Порушення державних стандартів у сфері благоустрою

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
 3. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту»

Об’єкт правопорушення

Об'єктом правопорушення є суспільні відносини щодо дотримання стандартів, норм, правил у сфері благоустрою населених пунктів. Відповідно до абз.1 ч.1 ст. 1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі -Закон) благоустрій населених пунктів – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму. Їх виконують на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Відповідно до статті 13 Закону до об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

 • території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні тощо), рекреаційні зони, сади, сквери і майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування;
 • прибудинкові території;
 • території будівель та споруд інженерного захисту територій;
 • території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Правила благоустрою території населеного пункту

Статтею 34 Закону передбачено, що Правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту (далі - Типові правила) для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. У разі якщо відповідною сільською, селищною, міською радою не прийнято рішення про затвердження Правил, застосовуються Типові правила.

Правила включають:

 • порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою;
 • вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій;
 • вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою - територіях загального користування;
 • вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території;
 • вимоги до санітарного очищення території;
 • розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій території у числовому значенні;
 • порядок розміщення малих архітектурних форм;
 • порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів;
 • інші вимоги, передбачені цим та іншими законами.

Правила не можуть передбачати обов'язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи.

Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів

Згідно статті 17 Закону:

1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

 • користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів;
 • брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;
 • вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;
 • отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;
 • брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;
 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;
 • звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

 • утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;
 • дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;
 • не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;
 • відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;
 • допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Об'єктивна сторона правопорушення

Об'єктивна сторона - полягає у порушенні державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. На об'єктах благоустрою заборонено:

 • виконувати роботи без дозволу в разі, якщо законодавством передбачено обов'язкове його отримання;
 • самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати і знищувати дерева, кущі тощо;
 • вивозити й звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції й обладнання за межами будівельних майданчиків;
 • самовільно розміщувати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
 • встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;
 • влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
 • здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (окрім випадків проведення негайного ремонту під час аварійної зупинки).

Відповідальність за порушення

Відповідно до статті 152 Кодексу про адміністративні правопорушення - порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення встановлених вимог.

Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у розмірах, які визначають на підставі затверджених такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.

Відсутність встановлених такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні. У такому разі шкоду компенсують за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.