Поновлення батьківських прав

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 05:31, 1 травня 2024, створена Valerii.lebid (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Хто має право подати заяву про поновлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав має безстроковий характер. Чинним законодавством визначена можливість поновлення батьківських прав. Оскільки позбавити батьківських прав може лише суд, тому поновлення батьківських прав можливо тільки в судовому порядку.

Так, відповідно до положень частини першої статті 169 Сімейного кодексу України (далі - СК України): право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав мають мати, батько, що позбавлені батьківських прав особисто.

Однак, такого права не надано органам опіки та піклування, представникам батьків, діду, бабі, закладам охорони здоров'я, дитячим закладам, оскільки при поданні таких заяв цих осіб суд відмовляє у прийнятті заяви (стаття 185 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України).

За подання позову немайнового характеру особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року відповідно до Закону України "Про судовий збір" (у 2024 році - 1211.20 грн.).

До матеріалів справи долучаються:

 • рішення суду про позбавлення батьківських прав;
 • акти обстеження умов проживання батьків;
 • характеристики як за місцем роботи, так і за місцем проживання;
 • довідка лікаря, що позивач пройшов курс лікування від алкогольної залежності, психічно здоровий, тощо;
 • інші докази, що засвідчують виправлення позивача чи інші умови, за яких було позбавлено батьківських прав;
 • висновок органу опіки та піклування щодо можливості поновлення позивача у батьківських правах.

Підстави за яких поновлення батьківських прав неможливе

Поновлення батьківських прав.jpg
 • якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом.

У разі одночасного подання до суду заяви про усиновлення та заяви про поновлення батьківських прав необхідно об'єднати ці заяви і розглянути в одному провадженні (п. 7 постанови Пленуму ВСУ № 3 від 30.03.2007 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»).

Порядок розгляду судом справи про поновлення батьківських прав

Позовна заява про поновлення батьківських прав приймається судом до розгляду незалежно від часу постановлення рішення про позбавлення батьківських прав. Це може бути місяць, декілька місяців, рік тощо, бо законом конкретно не встановлено мінімального строку звернення до суду після позбавлення батьківських прав.

Справи про поновлення батьківських прав розглядаються в порядку цивільного судочинства в загальному позовному порядку за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача із додержанням форми та змісту позовної заяви, визначеної статтею 175 ЦПК України.

Позивачем виступає особа, яка була позбавлена батьківських прав, відповідачем — другий із батьків, з яким проживає дитина, або орган опіки та піклування, якщо дитину виховує інша особа, третіми особами можуть бути залучені ті особи, з якими проживають діти, а також орган опіки та піклування для надання висновку за справою. Орган опіки та піклування на підставі ухвали суду повинен надати висновок про можливість поновлення батьківських прав. Однак, суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.

До позову необхідно додати докази, які підтверджують факти та дають підстави для поновлення у батьківських правах, тобто засвідчують виправлення поведінки позивача або підтверджують відсутність підстав, за яких останній був позбавлених батьківських прав. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.

Зокрема, судом можуть бути враховані наступні обставини:

 • сплата аліментів на утримання дитини позивачем, оскільки у разі позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину (ст. 166 СК України);
 • відновлення спілкування з дитиною, участь у виховному та навчальному процесі;
 • проходження лікування від алкогольної чи наркотичної залежності;
 • належні житлові умови;
 • працевлаштування та наявність постійного доходу;
 • чи звертавявся позивач із позовом про надання права побачення з дитиною, тощо.

При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина, а також думку дитини, якщо вона може її висловити. Згідно зі статтею 171 СК України дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.

Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. Батьки, поновлені у своїх правах, знову набувають батьківських прав і обов'язків у повному обсязі.

У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову.

Пунктом 19 Постанови Пленуму Верховного суду України № 3 від 30 березня 2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» визначено, що особам, позбавленим батьківських прав, надано право звернутися до суду з позовом про їх поновлення. Розглядаючи такі справи, суди зобов`язані перевіряти, наскільки змінилися поведінка особи та обставини, що були підставою для позбавлення її батьківських прав. При вирішенні питання про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з них та інших осіб, із якими проживає дитина, враховує її інтереси, а також думку дитини, якщо вона її може висловити.