Відмінності між версіями «Порушення правил про валютні операції»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 4: Рядок 4:
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text Закон України « Про валюту і валютні операції»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 Закони України «Про Національний банк України»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 Закони України «Про Національний банк України»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закону України «Про банки і банківську діяльність»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закону України «Про банки і банківську діяльність»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-93 Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text Постанова Правління Національного банку України від 17.08.2012 №346 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-01 Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 369 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавстваро зовнішньоекономічну діяльність»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text Постанова Правління Національного банку України від 03.01.2019 року № 13 « Про затвердження Положення про валютний нагляд»]<br>
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Постанова Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 року № 49 «Про затвердження Положення про валютний контроль»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12 Постанова Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346 «Про затвердженная Положення про застосування Національним банком України заходів впливу»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00 Постанова Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 року № 49 «Про затвердження Положення про валютний контроль»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05 Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281 «Про затверджененя Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 № 502 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/734/99 Указ Президента України  від 27 червня 1999 № 734/99 «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства»]<br>
<br>
<br>
<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big><br>
<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big><br>


== Поняття валютних операцій та валютних цінностей ==
== Поняття валютних операцій та валютних цінностей ==
'''Валютні цінності''' - це валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті.<br>
'''Валютні цінності ''' це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.<br>
'''Валюта України (гривня)''' - це грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.<br>
'''Національна валюта (гривня)''':
'''Іноземна валюта''' - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. Іноземною валютою є також монети номіналом 1 та 2 євро, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території країн - членів Європейського валютного союзу.
# грошові знаки грошової одиниці України - гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
Під валютою у коментованій статті розуміється іноземна валюта, визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.<br>
# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні;
'''Валютні операції''', визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, є операціями, пов'язаними з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. Організація та здійснення валютно-обмінних операцій на території України регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами.
# електронні гроші, номіновані у гривні.
<br>
'''Іноземна валюта''':
# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;
# електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.
<br>
'''Валютна операція - операція, що має хоча б одну з таких ознак''':
* операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;
* торгівля валютними цінностями;
* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.
<span name="n3"></span>
 
Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 року №2473- '''VIII.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.
 
== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==
== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==
Адміністративна відповідальність регламентується ст. 162 КУпАП, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.<br>
Адміністративна відповідальність регламентується ст. 162 КУпАП, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.<br>
Порушення порядку здійснення валютних операцій - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (доповнення).<br>
Порушення порядку здійснення валютних операцій - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (доповнення).<br>


[[Категорія: Адміністративне право]]
[[Категорія: Адміністративне право]]
[[Категорія: Банківське право]]
[[Категорія: Банківське право]]

Версія за 11:08, 30 червня 2020

Нормативна база


Порушення правил про валютні операціїнезаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Поняття валютних операцій та валютних цінностей

Валютні цінності – це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.
Національна валюта (гривня):

  1. грошові знаки грошової одиниці України - гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
  2. кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні;
  3. електронні гроші, номіновані у гривні.


Іноземна валюта:

  1. грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
  2. кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;
  3. електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.


Валютна операція - операція, що має хоча б одну з таких ознак:

  • операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;
  • торгівля валютними цінностями;
  • транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.

Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 року №2473- VIII. Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.

Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції

Адміністративна відповідальність регламентується ст. 162 КУпАП, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.
Порушення порядку здійснення валютних операцій - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (доповнення).