Відмінності між версіями «Поняття і види цінних паперів»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" змінив назву на ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та багато змін всередині закону)
Рядок 2: Рядок 2:
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3480-15#Text Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"] ('''Закон змінив назву''' на підставі Закону  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text № 738-IX] від 19.06.2020 р. '''попередня назва Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"''')
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3273-15 Закон України "Про іпотечні облігації"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3273-15 Закон України "Про іпотечні облігації"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/898-15 Закон України "Про іпотеку"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/898-15 Закон України "Про іпотеку"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2173-12 Закон України "Про приватизаційні папери"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2173-12 Закон України "Про приватизаційні папери"] ('''Закон втратив чинність''' на підставі Закону № 3480-IV від 23.02.2006 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020)
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17 Закон України "Про депозитарну систему України"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17 Закон України "Про депозитарну систему України"]


== Загальні поняття ==
== Загальні поняття ==
Відповідно до ''частини 1 статті 3'' [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"] '''''цінним папером''''' - є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера(особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.<br />
'''Цінним папером''' - є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам (відповідно до ст. 8 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3480-15#n1974 ЗУ  "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").]<br />'''Похідні цінні папери''' — це цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів (відповідно до ст. 1 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»).]  
Відповідно до ст. 1 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»] похідні цінні папери — це цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів». Крім ф’ючерсів та опціонів  до похідних інструментів відносять і низку інших грошових документів, у тому числі варант і ордер.   
== Основні ознаки  та функції цінних паперів ==
== Основні ознаки  та функції цінних паперів ==
# Цінний папір має '''''документальний характер'''''('''але не завжди'''), тобто є документом офіційного характеру, виконаний за встановленою формою, що містить необхідний мінімум відомостей певного характеру (реквізити), за істинність яких особа - укладач документа несе встановлену законом відповідальність. Додержання встановленої форми засвідчення прав, пов'язаних з цінними паперами, передбачає дотримання всіма учасниками фондового ринку приписаних норм і правил. Якщо необхідно, має бути здійснено державну реєстрацію і ліцензування.
# Цінний папір має '''''документальний характер'''''('''але не завжди'''), тобто є документом офіційного характеру, виконаний за встановленою формою, що містить необхідний мінімум відомостей певного характеру (реквізити), за істинність яких особа - укладач документа несе встановлену законом відповідальність. Додержання встановленої форми засвідчення прав, пов'язаних з цінними паперами, передбачає дотримання всіма учасниками фондового ринку приписаних норм і правил. Якщо необхідно, має бути здійснено державну реєстрацію і ліцензування.
Рядок 32: Рядок 31:


== Види цінних паперів ==
== Види цінних паперів ==
=== Види цінних паперів за формою існування ===
'''Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на:'''
Цінні папери за формою існування поділяються на:
* бездокументарні цінні папери;
* документарні цінні папери.<br>


'''Бездокументарним цінним папером''' є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів.<br>
* емісійні цінні папери - це цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску цінних паперів стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов’язання (емітента);
* неемісійні.


'''Документарним цінним папером''' є паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити.
'''До емісійних цінних паперів належать:'''
=== Види цінних паперів за формою випуску ===
Цінні папери за формою випуску можуть бути:
* на пред’явника;
* іменні;
* ордерні.
Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в документарній формі, належать:
* пред’явникові цінного папера ('''цінний папір на пред’явника''');
* особі, зазначеній в цінному папері ('''іменний цінний папір''');
* особі, зазначеній в цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу ('''ордерний цінний папір''').


'''Ордерні''' цінні папери можуть існувати '''виключно в документарній формі'''.<br>
# акції;
# акції корпоративних інвестиційних фондів;
# корпоративні облігації;
# облігації місцевих позик;
# державні облігації України;
# облігації міжнародних фінансових організацій;
# 7) депозитні сертифікати банків;
# іпотечні облігації;
# сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН);
# інвестиційні сертифікати;
# казначейські зобов’язання України;
# державні деривативи;
# опціонні сертифікати;
# фондові варанти;
# кредитні ноти;
# депозитарні розписки.


'''Іменні емісійні''' цінні папери існують '''виключно в бездокументарній формі'''.<br>
'''Види цінних паперів за формою існування:'''


'''Емісійні''' цінні папери на пред’явника '''можуть бути переведені''' в бездокументарну форму існування шляхом депонування таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17 Законом України "Про депозитарну систему України"] (знерухомлені) в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Емісійні цінні папери на пред’явника, що існують в бездокументарній формі, не можуть бути переведені в документарну форму.
* електронних цінних паперів - відображається у вигляді облікового запису на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів);
* паперові цінні папери оформлюється на матеріальному носії як документ, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити.
 
'''Цінні папери за формою випуску (видачі) можуть бути:'''
 
* на пред’явника (можуть існувати в паперовій та електронній формах, емісійні цінні папери на пред’явника можуть бути переведені в бездокументарну форму існування шляхом депонування таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17 Законом України "Про депозитарну систему України"] (знерухомлені) в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Емісійні цінні папери на пред’явника, що існують в бездокументарній формі, не можуть бути переведені в документарну форму);
* іменні (іменні емісійні цінні папери існують виключно в електронній формі);
* ордерні (виключно паперова форма).
 
'''Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в паперовій формі, належать:'''
 
* пред’явникові цінного папера (цінний папір на пред’явника);
* особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);
* особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).  


== Групи цінних паперів ==
== Групи цінних паперів ==
=== Пайові цінні папери ===
'''В Україні відповідно до ч. 7 ст. 8 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3480-15#Text ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"] у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:'''
Пайові цінні папери засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів.<br>
 
До пайових цінних паперів відносяться:
# '''пайові цінні папери;'''
* '''акції'''- іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника, що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільним кодексом України].;
# '''боргові цінні папери;'''
* '''інвестиційні сертифікати''' - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.;
# '''іпотечні цінні папери;'''
* '''сертифікати ФОН (фонду операцій із нерухомістю)''' - це цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю.;
# '''деривативні цінні папери;'''
* '''акції корпоративного інвестиційного фонду''' - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного інвестиційного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного інвестиційного фонду), частини майна корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним інвестиційним фондом, а також немайнові права, передбачені законодавством про інститути спільного інвестування.
# '''товаророзпорядчі цінні папери.'''
=== Боргові цінні папери ===
 
Боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання.<br>
'''Пайові цінні папери''' - цінні папери, що посвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, що знаходяться в управлінні емітента) та надають їх власнику (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом або рішенням про емісію, а для цінних паперів інститутів спільного інвестування - проспектом (рішенням про емісію) інституту спільного інвестування. До пайових цінних паперів належать:
До боргових цінних паперів відносяться:
 
* '''облігації підприємств'''. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення).Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу.;
# акції;
* '''державні облігації України''';
# інвестиційні сертифікати;
# облігації внутрішніх державних позик України - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.;
# сертифікати ФОН;
# облігації зовнішніх державних позик України - державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов’язання України відшкодувати пред’явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.;
# акції корпоративних інвестиційних фондів;
# цільові облігації внутрішніх державних позик України - облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу..
 
* '''облігації місцевих позик'''. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик;
'''Боргові цінні папери''' - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають обов’язок емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги, а також інші права власника та обов’язки емітента і осіб, які надають забезпечення за облігаціями. До боргових цінних паперів належать:
* '''казначейські зобов’язання України''' - державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов’язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов’язань України.;
 
* '''ощадні (депозитні) сертифікати''' - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.;
# корпоративні облігації;
* '''векселі''' - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).;
# державні облігації України;
* '''облігації міжнародних фінансових організацій''';
# облігації місцевих позик;
* '''облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб''' - цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
# казначейські зобов’язання України;
=== Іпотечні цінні папери ===
# ощадні сертифікати банків;
Іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.<br>
# депозитні сертифікати банків;
До іпотечних цінних паперів відносяться:
# векселі;
* '''іпотечні облігації'''- є іменними  цінними паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує зобов'язання  емітента  відшкодувати  йому номінальну  вартість цієї облігації та грошового доходу в порядку, встановленому  цим  Законом  та  проспектом  емісії,  а  в  разі невиконання емітентом зобов'язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити  свою  вимогу  за  рахунок  іпотечного
# облігації міжнародних фінансових організацій;
покриття ;
 
* '''іпотечні сертифікати''' - іпотечний цінний папір,  забезпечений  іпотечними  активами  або іпотеками;
'''Іпотечні цінні папери''' - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів належать:
* '''заставні''' - цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання — право звернути стягнення на предмет іпотеки;
 
=== Приватизаційні цінні папери ===
# іпотечні облігації;
Приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;
# заставні;
=== Похідні цінні папери ===
 
Похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;
'''Деривативні цінні папери''' - цінні папери, що посвідчують право власника у визначених проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) прав щодо базового активу, та/або здійснення платежу (платежів) залежно від значення базового показника. До деривативних цінних паперів належать:
=== Товаророзпорядчі цінні папери ===
 
Товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.
# опціонні сертифікати;
# фондові варанти;
# кредитні ноти;
# депозитарні розписки;
# державні деривативи.
 
Вимоги до деривативних цінних паперів (крім державних деривативів), а також порядок їх емісії, обліку, обігу, викупу та погашення визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
'''Товаророзпорядчі цінні папери''' - цінні папери, що надають їх держателю право розпоряджатися майном, зазначеним у цих документах.
 
Держава може розміщувати на міжнародних ринках капіталу облігації зовнішньої державної позики України та державні деривативи.
 
== Див. також: ==
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Обов%27язковий_продаж_акцій_міноритарними_акціонерами Обов'язковий продаж акцій міноритарними акціонерами]


[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Обмеження_монополізму_та_захист_суб%27єктів_господарювання_і_споживачів_від_недобросовісної_конкуренції Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції]
[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія: Цивільне право]]
[[Категорія: Цивільне право]]

Версія за 10:04, 25 січня 2022

Нормативно-правова база

Загальні поняття

Цінним папером - є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам (відповідно до ст. 8 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").
Похідні цінні папери — це цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів (відповідно до ст. 1 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»).

Основні ознаки та функції цінних паперів

 1. Цінний папір має документальний характер(але не завжди), тобто є документом офіційного характеру, виконаний за встановленою формою, що містить необхідний мінімум відомостей певного характеру (реквізити), за істинність яких особа - укладач документа несе встановлену законом відповідальність. Додержання встановленої форми засвідчення прав, пов'язаних з цінними паперами, передбачає дотримання всіма учасниками фондового ринку приписаних норм і правил. Якщо необхідно, має бути здійснено державну реєстрацію і ліцензування.
 2. Цінний папір засвідчує грошове або інше майнове право.
 3. Реалізація втіленого в цінному папері права можлива тільки у разі пред'явлення оригіналу документа, що означає зв'язок вираженого в папері права з самим документом.
 4. Передача втіленого в папері майнового права допускається тільки за умови його передачі.

Відмова від виконання зобов'язання, вираженого цінним папером, можлива, якщо доведено недобросовісність держателя або у разі виявлення підроблення цінного папера.

1.Мобілізаційна функція. Ця функція стосується практично всіх видів цінних паперів. Це - акції, банківські депозити , казначейські зобов'язання дер­жави, облігації підприємств і внутрішньої державної позики, інвестиційні сертифікати та інші. Суть цієї функції полягає в тому, що підприємство, організація чи держава на певній стадії свого розвитку досягає такого моменту, коли починає відчувати нестачу коштів. З метою покращення фінансового стану прий­мається рішення про випуск того чи іншого цінного паперу. Таким чи­ном, за короткий проміжок часу емітент може мобілізувати значні кошти на розвиток власної діяльності протягом шести місяців. Ця функція передує іншим і, по суті, є визначальною. Адже, якщо організа­ція, яка здійснює випуск цінних паперів, зокрема акцій, протягом шести місяців не підпише шістдесяти відсотків від загального випуску, останні визна­ються недійсними.

2.Управлінська функція. Не всі цінні папери, які випущені і знаходяться в обігу на ринку цінних паперів, виконують цю функцію. До числа тих з них, яким властива ця функція, відносяться акції, інвестиційні сертифікати, пайові свідоцтва. В контексті ринку цінних паперів управлінська функція означає наявність у власника зазначеного вище виду цінного паперу і мож­ливість брати участь в управлінні емітентом. Найчастіше в таких випад­ках мова йде про реалізацію права на участь у загальних зборах акціо­нерів, голосуванні, внесенні пропозицій, висуванні кандидатур до скла­ду виборчих керівних органів емітента , спостережну раду, на отримання інформації, що стосується діяльності та фінансового ста­ну емітента, на участь у розподілі майна емітента при його ліквідації.

3. Позикова функція. Ця функція виконується лише борговими цінними паперами, частка яких на ринку цінних паперів є однією з найбільших. Однак не всі цінні папери, що випускаються і знаходяться в обігу на заз­наченому ринку, є борговими. До категорії боргових документів відно­сяться такі грошові документи, які свідчать про наявність між організа­цією-емітентом та власником цінного паперу кредиторсько-дебіторських відносин. Іншими словами, емітент здійснює випуск даних цінних паперів з метою отримання кредиту у влас­ника цінного паперу. В свою чергу власник такого цінного паперу надає позику, тобто дає її в борг емітенту шляхом оплати вартості борго­вого цінного паперу. При кредиторсько-дебіторських відносинах право на участь в управлінні справами емітента не надається.

4.Розрахункова функція. Цінні папери, які функціонують на ринку, можуть виконувати в процесі загально ринкової взаємодії ще одну дуже важли­ву функцію - вони можуть виступати засобом розрахунку або платежу.Зокрема,цінні папери можуть виконувати одну із функцій гро­шей, тобто цінними паперами можливо сплачувати вартість робіт, послуг або товарів.

Забезпечувальна функція. В процесі загально ринкової взаємодії, а також на ринку цінних паперів останні можуть виконувати функцію засобу забез­печення виконання зобов'язань. У ряді випадків при виконанні певних зобов'язань існує ймовірність чи ризик того, що вони можуть бути не виконані. З метою зменшення такого ризику боржник  може передавати свої цінні папери кредитору або продавцю під заставу в якості гарантії того, що у випадку невиконання ним своїх зобов'язань відповідні збитки кредитора  будуть відшкодовані за раху­нок вартості вказаних цінних паперів. Таким чином, принцип забезпе­чення вданому випадку означає, що цінні папери чи права на них передаються кредитору, тобто на випадок невиконання боржником  своїх зобов'язань. Якщо такого не трапляється, то цінні папери або права на них повертаються покупцеві.

5.Перерозподільна функція. Ця функція є в якійсь мірі уніфікованою і починає виконуватись відразу після надходження цінних паперів на їх вторин­ний ринок в позабіржовий і біржовий обіг. Вона полягає в тому, цю на вторинному ринку відбувається своєрідний перерозподіл капіталу між різними галузями господарства, забезпечуючи розвиток тих чи інших галузей, акції чи інші цінні папери яких користуються найбільшим по­питом – це металургійна, хімічна промисловість. Пізніше цінні па­пери з метою залучення коштів перепродаються, забезпечуючи переказ грошових ресурсів з однієї сфери діяльності в іншу. При чому ефективніше ця функція повинна проявлятись на позабіржовому ринку, а для державних цінних паперів - на біржовому.

Види цінних паперів

Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на:

 • емісійні цінні папери - це цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску цінних паперів стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов’язання (емітента);
 • неемісійні.

До емісійних цінних паперів належать:

 1. акції;
 2. акції корпоративних інвестиційних фондів;
 3. корпоративні облігації;
 4. облігації місцевих позик;
 5. державні облігації України;
 6. облігації міжнародних фінансових організацій;
 7. 7) депозитні сертифікати банків;
 8. іпотечні облігації;
 9. сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН);
 10. інвестиційні сертифікати;
 11. казначейські зобов’язання України;
 12. державні деривативи;
 13. опціонні сертифікати;
 14. фондові варанти;
 15. кредитні ноти;
 16. депозитарні розписки.

Види цінних паперів за формою існування:

 • електронних цінних паперів - відображається у вигляді облікового запису на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів);
 • паперові цінні папери оформлюється на матеріальному носії як документ, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити.

Цінні папери за формою випуску (видачі) можуть бути:

 • на пред’явника (можуть існувати в паперовій та електронній формах, емісійні цінні папери на пред’явника можуть бути переведені в бездокументарну форму існування шляхом депонування таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" (знерухомлені) в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Емісійні цінні папери на пред’явника, що існують в бездокументарній формі, не можуть бути переведені в документарну форму);
 • іменні (іменні емісійні цінні папери існують виключно в електронній формі);
 • ордерні (виключно паперова форма).

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в паперовій формі, належать:

 • пред’явникові цінного папера (цінний папір на пред’явника);
 • особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);
 • особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

Групи цінних паперів

В Україні відповідно до ч. 7 ст. 8 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

 1. пайові цінні папери;
 2. боргові цінні папери;
 3. іпотечні цінні папери;
 4. деривативні цінні папери;
 5. товаророзпорядчі цінні папери.

Пайові цінні папери - цінні папери, що посвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, що знаходяться в управлінні емітента) та надають їх власнику (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом або рішенням про емісію, а для цінних паперів інститутів спільного інвестування - проспектом (рішенням про емісію) інституту спільного інвестування. До пайових цінних паперів належать:

 1. акції;
 2. інвестиційні сертифікати;
 3. сертифікати ФОН;
 4. акції корпоративних інвестиційних фондів;

Боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають обов’язок емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги, а також інші права власника та обов’язки емітента і осіб, які надають забезпечення за облігаціями. До боргових цінних паперів належать:

 1. корпоративні облігації;
 2. державні облігації України;
 3. облігації місцевих позик;
 4. казначейські зобов’язання України;
 5. ощадні сертифікати банків;
 6. депозитні сертифікати банків;
 7. векселі;
 8. облігації міжнародних фінансових організацій;

Іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів належать:

 1. іпотечні облігації;
 2. заставні;

Деривативні цінні папери - цінні папери, що посвідчують право власника у визначених проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) прав щодо базового активу, та/або здійснення платежу (платежів) залежно від значення базового показника. До деривативних цінних паперів належать:

 1. опціонні сертифікати;
 2. фондові варанти;
 3. кредитні ноти;
 4. депозитарні розписки;
 5. державні деривативи.

Вимоги до деривативних цінних паперів (крім державних деривативів), а також порядок їх емісії, обліку, обігу, викупу та погашення визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, що надають їх держателю право розпоряджатися майном, зазначеним у цих документах.

Держава може розміщувати на міжнародних ринках капіталу облігації зовнішньої державної позики України та державні деривативи.

Див. також:

Обов'язковий продаж акцій міноритарними акціонерами

Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції