Порушення державних стандартів у сфері благоустрою

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 16:11, 17 травня 2024, створена Olha.melnyk (обговорення | внесок) (додано інформацію про осіб, яких притягують до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
 3. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту»

Об’єкт правопорушення

Об'єктом правопорушення є суспільні відносини щодо дотримання стандартів, норм, правил у сфері благоустрою населених пунктів. Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі -Закон) благоустрій населених пунктів – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму. Їх виконують на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Відповідно до статті 13 Закону до об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

 • території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні тощо), рекреаційні зони, сади, сквери і майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування;
 • прибудинкові території;
 • території будівель та споруд інженерного захисту територій;
 • території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Правила благоустрою території населеного пункту

Статтею 34 Закону передбачено, що Правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту (далі - Типові правила) для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. У разі якщо відповідною сільською, селищною, міською радою не прийнято рішення про затвердження Правил, застосовуються Типові правила.

Правила включають:

 • порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою;
 • вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій;
 • вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою - територіях загального користування;
 • вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території;
 • вимоги до санітарного очищення території;
 • розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій території у числовому значенні;
 • порядок розміщення малих архітектурних форм;
 • порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів;
 • інші вимоги, передбачені цим та іншими законами.

Правила не можуть передбачати обов'язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи.

Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів

Згідно статті 17 Закону:

1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

 • користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів;
 • брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;
 • вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;
 • отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;
 • брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;
 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;
 • звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

 • утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;
 • дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;
 • не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;
 • відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;
 • допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Об'єктивна сторона правопорушення

Об'єктивна сторона - полягає у порушенні державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. На об'єктах благоустрою заборонено:

 • виконувати роботи без дозволу в разі, якщо законодавством передбачено обов'язкове його отримання;
 • самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати і знищувати дерева, кущі тощо;
 • вивозити й звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції й обладнання за межами будівельних майданчиків;
 • самовільно розміщувати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
 • встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;
 • влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
 • здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (окрім випадків проведення негайного ремонту під час аварійної зупинки).

Відповідальність за порушення

До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об'єктів благоустрою населених пунктів з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою територій населених пунктів;

5) порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою населеного пункту;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою населених пунктів;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону;

9) забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля. (ст. 42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів ")

Відповідно до статті 152 Кодексу про адміністративні правопорушення - порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення встановлених вимог.

Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у розмірах, які визначають на підставі затверджених такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.

Відсутність встановлених такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні. У такому разі шкоду компенсують за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.