дана послуга є безкоштовною.

Строки розгляду питання

У місячний термін з дня надходження відповідних документів.